Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
13.6MB

Transformacija učenja matematike u XR svijetu

Koliki potencijal ima XR (engl. Extended Reality) tehnologija u obrazovanju, posebno u kontekstu individualiziranog pristupa učenju i mogućnostima za daljnje istraživanje i primjenu u različitim edukativnim okruženjima? Upravo smo to pokušali istražiti kroz projekt koji integrira virtualnu (VR) i proširenu stvarnost (AR) u nastavni proces matematike, posebno algebre, za učenike 3. razreda osnovne škole. Cilj projekta je bio istražiti kako upotreba VR i AR tehnologija može poboljšati učenje i razumijevanje matematičkih koncepata, kao i može li motivirati (ili demotivirati?) učenike. Projekt je započeo s uvodnom anketom među učenicima kako bi se procijenilo njihovo predznanje i stavovi prema XR (engl. Extended Reality, proširena stvarnost) tehnologiji. U prvom koraku, provedeno je testiranje znanja zbrajanja i oduzimanja brojeva do 1000, kako bi se identificiralo početno znanje matematičkih koncepata, te specifični zadatci s kojima su učenici imali poteškoća. Nakon početnog testiranja, učenici su sudjelovali u seriji XR aktivnosti. Ove aktivnosti uključivale su korištenje VR i AR tehnologija za stvaranje interaktivnog 'escape room' iskustva, gdje su učenici rješavali zadatke usmjerene na identificirane slabosti. Kroz ove aktivnosti, učenici su imali priliku primijeniti matematička znanja u dinamičnom i vizualno stimulativnom okruženju. Završni dio projekta obuhvatio je ponovno testiranje znanja, gdje su rezultati uspoređeni s onima iz početnog testiranja. Ovo je omogućilo analizu učinkovitosti XR tehnologija na poboljšanje matematičkih vještina i razumijevanja. Posebna pažnja posvećena je promjenama u performansama darovitih učenika i učenika s poteškoćama u učenju. Kroz evaluacijsku anketu, istražili smo kako su XR aktivnosti utjecale na motivaciju učenika i njihov interes za daljnje učenje matematike uz pomoć ovih tehnologija.

Ciljana grupa: učitelji matematike, učitelji informatike, učitelji razredne nastave

Potrebna predznanja: nisu potrebna nikakva predznanja

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Marina Mužek
Osnovna škola Eugena Kvaternika
Croatia

Marina Mužek je učiteljica razredne nastave i voditeljica županijskog stručnog vijeća razredne nastave istočnog dijela Zagrebačke županije koja već 25 godina radi u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Godine 2009. postaje učitelj mentor, a 2016. godine promovirana je u zvanje učitelja savjetnika. Urednica je dječje radio emisije „Zvonjalica“ 18 godina. U svom dosadašnjem radnom vijeku bila je voditeljica Školskog aktiva, voditeljica brojnih školskih skupina, a mnogo je vremena uložila u organizaciju raznih natjecanja i priredbi u školi i izvan nje. S učenicima sudjeluje na mnogobrojnim natjecanjima i smotrama te postiže zavidne rezultate. Autorica je brojnih radnih udžbenika za nastavu iz Matematike i Hrvatskoga jezika te ispita znanja iz Prirode i društva izdavačke kuće Alfa iz Zagreba. Članica je nekolicine komisija za natjecanja. Mentorica je brojnim studentima i pripravnicima. Također sudjeluje u brojnim projektima, a izuzetno se ponosi sudjelovanjem u međunarodnom projektu „Čitanje ne poznaje granice“ sa Republikom Slovenijom. Inicijator je pilot projekta „Učimo sa četiri šape“ koji provodi sa svojim učenicima. Autorica je brojnih eTwinning projekata i dobitnica nagrada za najbolje učitelje MZO-a te godišnje Nagrade „Ivan Filipović“ za 2019. godinu. U nastavi redovito koristi modernu tehnologiju kako bi svojim učenicima učenje učinila još zanimljivijim i pristupačnijim.

Dalia Kager
Osnovna škola Eugena Kvaternika
Croatia

Učiteljica informatike koja nastoji povezati svjetove tehnologije, umjetnosti i obrazovanja u harmoničnu simfoniju inovacija. Kad ne poučava, puno piše i stvara - od udžbenika, priručnika, edukativnih materijala, pa do tech-kolumne u časopisu Modra lasta, a često je viđen gost na edukacijama za učitelje i nastavnike. Rado surađuje na projektima svih vrsta. Scientix je i Croatian Makers ambasadorica te ponosna članica udruga CroAI i MIPRO. U 15 godina rada u nastavi imala je priliku u svojim rukama držati nekolicinu nagrada za svoj doprinos unaprjeđenju obrazovanja.

Lidija Detelić
Osnovna škola Eugena Kvaternika
Croatia

Lidija Detelić rođena je u Zagrebu 1969. godine. Osnovnu školu završila je u Buševcu i Vukovini, a srednju školu u Pedagoškom obrazovnom centru Bogdan Ogrizović u Zagrebu. Diplomirala je 1991. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu OOUR Pedagogijske znanosti i stekla zvanje nastavnice razredne nastave. Zaposlila se iste godine u Osnovnoj školi Eugena Kvaternika u kojoj i danas radi. Redovito prisustvuje stručnim edukacijama kako bi unaprijedila svoj rad s učenicima uvažavajući potrebe djece današnjega vremena. U nastavi primjenjuje suvremene i djelotvorne strategije učenja i poučavanja i svoj rad prilagođava sposobnostima i interesima svojih učenika. U izvannastavnim aktivnostima dugi niz godina vodi Lutkarsko dramsku skupinu, sudjeluje u raznim projektima, natjecanjima i ostalim aktivnostima koje djelotvorno motiviraju učenike, koje potiču kritičko mišljenje i stvaralaštvo, zahtijevaju suradnju te jačaju samopoštovanje učenika.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC