Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
9.9MB

Monitoring kvalitete zraka u Karlovcu u GČ Dubovac

Cilj istraživačkog projekta s učenicima bio je mjeriti vrijednosti glavnih onečišćivača zraka u Karlovcu (GČ Dubovac), usporediti ih s atmosferskim čimbenicima te utvrditi jesu li te vrijednosti u dozvoljenim granicama. U OŠ Dubovac, u sklopu GLOBE programa provode se svakodnevna atmosferska mjerenja na školskoj atmosferskoj postaji od 2004. godine. Tijekom 2023. godine u Karlovcu se odvijaju intenzivni građevinski radovi (toplovodna mreža). Od proljeća je zamijećena velika količina prašine. Učenici od 5.r. uče o uzrocima onečišćenja zraka te su izvodili pokuse i dokazali prisutnost čestica (particulate matter - PM) u zraku. Učenike je zainteresiralo kolike su vrijednosti sitnih čestica u zraku (PM2.5, PM10) te vrijednosti O3 i CO koji su jedni od glavnih onečišćivača zraka. Školska atmosferska postaja nema takve mjerne uređaje. U bazi podataka DHMZ- Karlovac, utvrđeno je da ta postaja ne mjeri PM i CO. GLOBE program, međutim pruža učenicima mogućnost korištenja satelitske baze podataka (NASA), https://worldview.earthdata.nasa.gov/ pa su učenici na toj internetskoj platformi očitavali dnevne vrijednosti navedenih onečišćivača. Vrijednosti glavnih onečišćivača ovise o atmosferskim čimbenicima pa su učenici bilježili njihove vrijednosti na školskoj meteo-postaji. U kolovozu 2023. škola dobiva automatsku meteorološku postaju (Aerys S) koja nažalost mjeri samo temperaturu zraka, vlažnost i tlak. Kako su učenici GLOBE skupine uključeni i u informatičku skupinu, predložili su da sami izrade uređaj sa senzorima koji će mjeriti navedene glavne onečišćivače. Uređaj (Arduino sa senzorima za PM 2.5, CO, O3) je napravljen u listopadu. Od tada se izmjerene vrijednosti putem WiFi šalju na server. Dnevno se bilježe vrijednosti glavnih onečišćivača na našem uređaju i na platformi NASA (satelitska mjerenja) te atmosferski čimbenici na školskoj meteo-postaji od 13.00 - 14.00 sati. Radi velikog broja podataka dijagrami su napravljeni AI alatom. Analiza pokazuje različite vrijednosti glavnih onečišćivača zraka u hladnijem i toplijem dobu godine, a ukupni rezultati će se prikazati na konferenciji.

Ciljana grupa: Aktivnost je namijenjena za darovite učenike od 5.-8 razreda. Mlađi uzrast radi na internetskim platformama - NASA, a stariji na izradi uređaja (Arduino sa senzorima) i primjeni AI radi lakše obrade i analize podataka. Aktivnost s učenicima provode profesori informatike, biologije, kemije.

Potrebna predznanja: Rad na internetskoj platformi https://worldview.earthdata.nasa.gov/ poznavanje Arduina i AI alata

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Snjezana Markovic-Zoraja
Osnovna škola Dubovac
Croatia

Snježana Marković-Zoraja, prof. biologije i kemije, učitelj savjetnik kemije u OŠ Dubovac, Karlovac. Voditeljica je Međužupanijskog GLOBE vijeća. Član je Državnog povjerenstva GLOBE. Na Državnom natjecanju GLOBE s učenicima je osvojila 1. mjesto 2008., 2016., 2022. i 2023. godine, a 2018. i 2021. godine 2. mjesto. Mnogobrojni projekti koji su nagrađeni na Državnoj smotri GLOBE, prezentirani su lokalnoj zajednici, a potom i na internacionalnim webinarima. Redovno sudjeluje u radu EU- Scientix – Europske zajednice za STEM područje te je član tima Carrier adviser pri EU – Scientix. Dobitnica je nagrade za najbolji scenarij poučavanja u EU – Scientix. eu za 2021. godinu koji je i objavljen na istim stranicama. Sudjeluje u internacionalnim projektima “Phenology” 2019.-2023. , “Trees around the GLOBE” 2019. - 2023., „Urban Heat Island effect“ 2023. Nagrađeni istraživački projekti objavljeni su na internacionalnim stranicama globe. gov. i kao stručni članci u biološkom časopisu PMF-a. Scenariji poučavanja koji populariziraju STEM područje objavljeni su na internacionalnim web stranicama. Sudjeluje kao autor u istraživanjima u kemiji te su istraživanja predstavljena na HKKO u Splitu 2016. i 2022. godine. Sudjelovala je s učenicima na Državnim natjecanjima iz kemije 2019., 2020., 2021. i 2023. godine. Predavač je na županijskim stručnim vijećima Biologije i Kemije, na Međužupanijskim vijećima GLOBE, državnim skupovima. Edukator je za Elementary GLOBE u Sloveniji. Sudjelovala je kao član tima u Erasmus+ (2021. - 2023.) i u Erasmus Job shadowing . U cilju popularizacije STEM područja, s učenicima radi na istraživačkim projektima iz područja ekologije koji uključuju STEM predmete.

Kristina Fratrović
Osnovna škola Dubovac
Croatia

Kristina Fratrović, dipl. inž matematike, učitelj izvrsni savjetnik matematike u OŠ Dubovac, Karlovac. Sudjelovala je u projektu Profil Kletta Želim stablo kojim se potiče sadnja drveća i podiže kvaliteta zraka u učionicama, u svjetskom projektu InnovateYourDreams (EU-Scientix), u Eratostenovom projektu, te u projektima “Napredne Internet of Things tehnologije u hrvatskim školama”, ProMikro i “Generacija NEXT“. Bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike Karlovačke županije, Predavač je na Županijskim stručnim vijećima, na stručnim STEM skupovima i na konferencijama. Sudjelovala je u pripremi učenika za ekipna natjecanja mladih matematičara KAmatKA i nauMATIKA. Doprinosi organizaciji natjecanja nauMATIKE kao autorica zadataka. Recenzirala je i autor je rješenja radnih listova “Matematički izazovi 5, 6, 7 i 8” u izdanju izdavačke kuće “Alfa”. Autorica je radnih bilježnica iz matematike Laka matka 5, Laka matka 6, Laka matka 7 i Laka matka 8 u izdanju izdavačke kuće “Alfa”. Sudjelovala je s učenicima na Državnim natjecanjima iz informatike 2021. i 2022. godine. Vodi izvannastavnu aktivnost robotike i veoma uspješno sudjeluje s učenicima u Croatian Makers ligi. Redovito sudjeluje u organizaciji i radu u školskim i županijskim natjecanjima iz matematike i iz informatike. U radu škole sudjeluje u organizaciji i provedbi Večeri matematike kao i u organizaciji međunarodnog natjecanja Klokan bez granica. Sudjelovala je kao član tima u Erasmus+ te u Erasmus Job shadowing projektima 2023. U cilju popularizacije STEM područja, s učenicima radi na istraživačkim projektima iz područja ekologije u kojima s učenicima radi na izradi uređaja i primjeni aplikacija radi praćenja stanja u okolišu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC