Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
74.5MB

Obojimo svijet!

Cilj ovog rada je prikazati kreativnu i inovativnu primjenu matematičkog teorema o 4 boje u radu s darovitim učenicima i učenicima s teškoćama. U počecima informatizacije nastave i našim prvim doticajem s pametnom pločom, skupina darovitih učenika je upoznala teorem o 4 boje (koji nije predviđen GIKom OŠ i SŠ). Zadatak je bio proučiti teorem putem digitalnih tehnologija te osmisliti projekt u kojem će po stavkama teorema obojiti svijet. Prva faza realizirana je bojanjem slijepih karata kontinenata svijeta, država Europe, županija Hrvatske, općina SDŽ, kotara grada Splita te ulica kvarta Visoka u kojem je smještena naša škola - sve po stavkama teorema o 4 boje. Druga faza ostvarena je učitavanjem slijepih karata u SMART program pametne ploče te, uz korištenje resursa programa, prikazivanjem svega sa fizičkih bojanki u digitalnom obliku. To su bili naši prvi digitalni koraci. Projekt je realiziran tijekom 2 mjeseca i kao konačni rezultat projekta je nastala e-knjiga: https://www.flipsnack.com/mbrzica/moj-kvart-u-etiri-boje-7xcehut6rh/full-view.html . Tijekom faze e-Škola i digitalizacije svih, pa i naših škola, nova generacija darovitih učenika OŠ Visoka je proučila početne faze projekta te je pokazala da novootkriveni web alati ubrzavaju proces kroz koji su prošli učenici iz prvih faza. Isto su kreirali u više alata: Canva, Jamboard, Genially te su u puno kraćem vremenu dobili estetski ljepše prikazane grafove bojanja država/kotara/ulica,… Educirali su učenike iz COOR Podravsko sunce koji su slično kreirali za svoju županiju i za svoj grad. Sada sasvim nove generacije učenika naših škola u svijetu AI alata pokušavaju dobiti iste/slične/inovativnije rezultate projekta na istu temu. Hoće li uspjeti u tome i hoće li rezultati biti bolji, kreativniji, vizualno ljepši? Jesu li uistinu AI alati to što nam treba? Je li se uloga učitelja kao mentora promijenila tijekom svih ovih faza? Dođite i poslušajte!

Ciljana grupa: Svi odgojno-obrazovni djelatnici

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Marica Brzica
Osnovna škola Visoka Split
Croatia

Marica Brzica, OŠ Visoka, je profesorica matematike i informatike, napredovala u zvanje učitelja savjetnika. Ujedno je Wakelet Trainer i Wakelet Ambassador, MIE Master Trainer, MIE Expert i MIE Fellow, Mote Certified Educator, BookCreator Certified Autor i Ambassador, Applied Digital Skills Ambassador. Aktivna je autorica i sudionica u eTwinning i Erasmus projektima, kao i u nizu školskih projekata. Dobitnica je COMET nagrade za autorstvo najboljeg eTwinning projekta u kategoriji predmetne nastave u školskoj godini 2022./2023. Od početka rada Centra izvrsnosti SDŽ sudjeluje aktivno kao mentor, već je petu godinu član Stručnog povjerenstva Centra izvrsnosti iz matematike (CIM), a od prošle školske godine je voditeljica CIM-a. Članica je Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz matematike, Splitskog i Hrvatskog matematičkog društva i voditeljica mnogih stručnih usavršavanja i webinara o uporabi digitalnih alata u nastavi za učitelje i nastavnike.

Luka Femec
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica
Croatia

Luka Femec magistar je edukacijske rehabilitacije, praktičar MarteMea, licencirani provoditelj Melba-e te polaznik postdiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je kao učitelj edukacijski rehabilitator u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce u ulozi voditelja odgojno-obrazovne skupine. Ujedno je i predsjednik Udruge za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom LOKI te voditelj nekoliko projekata s ciljem edukacije i senzibilizacije opće populacije prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. U svoj rad nastoji implementirati korištenje novih digitalnih tehnologija i alata te je unutar svoje ustanove zadužen za vođenje eDnevnika te administriranje tehničke opreme i sustava. Kao autor i koautor nekolicine predavanja, stručnih i znanstvenih radova ukazuje na mogućnosti, potrebe i prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u zajednici.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC