Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.3MB

ChoiCo - moj izbor

ChoiCo je komplet za dizajniranje i igranje digitalnih igara koji se koristi u obrazovnom kontekstu kako bi unaprijedila strategije poučavanja putem interaktivnih igara. Osnovna svrha aplikacije je poticanje učenja kroz praktično iskustvo, gdje učenici aktivno sudjeluju u procesu učenja kroz upotrebu digitalnih igara. Aplikacija se temelji na logičkom sklopu "IF THEN", koji uključuje koncepte "izbora" i "posljedice". To znači da svaki odabir koji učenik napravi u igri ima određenu posljedicu, što potiče razmišljanje unaprijed i donošenje odluka. ChoiCo omogućuje korištenje već postojećih digitalnih igara iz različitih predmetnih područja, poput matematike, građanskog odgoja, zdrave prehrane, menadžmenta, održivosti, ekološke etike i kemije. Jedna od ključnih prednosti ChoiCo aplikacije je mogućnost učitelja i učenika da koriste već razvijene sadržaje, ali također potiču kreativnost stvaranjem vlastitih igara. Ova funkcionalnost pruža priliku za prilagodbu nastave prema specifičnim potrebama i ciljevima različitih nastavnih programa. Osim prednosti kao što je suradnja s učenicima na stvaranju vlastitih igara, što potiče njihovu aktivnu ulogu u procesu učenja ChoiCo ima i izazove za korisnika poput ograničene mobilne dostupnosti i potrebe da učenici prilagode svoj pristup igri, razmišljajući pažljivo prije donošenja odluka. Uzimajući u obzir sve prednosti i izazove, ChoiCo aplikacija pruža edukativni alat koji potiče interaktivno učenje, razvoj kritičkog razmišljanja te suradnju između učitelja i učenika u stvaranju relevantnih i učinkovitih obrazovnih sadržaja. Kao korisnik ChoiCo aplikacije, moj fokus je na praktičnoj primjeni alata u nastavi, iskoristivši već dostupne funkcionalnosti. Cilj mi je unaprijediti iskustvo učenja učenika putem interaktivnih igara, prilagođenih različitim predmetnim područjima. Očekujem da će sudionici nakon interaktivnog izlaganja moći uspješno koristiti već dostupne ChoiCo igre u svojim nastavnim planovima i kreirati nove materijale uz pomoć pratećeg Priručnika za nastavnike i učenike. Kroz ovu aktivnost, želim potaknuti učitelje na kreativan pristup poučavanju i razvoju vještina učenika.

Ciljana grupa: ChoiCo aktivnost je posebno usmjerena prema učiteljima i nastavnicima srednjih i osnovnih škola svih predmeta koji su zainteresirani za inovativan pristup poučavanju uz upotrebu digitalnih aplikacija. Ova aktivnost pruža alat koji omogućuje promjenu tradicionalnih metoda poučavanja kroz uvođenje interaktivnih igara u nastavu.

Potrebna predznanja: Nema posebnih zahtjeva oko prethodnog znanja polaznika.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Karolina Brleković
Elektrotehnička i prometna škola Osijek
Croatia

Karolina Brleković je profesorica matematike i fizike s 30 godina radnog iskustva. Ona nije samo nastavnica, već i projektna koordinatorica, voditeljica Županijskog stručnog vijeća te Scientix ambasadorica za Republiku Hrvatsku. Tijekom svoje dugogodišnje karijere, aktivno je radila na razvoju vlastitih kompetencija i istovremeno dijelila svoje znanje s kolegama.

Karolina je također i autorica nekoliko tekstualnih i digitalnih udžbenika, kao i scenarija poučavanja. Njezin doprinos edukaciji ne ograničava se samo na tradicionalni pristup; aktivno koristi digitalne alate i izrađuje digitalne sadržaje. Njezina strast prema modernim tehnologijama očituje se kroz angažman u projektima koji se fokusiraju na digitalno temeljeno učenje, posebice u području matematike.

Karolina Brleković kroz svoj rad je pokazala predanost inovacijama i suvremenim pristupima obrazovanju. Njezina uloga kao Scientix ambasadorice dodatno potvrđuje njezinu posvećenost promicanju STEM (znanost, tehnologija, inženjering i matematika) područja i digitalnog učenja u Republici Hrvatskoj.

Jelena Noskov
Agencija za odgoj i obrazovanje, podružnica Osijek
Croatia

Jelena Noskov, magistra edukacije matematike i fizike sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku Osijek, 2001., ima impresivno radno iskustvo. Tijekom svoje karijere, provela je devet godina radeći u osnovnoj školi, te dodatnih 12 godina u srednjoj strukovnoj školi. Tijekom zaposlenja u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek do studenog 2017., Jelena je aktivno sudjelovala u važnim projektima. Jedan od njih je bio projekt "Nova škola", koji je započeo 2003. godine s ciljem osnivanja prve integrirane i interkulturalne osnovne škole u gradu Vukovaru. Ona je također sudjelovala u izradi Kurikuluma "Nove škole" tijekom 2005., a škola je dobila pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u svibnju 2007. Uz to, Jelena je bila uključena u projekt modernizacije školskih kurikuluma pod nazivom "Zelene vještine za elektrotehniku i strojarstvo" - IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske unije za Hrvatsku. Također, sudjelovala je u projektima poput "Učim, poučavam, radim 2014/2015" (nastavnici u UK) i "Praksom u EU do novih znanja i vještina 2015/2016" (pratitelj na mobilnosti učenika). Jelena Noskov trenutno obnaša dužnost više savjetnice za matematiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje, podružnica Osijek.

Jelena Noskov također posjeduje značajne društvene vještine i kompetencije. Razvila je snažne komunikacijske vještine tijekom rada za nevladinu udrugu Nansen Dijalog Centar, gdje je sudjelovala na seminarima od 2003. do 2010. godine. Tijekom tog razdoblja, vodila je radionice iz komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba za nastavnike svoje škole.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC