Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Transformacija obrazovanja kroz pametne preporuke

U okviru projekta "BrAIn", planiramo razviti sofisticiran sustav koji će koristi umjetnu inteligenciju s naglaskom na personalizirano učenje. Naša buduća inovacija obuhvaća stvaranje sustava pametnih preporuka, koji će omogućiti svakom učeniku prilagođen pristup učenju. Cilj nam je razviti model poučavanja koji se temelji na premisi da učenici uče na različite načine i različitim koracima. Cilj je svakom učeniku omogućiti plan učenja zasnovan na tome kako uči, što zna i koje su njegove vještine i interesi. Kod personaliziranog učenja učenici rade s nastavnicima kako bi postavili kratkoročne i dugoročne ciljeve. Ovaj pristup pomaže učenicima da se angažiraju te preuzmu inicijativu i kontrolu nad svojim učenjem. Cilj personaliziranog učenja je omogućiti učenicima koji postižu dobre rezultate da napreduju brže, dok će istovremeno učenici koji ne postižu dobre rezultate brže dobiti pomoć i podršku koja im je potrebna.

Ciljana grupa: Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji

Potrebna predznanja: Nisu potrebna

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Matea Malčić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Matea Malčić zaposlena je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET u Službi za upravljanje podacima u Sektoru nacionalnih servisa i podrške. Završila je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu te je po zanimanju nastavnica matematike. Radila je kao nastavnica matematike u osnovnoj školi, sudjelovala u aktivnostima vezanima uz projekt e-Upisi, a trenutno sudjeluje u aktivnostima vezanim uz projekt BrAIn te na razvoju informacijskog sustava za analitike učenja i rudarenje obrazovnih podataka, na implementaciji informacijskog sustava jezera podataka i analitičkih alata za potrebe analiza podataka u obrazovnom sustavu u RH.

Jurica Vratarić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Jurica Vratarić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET na mjestu voditelja Službe za upravljanje podacima u Sektoru nacionalnih servisa i podrške. Uz formalno obrazovanje (Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer profesor fizike), profesionalno se usavršavao na tečajevima i stručnim programima usavršavanja iz područja programiranja poslovnih aplikacija, vođenja projekata, podrške korisnicima, komunikacijskih vještina, upravljanja uslugama IT-a (ITIL), organizacije i upravljanja procesom razvoja proizvoda (Agile, SCRUM), razvoja i izgradnje analitičkih informacijskih sustava.

Od većih projekata koje je vodio ili bio član tima izdvajaju se: uspostava Kontakt centra u CARNET-u (član tima, koordinacija), organizacija podrške korisnicima za CARNET-ove usluge i servise, organizacija podrške korisnicima za Državnu maturu i Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta, razvoj sustava e-Matica (vođenje i koordinacija timova), razvoj sustava e-Dnevnik (vođenje i koordinacija timova), uspostava i vođenje Centara potpore za sustav e-Matica, uspostava i vođenje Centara potpore za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole. U projektu e-Škole (pilot) bio je voditelj rezultata "Unaprijeđeni, transparentni i povezani poslovni i nastavni procesi škola" i zadužen za razvoj aplikacija i informacijskih sustava.

Kao voditelj projekta radio je na razvoju informacijskog sustava za analitike učenja i rudarenje obrazovnih podataka, te na implementaciji informacijskog sustava jezera podataka i analitičkih alata za potrebe analiza podataka u obrazovnom sustavu u RH.

U projektu e-Škole (faza 2) sudjelovao je, kao član tima ili voditelj projekta, u razvoju informacijskih sustava CARNET info, CARNET privatnost, CARNET id, CARNET data, CARNET sigma.

Vodtelj je elementa "Pametne preporuke" u projektu „Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju (BrAIn)“.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC