Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
49.0MB

Hoće li AI ocjenjivati uspješnost učitelja?

Sukladno okvirnoj temi konferencije: AI u obrazovanju – novi početak ili početak kraja, a uz snažnu penetraciju AI alata u sve sfere svakodnevnog života pa tako i u sferi obrazovanja, predlagateljica, želi ukazati do kojih sve aspekata našeg svakodnevnog rada može doprijeti AI. Možemo li mu se uopće oduprijeti? Sama uporaba AI u nastavi nije nam novost, dobro su s istom upoznati i naši učenici. Time se svrha ove rasprave izmješta na budućnost naših radnih okružja i na etičko-pedagoške aspekte i pravne regulative koji kasne za realnom primjenom AI. Posebice je to evidentno u sferi obrazovanja. Povod kojim želim potaknuti na raspravu provokativan je - prijedlog ocjenjivanja javnih službenika. Naime, specifičnost obrazovanja i utvrđivanja djelotvornosti rada djelatnika bitno su zahtjevnije od utvrđivanja broja zaključenih predmeta u nekoj drugoj javnoj službi. Druga, paradoksalna, specifičnost novonastale situacije je da je jedna od ključnih odrednica učiteljskog zanimanja praćenje i vrednovanje, stoga im kriteriji i elementi ocjenjivanja nisu strani. Kako će i kojim metodama direktni nadređeni (ravnatelji) vršiti procjenu rada učitelja u svrhu određivanja propisane ocjene uspješnosti koja pritom ima i direktnu financijsku reperkusiju – ostaje da utvrdimo u praksi. Uvodeći digitalne tehnologije i u ovaj postupak, valja krenuti od dostupnih alata poput Carnet Data sustava. Podatke iz tog sustava možemo u svrhu utvrđivanja uspješnosti možemo „provući“ kroz različite AI modele ne bi li dobili postotnu ocjenu uspješnosti učitelja. AI možemo koristiti za analizu autorskih materijala koje učitelj publicira, NLP algoritmi mogu izvršiti dubinsku analizu sintakse i razumljivosti takvih tekstova učenicima, alati za analitiku učenja i dijagnostiku „learning experiences“ također daju povratnu informaciju o radu učitelja. Moćnim alatima video analitike i analize glasa, mogu se obrađivati snimani satovi sve do zastrašujući implikacija prepoznavanja osjećaja s lica učenika. Analizom dobivenih rezultata AI će nam dati i preporuke za područja od potrebitog profesionalnog rasta za učitelja.

Ciljana grupa: Ravnatelji, stručni suradnici, učitelji

Potrebna predznanja: nije potrebno predznanje za sudjelovanje u raspravi

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Aleksandra Smolić
Osnovna škola Srdoči, Rijeka
Croatia

Aleksandra Smolić, profesor pedagogije i informatike, radi kao stručni suradnik pedagog u najvećoj riječkoj školi u zvanju savjetnika posljednjih 16 godina. Svoju je obrazovnu karijeru započela kao profesor informatike pri istoj školi. Kroz svoj rad povezuje digitalne tehnologije i stručno pedagoške teme. Potiće implementaciju digitalnih alata koji pridonose kvaliteti nastave te se redovito usavršava na području upravljanja u obrazovanju. Osim navedenog područja od užeg interesa uključuju i rad sa potencijalno darovitom djecom i savjetovanje roditelja. U suradnji s FFRI, djeluje kao mentor studentima na stručnoj praksi.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC