Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

CARNET data - analitike učenja

U interaktivnom izlaganju bit će predstavljene najnovije funkcionalnosti dostupne u CARNET data aplikaciji. Na kraju izlaganja sudionici će biti u mogućnosti postavljati pitanja. CARNET data je aplikacija za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka (eng. Learning Analytics and Educational Data Mining) CARNET data obuhvaća mjerenje, prikupljanje, analizu i izvješćivanje o podacima učenika i njihovim kontekstima radi razumijevanja učenja i okoline u kojoj se učenje događa. Analitika učenja koristi se za predviđanja, personalizacije i intervencije u slučaju potrebe pomoći učenicima, vizualizacije informacija o učenju i stvaranja sustava za predviđanje uspjeha. Praćenjem učenikova napretka želi se doprinijeti važnosti pravovremene, poticajne i konkretne informacije. Uključiti, ohrabriti, motivirati i poticati učenika na ovladavanju vještinama, usvajanju znanja i stjecanju stavova. Učitelj može prilagoditi poučavanje (metode, oblike, aktivnosti…) interesima, potrebama i mogućnostima učenika. Učenici su upoznati s takvim pristupom praćenja i učenja i ravnopravni su partneri u procesu, a to znači i odgovorni. Isto tako praćenjem učenikova napretka želimo detektirati slabije učenike, ali i visoko motivirane i potencijalno darovite učenike. Prepoznavanje darovitosti trebalo bi biti vezano uz specifično područje, pa bi tako izrazito darovitoj djeci od posebne koristi bilo grupiranje po sposobnostima, povezivanjem učenika iz različitih škola koji imaju isti interes. Analizom podataka iz obrazovnoga sustava, CARNET data učenicima i nastavnicima omogućuje kvalitetno praćenje njihova rada, ravnateljima uvid u rad nastavnika, a depersonalizirani podaci iz sustava omogućuju izradu detaljnih izvještaja na temelju kojih se izrađuju strategije za unapređenje školstva u cjelini. Namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim roditeljima, školskim djelatnicima – učiteljima, nastavnicima, razrednicima, ravnateljima i stručnim službama u školama (psiholozima, pedagozima, stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila i drugima).

Ciljana grupa: Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji

Potrebna predznanja: Nisu potrebna.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Matea Malčić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Matea Malčić zaposlena je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET u Službi za upravljanje podacima u Sektoru nacionalnih servisa i podrške. Završila je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu te je po zanimanju nastavnica matematike. Radila je kao nastavnica matematike u osnovnoj školi, sudjelovala u aktivnostima vezanima uz projekt e-Upisi, a trenutno sudjeluje u aktivnostima vezanim uz projekt BrAIn te na razvoju informacijskog sustava za analitike učenja i rudarenje obrazovnih podataka, na implementaciji informacijskog sustava jezera podataka i analitičkih alata za potrebe analiza podataka u obrazovnom sustavu u RH.

Jurica Vratarić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Jurica Vratarić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET na mjestu voditelja Službe za upravljanje podacima u Sektoru nacionalnih servisa i podrške. Uz formalno obrazovanje (Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer profesor fizike), profesionalno se usavršavao na tečajevima i stručnim programima usavršavanja iz područja programiranja poslovnih aplikacija, vođenja projekata, podrške korisnicima, komunikacijskih vještina, upravljanja uslugama IT-a (ITIL), organizacije i upravljanja procesom razvoja proizvoda (Agile, SCRUM), razvoja i izgradnje analitičkih informacijskih sustava.

Od većih projekata koje je vodio ili bio član tima izdvajaju se: uspostava Kontakt centra u CARNET-u (član tima, koordinacija), organizacija podrške korisnicima za CARNET-ove usluge i servise, organizacija podrške korisnicima za Državnu maturu i Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta, razvoj sustava e-Matica (vođenje i koordinacija timova), razvoj sustava e-Dnevnik (vođenje i koordinacija timova), uspostava i vođenje Centara potpore za sustav e-Matica, uspostava i vođenje Centara potpore za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole. U projektu e-Škole (pilot) bio je voditelj rezultata "Unaprijeđeni, transparentni i povezani poslovni i nastavni procesi škola" i zadužen za razvoj aplikacija i informacijskih sustava.

Kao voditelj projekta radio je na razvoju informacijskog sustava za analitike učenja i rudarenje obrazovnih podataka, te na implementaciji informacijskog sustava jezera podataka i analitičkih alata za potrebe analiza podataka u obrazovnom sustavu u RH.

U projektu e-Škole (faza 2) sudjelovao je, kao član tima ili voditelj projekta, u razvoju informacijskih sustava CARNET info, CARNET privatnost, CARNET id, CARNET data, CARNET sigma.

Vodtelj je elementa "Pametne preporuke" u projektu „Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju (BrAIn)“.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC