Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.7MB

Adaptivno učenje i alati umjetne inteligencije

Adaptivno učenje i alati umjetne inteligencije u ostvarivanju ishoda učenja Ovom radionicom približit ćemo polaznicima osnove adaptivnog učenja i primjenu alata umjetne inteligencije koji pri tome mogu pomoći kako bi se nastava što više individualizirala i prilagodila svakom učeniku. Adaptivno učenje je učenje u kojem učenik ima mogućnost izbora puta i načina učenja, pokušaj individualizacije puta učenja za svakog učenika kako bi se ishodi učenja postigli na što većoj razini. Prije obrade nastavnih sadržaja potrebno je ispitati učeničko predznanje kako bi se odredila metakognitivna varijabla svakog pojedinog učenika alatima za samoprocjenu. Polaznici će upoznati alat umjetne inteligencije Question Well za generiranje pitanja s višestrukim izborom kojim će se ispitati predznanje te odrediti stil učenja (vizualni, auditivni, kinestetički, tekstualni) za svakog pojedinog ili za manje grupe učenika. Voditelji radionice pokazat će primjere korištenja UI alata Photo Math, Chat GPT i Geogebra pri ostvarivanju ishoda učenja MAT SŠ B.1.5. MAT SŠ D.1.1. Povezuje različite prikaze linearne funkcije. I MAT SŠ B.1.6. Primjenjuje linearnu funkciju pri rješavanju problema u nastavi matematike te ishoda učenja B. 1. 1 analizira problem, definira ulazne i izlazne vrijednosti te uočava korake za rješavanje problema u nastavi informatike. Prema odabranom stilu učenja učenicima se nude motivacijski primjeri te aktivnosti za savladavanje ishoda učenja te UI alati koji im pri tome mogu pomoći, sve oblikovano metodički u nastavne sadržaje u obliku lekcije u Loomenu. Polaznici radionice kreirat će nastavne sadržaje za adaptivno učenje po svom izboru, za stil učenja koji odaberu, koristeći se UI alatima koji odaberu te oblikovati nastavne sadržaje putem lekcije u Loomenu. Usvojenost ishoda učenja za učenike provjerava se UI alatom koji je prilagođen odabranom stilu učenja i metakognitivnoj varijabli, pa će se i usvojenost ishoda radionice također provjeriti odabranim UI alatom.

Ciljana grupa: Radionica je namijenjena nastavnicima svih predmeta osnovnih i srednjih škola te voditeljima edukacija za odrasle polaznike.

Potrebna predznanja: Potrebno poznavanje rada na računalu te osnovna digitalna pismenost.

Broj sudionika: 20

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Lidija Blagojević
II.gimnazija Osijek
Croatia

Lidija Blagojević, profesorica matematike i informatike rođena je 1971. u Đakovu, diplomirala 1994. na Odjelu za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje profesorica matematike i informatike. 2007. napredovala je u zvanje profesora mentora, 2012. napredovala u zvanje profesora savjetnika te 2017. obnovila zvanje profesora savjetnika. 2021. godine napredovala u zvanje profesora izvrsnog savjetnika u kojem je i danas. Voditeljica je Županijskoga stručnoga vijeće nastavnika informatike/računalstva Osječko-baranjske županije. Zaposlena je kao profesorica matematike i informatike u II. gimnaziji Osijek. 2008. godine web stranica 2. gimnazije čiji je administrator i urednik, osvojila je prvo mjesto na Carnetovom Web festivalu. Autorica je više udžbenika iz informatike i računalstva za gimnazije i strukovne škole, priručnika te digitalnih obrazovnih sadržaja uz udžbenike. Objavljuje članke i nastavne materijale te metodičke preporuke na raznim nastavnim portalima te u digitalnim časopisima. Izlagala je i vodila radionice na županijskim i državnim stručnim skupovima. Vodi skupine slobodnih aktivnosti i dodatne nastave iz informatike i matematike i mentorica je učenicima na školskim, županijskim i državnim natjecanjima. Ocjenjivač je na državnim maturama te mentorica studentima matematike i informatike. Vodila je nekoliko stručnih usavršavanja iz uporabe IKT-a za nastavnike u školama Osječko-baranjske županije. Organizira i vodi videokonferencije i edukacije za nastavnike. Koordinirala je međunarodni ISE projekt u školi. Sudjelovala je u međunarodnom projektu Erasmus+ Znanjem do razvoja. Provodi obrazovna istraživanja u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije o digitalnoj ovisnosti učenika. Članica je organizacijskog tima međunarodnog natjecanja u računalnom razmišljanju Dabar.

Barbara Knežević
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Croatia

Rođena je 17.05.1982. u Našicama. Osnovnu i srednju školu završila je u Našicama. Diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer: profesor matematike i informatike. U srednjoj školi Isidora Kršnjavoga je zaposlena od rujna 2008. Prethodno je 3 mjeseca bila zaposlena u Osnovnoj školi Hrvatski sokol, Podravski Podgajci u nastavi matematike i informatike. U školi je uključena u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike škole: planiranje i pripremanje nastave, izradu učila, izradu kriterija i mjerila ocjenjivanja, organiziranje školskih natjecanja, sudjelovanje na županijskim stručnim aktivima za nastavnike matematike i informatike, organiziranje izložbi otvorenih za javnost na Dan škole, pomoć učenicima kojima je to potrebno (dopunska nastave, rad s darovitim učenicima) te često kao informatička pomoć ostalim stručnim vijećima u njihovim aktivnostima. Osim toga, administrator je školske web stranice i administrator resursa. Tijekom rada položila je dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, E – learning specijalist za izradu sadržaja i primjenu, SMA – sistemski i mrežni administrator specijalist te 3. Stupanj znanja engleskog jezika. Kao projektni koordinator za školu, sudjelovala je u međunarodnom projektu Europske unije E – learning. Krajem 2015. završila je masovni otvoreni online tečaj ISE MOOC i osvojila naprednu značku ISE guru. U svibnju 2022. napredovala je u zvanje profesor savjetnik. U nastavi koristi IKT na svakodnevnoj razini za pripremanje i održavanje nastave. Sudjelovala je u edukaciji i vrednovanju ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC