Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
12.4MB

ArtUI: alati UI za generiranje umjetničkih djela

Okruženi smo umjetnošću koja je sastavni dio našeg života. Umjetnost je podijeljena u devet vrsta: slika, glazba, arhitektura, film, ples, strip, drama, književnost, kiparstvo. Umjetnici posjeduju karakteristike poput maštovitosti, originalnosti, kreativnosti, ambicije što su ujedno i neke od karakteristika koje želimo razviti kod svojih učenika, ali i kod sebe - učitelja. Iako nismo svi prepoznati kao umjetnici, to ne znači da se u svima nama ne skriva umjetnik. Tijekom ove radionice polaznici će stvoriti svoja umjetnička djela u nekim vrstama umjetnosti. Tako će polaznici stvoriti slike kojima će prikazati sadržaj svojeg nastavnog predmeta, snimiti će film bez stvarnih glumaca, komponirati će glazbu za pozadinu svog plesa, napisati će tekst za svoju dramu… Obzirom na trajanje radionice od 90 minuta, polaznici ove radionice biti će snalažljivi i kreativni, a u čemu će im pomoći autorice i voditeljice radionice koje će polaznike upoznati s odabranim alatima umjetne inteligencije koji generiraju umjetnička djela. Raspraviti će se i o osnovnim etičkim smjernicama o uporabi alata umjetne inteligencije za generiranje umjetničkih djela u obrazovanju. Dostupnost raznih alata umjetne inteligencije može potaknuti učenike na korištenje istih kako bi jednostavno i bez previše truda napravili svoje zadatke za različite nastavne predmete. Stoga će tijekom radionice polaznici biti upoznati s osnovnim načinima prepoznavanja jednostavnih radova poput teksta ili slika generiranih alatima umjetne inteligencije. Prije izrade bilo koje vrste umjetničkog djela, biti će prikazani primjeri koje su osmislili učenici, dok će polaznici radionice svoja stvorena umjetnička djela postaviti na online digitalnu ploču za suradnju. Na taj će način polaznici razmijeniti primjere dobre prakse, ali i iskustva. Uvid u stvorena i podijeljena umjetnička djela ujedno će dati uvid u ostvarenost ciljeva radionice i postignutost ishoda učenja.

Ciljana grupa: Ova je aktivnost namijenjena svim zainteresiranim učiteljima i nastavnicima koji su zainteresirani za stvaranje umjetničkih djela ili žele naučiti kako primijeniti umjetnu inteligenciju u svojem nastavnom predmetu. Očekuje se da polaznici u svojem radu i nastavi primjenjuju razne alate informacijske i komunikacijske tehnologije. Uključiti se mogu svi polaznici bez obzira na predznanje te bez obzira jesu li ili nisu upoznati s uporabom alata UI u nastavi. Alati koji će biti korišteni tijekom radionice mogu se koristiti u svim razinama odgojno-obrazovnog procesa. Očekuje se da su polaznici osobe koje su kreativne ili u svojem radu potiču učenike na umjetničko izražavanje.

Potrebna predznanja: Nisu potrebna prethodno stečena znanja, vještine ni iskustva.

Broj sudionika: 30 U slučaju da se ne uspijete prijaviti na navedenu radionicu, dođite sa svojim računalom i provjerite možete li ipak sudjelovati na radionici.

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Jasminka Belščak
Osnovna škola Petrijanec
Croatia

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973.Živi u Petrijancu. Zaposlena je u OŠ Petrijanec, učitelj informatike, 24 godine radnog staža. Redovito se usavršava, predavač je u ETSN-ETC-CII Varaždinske županije od 2008.g., ŽSV, seminarima i savjetovanjima državne i međunarodne razine. ECDL predavač i ispitivač za osnovni i napredni tečaj je od 2006.g., voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, član je Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te opensource i WEB alate. Pokretač je i koordinator nekoliko Erasmus projekata te svjetskog PBL projekta „My magical dust“. Udana je i majka je dvoje djece. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, 8.12.2017. u zvanje savjetnika te 8.12.2022. u zvanje izvrsnog savjetnika. Na Centru za društvene znanosti Sveučilišta Radboud, Nijmegen, Nizozemska je završila poslijediplomski specijalistički znanstveni program iz područja edukacije darovitih RITHA (Radboud International Training on High Ability) stupanj Practitioner 16.4.2021., a 29.4.2023. stupanj RITHA/ECHA Specialist for Gifted Education.

Renata Papec
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Croatia

Renata Papec, dipl. inf., učiteljica savjetnica. Radi u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog kao učitelj informatike od 5. do 8. razreda. Administrator je resursa, imenika, e- dnevnika škole, uređuje mrežnu stranicu škole i STEM časopis . Radila je kao edukatorica na ICT Edu projektu, modul 1. Završila je Expertni ECDL za predavača i radila kao predavač i ispitivač istog. Već dvanaest godina na Centru izvrsnosti Varaždinske županije vodi radionice kodiranja ( C++, Python). Sudjeluje u organizaciji i provedbi Festivala informatike Varaždinske županije. Sa svojim učenicima redovito sudjeluje na svim nivoima natjecanja Infokup-a na kojima učenici redovito postižu zapažene rezultate. Surađuje sa ostalim učiteljima u školi na provođenju projekata na svim razinama. Redovito održava predavanja i radionice primjene IKT-a u procesu učenja i poučavanja na stručnim skupovima od županijske do međudržavne razine. U posljednje dvije godine intenzivno se bavi implementacijom umjetne inteligencije u obrazovanje te održava radionice istih.

Valentina Hosnjak
Osnovna škola Petrijanec
Croatia

Valentina Hosnjak rođena je 20.02.1995. u Varaždinu. Pohađala je Osnovnu školu Cestica. Nakon toga upisuje Prvu gimnaziju Varaždin (opći smjer), koju završava 2013.godine. Završenom gimnazijom i položenim ispitima državne mature upisuje Učiteljski fakultet – odsjek u Čakovcu, smjer učiteljski, modul informatika. U ljeto 2018. brani rad iz području informatike (Informacijska pismenost učitelja osnovnih škola) te se iste godine zapošljava kao učiteljica u produženom boravku u Osnovnoj školi Petrijanec. U jesen 2020. u istoj školi počinje raditi kao učiteljica informatike. Koristeći se kreativnim laboratorijskim setom Neuron, mentorica je učenicima u sklopu projekta Generacije Now. Od školske godine 2023./2024. jedna je od mentorica učenicima Croatian Makers lige. U nastavi često implementira razne generativne alate umjetne inteligencije. Na radnom mjestu obavlja i poslove podrške uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije. Aktivno, u govoru i pismu, koristi engleski jezik te se služi osnovnim znakovnim jezikom.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC