Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
77.6MB

STEM i struka kroz praktičnu primjenu AI alata

Nastava strukovnih predmeta područja strojarstva često je povezana s matematičkim područjem geometrije ravnine i prostora. Provodeći nastavu strukovnih predmeta i matematike u područjima geometrije uz korištenje besplatnog AI alata za crtanje AutoDraw, stvara se temelj za jasniji prikaz različitih konkretnih primjera iz prakse te lakše svladavanje ishoda učenja.

Tijekom interaktivnog izlaganja predstavit će se korištenje AI alata AutoDraw u strukovnim predmetima tehničko crtanje, tehnička mehanika i matematika koji su provedeni s učenicima trogodišnjih i četverogodišnjih zanimanja. Kroz tehničko crtanje s učenicima se obradilo prikazivanje projekcija tijela. Crtajući u AutoDraw-u (računalo i/ili mobitel), učenici su dobili realan prikaz različitih pogleda istih tijela te su puno lakše geometrijskim priborom u bilježnice crtali njihove nacrte, tlocrte i bokocrte. AutoDraw koristio se u nastavi tehničke mehanike tijekom učenja o težištima. Učenici su u AI alatu crtali oslabljene i složene plohe te su time na inovativan i kreativan način osmislili svoje individualizirane plohe kojima su grafički i analitički određivali težišta.

U geometriji proučavamo oblik i položaj. Prostorni zor je jako bitan, a istovremeno je i intuitivni osjećaj za oblike i odnose među njima. Rastavljanjem i sastavljanjem oblika uspoređuju se njihova svojstva i uspostavljaju veze. Rabeći prostorni zor i modeliranje, učenici pronalaze primjenu matematičkih rješenja u različitim situacijama. Prepoznaju ravninske i prostorne oblike i njihova svojstva u svakodnevnome okružju te ih upotrebljavaju za opis i analizu svijeta oko sebe.

Tijekom interaktivnog predavanju prikazat ćemo put kreiranja provedene nastave, rad s učenicima, učeničke radove te u konačnici, ankete o njihovom zadovoljstvu korištenja AI alata za crtanje.

Isto tako, prikazati ćemo kako smo AI alat AutoDraw prilagodili učenicima s teškoćama i prilagodbom sadržaja.

Sudionici interaktivnog predavanja uvidjet će kako učenicima omogućiti dinamičniji i kreativniji nastavni proces korištenjem AI alata AutoDraw.

Ciljana grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola.

Potrebna predznanja: Osnovna informatička znanja

Broj sudionika: Koliko god stane u dvoranu jer nismo ograničeni brojem sudionika.

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Aleksandra Schill
Strojarska i prometna škola
Croatia

Aleksandra Schill diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesor matematike i fizike. Zaposlena je u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu kao nastavnica matematike i ispitni koordinator državne mature. Napredovala je u zvanje profesor savjetnik. Redovito se stručno usavršava, vrlo često u svojstvu predavača. Aktivni je sudionik eTwinning projekata.

Ana Marketin-Sedlar Ana Marketin-Sedlar
Strojarska i prometna škola
Croatia

Ana Marketin-Sedlar, strukovna profesorica u Strojarskoj i prometnoj školi iz Varaždina. Budući da većina učenika koje podučava po završetku srednjoškolskog obrazovanja traži posao, aktivna je u provedbi eTwinning i Erasmus+ projekata u nadi da im pruži priliku za stjecaje znanja i vještina u međunarodnom okruženju te da im omogući osnaživanje njihovih životnih vještina. Također, suradnjom s Gospodarskom i Obrtničkom komorom Varaždinske županije, Fakultetom organizacije i informatike, Tehnološkim parkom, udrugom Makerspace te mnogim poduzećima, unaprjeđuje nastavu struke povezujući ju s novim tehnologijama. Time, nove generacije učenika nastoji što bolje pripremiti za tržište rada.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC