Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
53.2MB

Domovinski rat u hibridnoj nastavi

Za ostvarivanje ishoda o temi Domovinskog rata i Bitke za Vukovar predviđenih kurikulumom nastave Povijesti u 8. r. učenici uče kroz višegodišnji projekt Domovinski rat u kojem izvrsnom suradnjom dvije škole ostvaruju lijepe rezultate. Od posebne važnosti ističemo hibridnu nastavu. Kako bi bolje povezali dvije škole u radu koristimo videokonferenciju, obrnutu učionicu i izrađujemo digitalne sadržaje. Ostvarujemo suradnju s lokalnim udrugama branitelja. Škole u Republici Hrvatskoj sudjeluju u projektu „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“. U studenome i siječnju 2022., Vukovar su posjetili učenici osnovnih škola iz Ivanca i Prigorja Brdovečkog. Škole su na projektu surađivale tako što su na odgovoran način provele pripremu terenske nastave primjenom digitalne tehnologije uz korištenje principa obrnute učionice. Za vizualnu pripremu terenske nastave u Vukovaru gdje su u izvornoj stvarnosti stjecali znanja o važnim povijesnim događajima, prva je škola kreirala interaktivnu kartu (Google Earth) i označila uz pomoć simbola i oznaka memorijalne i povijesne lokalitete koje su učenici obje škole proučavali i istraživali uz primjenu IKT-a i radeći u timovima. Prije terenske nastave održano je predavanje o Domovinskom ratu, a za domaću zadaću pregledane su mrežne stanice MCDR Vukovar. Nakon terenske nastave, škole su suradnički nastavile rad na izradi digitalnog sadržaja za učenje i poučavanje te izradu digitalnih kvizova za potrebe vrednovanja terenske nastave. Date su jasne smjernice o korištenju digitalne tehnologije. Suradnja škola je nastavljena i u aktivnostima obilježavanja Dana sjećanja povodom kojega se u drugoj školi svake godine održava svečanost za javnost te zajedničko uključivanje u videokonferencijski Sat povijesti iz Vukovara i Sat povijesti iz Ivanca. U školski projekt uključila se razredna i predmetna nastava. Resursi stvoreni projektnim aktivnostima dio su interaktivne karte čija će primjena omogućiti lakše učenje, ali i motivaciju za zapamćivanje „teških“ povijesnih sadržaja. Iskustvo je pokazalo da su ostvarena interakcija i timski rad doprinijeli učinkovitosti obrazovnog procesa.

Ciljana grupa: Interaktivno izlaganje namijenjeno je svim učiteljima i nastavnicima zainteresiranim za obogaćivanje tradicionalnih metodičkih procesa kroz uspješnu realizaciju hibridne i projektne nastave s temom Domovinskog rata i stradanja Vukovara, suradničko učenje, primjenu digitalne tehnologije te inovativan i kreativan rad s učenicima.

Potrebna predznanja: Jednostavne vještine korištenja alata digitalne tehnologije te sposobnost primjene znanja u projektima koji se bave temom Domovinskog rata i stradanja Vukovara, kao i u svakodnevnom životu.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Sandra Debogović
OŠ Ivane Brlić - Mažuranić, Prigorje Brdovečko
Croatia

Rođena 23.studenoga 1970. godine u Brežicama u Rpublici Sloveniji. Živi u Trsteniku, Općina Marija Gorica. Osnovnu školu završila je u OŠ Ivane Brlić- Mažuranić, Prigorje Brdovečko, a Pedagoški obrazovni centar „ Bogdan Ogrizović“ 1989. godine u Zagrebu. Iste pisala je studij povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu-Humanističke i društvene znanosti i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu koji je završila 28. veljače 1996. godine. Na radnom mjestu učiteljice povijesti u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Prigorju Brdovečkom radi od 7.veljače 1994. do danas. Godine 2021. napredovala je u zvanje savjetnika. Od 2017. do 2023. bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja povijesti Zagrebačke županije – zapad. U redovnoj i dodatnoj nastavi te na izvannastavnim aktivnostima korištenjem IKT-a kod učenika razvija interes za povijesne sadržaje i zavičajnu povijest.

Redovito se stručno usavršava na nacionalnoj i međunarodnoj razini i drži predavanja, sudjeluju u školskim i međunarodnim projektima (eTwinning).

Suzana Jagić
OŠ Ivana Kukuljevića-Sakcinskog, Ivanec
Croatia

Rođena je 5. prosinca 1970. godine u Varaždinu. Živi u Ivancu gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Čakovcu (danas Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završila je dvopredmetni studij Povijesti i Geografije. Na istome je fakultetu magistrirala 2008. i doktorirala 2012. Godine 2022. napredovala je u zvanje izvrsnog savjetnika te je imenovana voditeljicom ŽSV učitelja Povijesti Varaždinske županije. Mentorica je na Centru izvrsnosti za nacionalnu povijest Varaždinske županije. U svome radu pokazuje interes za problematiku povijesti školstva, očuvanje zavičajne baštine te za društveni angažman. Taj interes uspješno uključuje u svoje programe rada, prenosi na učenike u redovnoj i dodatnoj nastavi te izvannastavnim aktivnostima kroz projekte, radionice i obilježavanjem važnih prigoda uz primjenu IKT-a.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC