Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Uhvati me ako možeš

Svjedoci smo razvoja snažne tehnologije - umjetna inteligencija naša je stvarnost, a njena rasprostranjenost i primjena raste velikom brzinom. Umjetna inteligencija sa sobom je donijela brojne benefite u području kreativnosti, obrazovanja, sigurnosti, načina života, ali i brojne zabrinutosti. Jesmo li kao društvo uspjeli pravno „uhvatiti“ umjetnu inteligenciju obzirom na brzinu kojom se ona razvija? U sklopu ove 45 minutne diskusije pod nazivom „Uhvati me ako možeš“ saznat ćete na koji način se nastoji pravno regulirati umjetna inteligencija, zaštiti osobni podaci i autorska prava. Voditeljica diskusije je mag.iur. Iva Šimunović (CARNET), viša stručna savjetnica u službi za pravne i nabavne poslove. Iva je uključena u projekt „BrAIn: Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju“. Također, dio je GDPR tima koji se bavi pitanjima obrade i zaštite osobnih podataka. Završila je mini MBA „Legal Technologist“, položila je Opći tečaj intelektualnog vlasništva u organizaciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i World intellectual property organization (WIPO), a obzirom na interes prema odnosu umjetne inteligencije i prava, a na poseban način ljudskih prava trenutno je studentica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava na Pravnom fakultetu u Osijeku. Sudionici diskusije bit će mag.iur. Gabrijela Bagarić (CARNET), voditeljica službe za pravne i nabavne poslove i mag.iur. Filip Vukušić (CARNET), viši stručni savjetnik u službi za pravne i nabavne poslove. Gabrijela je voditeljica službe za pravne i nabavne poslove u CARNET-u. Sudjelovala je u projektima vezanim uz primjenu digitalne tehnologije u obrazovanju. Završila je mini MBA „Legal Technologist“, a dio je DNS i GDPR tima u CARNET-u. Filip je viši stručni savjetnik uključen u projekt „Digitalna preobrazba visokog obrazovanja e-Sveučilišta-NPOO“ i u rad DNS tima. Također, dio je GDPR tima koji se bavi pitanjima obrade i zaštite osobnih podataka, a završio je i mini MBA „Legal Technologist“.

Ciljana grupa: Osobe koje u svom radu koriste osobne podatke

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja

Broj sudionika: 30

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Gabrijela Bagarić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Gabrijela Bagarić voditeljica je službe za pravne i nabavne poslove u CARNET-u. Diplomirala je na pravnom fakultetu, studentica je i poslijediplomskog specijalističkog studija Europsko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u brojnim projektima vezanim uz primjenu digitalne tehnologije u obrazovanju. Dio je DNS i GDPR tima u CARNET-u. Završila je mini MBA „Legal Technologist“. Položila je i Opći tečaj intelektualnog vlasništva u organizaciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i World intellectual property organization (WIPO).

Filip Vukušić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Filip Vukušić je viši stručni savjetnik u CARNET-u u službi za pravne i nabavne poslove. Završio je Pravni fakultet, mini MBA „Legal Technologist“ gdje je dobio uvid u ulogu tehnologije u novim modelima pružanja pravnih usluga i Uloga umjetne inteligencije iz perspektive pravnih usluga. Također, položio je Opći tečaj intelektualnog vlasništva u organizaciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i World intellectual property organization (WIPO). Filip je uključen u projekt „Digitalna preobrazba visokog obrazovanja e-Sveučilišta-NPOO“ i u rad DNS tima. Također, dio je GDPR tima koji se bavi pitanjima obrade i zaštite osobnih podataka.

Iva Šimunović
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Iva Šimunović je viša stručna savjetnica u CARNET-u u službi za pravne i nabavne poslove. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, trenutno je studentica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava na Pravnom fakultetu u Osijeku. Završila je mini MBA „Legal Technologist“ i položila je Opći tečaj intelektualnog vlasništva u organizaciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i World intellectual property organization (WIPO). Uključena je u projekt „BrAIn: Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju“, a dio je GDPR tima CARNET-a koji rješava pitanja vezana uz obradu i zaštitu osobnih podataka.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC