Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Nove mješine za novo vino: Integracija UI u obrazovanje

Naslov "Nove mješine za novo vino: Integracija UI u temelje obrazovanja" simbolički prikazuje ključnu poruku o nužnosti adaptacije obrazovnog sustava na suvremene tehnološke inovacije, posebno umjetnu inteligenciju (UI), uzimajući u obzir prispodobu o novom vinu u starim mješinama iz Evanđelja po Luki. Prispodoba naglašava kako novi sadržaji zahtijevaju nove pristupe i kapacitete - "novo vino" (UI i suvremene tehnologije) ne može se učinkovito koristiti unutar "starih mješina" (tradicionalnih obrazovnih metoda i sustava). Kroz povijest, obrazovni sustav se često opirao uvođenju novih tehnologija. Počevši od logaritamskih tablica, koje su u svoje vrijeme predstavljale revoluciju u matematičkim izračunima, preko digitrona, pa sve do računala i interneta. Svaka od ovih tehnologija u početku je naišla na skepticizam i otpor, s bojaznima da bi mogle umanjiti dubinu znanja ili oslabiti temeljne vještine. Prispodoba o novom vinu u starim mješinama posebno rezonira s trenutnim prijelazom na UI u obrazovanju. Kao što novo vino zahtijeva nove mješine kako bi sačuvalo svoju esenciju i kvalitetu, tako i integracija UI-a zahtijeva redefiniranje i prilagodbu obrazovnih sustava. Ova metafora služi kao snažan podsjetnik da je za iskorištavanje punog potencijala suvremenih tehnologija neophodno usvojiti nove metode učenja i poučavanja, koje potiču kreativnost, kritičko razmišljanje i adaptabilnost. Današnje škole i sveučilišta stoga moraju transcendirati svoju tradicionalnu misiju proizvodnje kadrova za postojeće tržište rada. Umjesto toga, fokus treba biti na "proizvodnji znanja" koje će biti temelj budućih tržišta rada, što implicira stvaranje obrazovnih okruženja koja su fleksibilna, dinamična i prilagodljiva promjenama koje tehnološki napredak donosi. Integracija UI-a u obrazovanje ne predstavlja samo tehničku nadogradnju, već duboku promjenu paradigme u kojoj učenici postaju aktivni sudionici u vlastitom učenju, koristeći tehnologiju kao alat za istraživanje, otkrivanje i kreiranje novog znanja. Kako bi se to postiglo, obrazovni sustavi moraju biti spremni na stalnu evoluciju, prihvaćajući "novo vino" umjetne inteligencije u "nove mješine" modernog, inovativnog obrazovanja.

Ciljana grupa: Svima

Potrebna predznanja: Predznanja nisu potrebna.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Nikola Mrvac
Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Sveučilište Sjever, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
Croatia

Prof. dr.sc. Nikola Mrvac rođen je 1969. godine u Desnom SredičkuDiplomirao je 1994. na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za tisak. Godine 2001. obranio je magistarski rad na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu- Doktorsku disertaciju pod naslovom ''Sinteza interakcija odabranih parametara grafičke reprodukcije'' je obranio 2003. g. na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Na nacionalnoj razini aktivno je sudjelovao (kao član Vijeća za nacionalni kurikulum, član Radne skupine za tehničko i informatičko područje, Predsjednik Vijeća za strukovno obrazovanje) prilikom izrade dokumenta vezanih uz kurikulum na nacionalnoj razini. Autor je metodologije i sustava EVALUS (sustava za razvoj i evaluaciju kompetencija) i softvera EVA koji pomaže pri istom. Od ak.god. 2014/15 – 2018/19 obnaša dužnost prodekana za poslovanje na Sveučilišta u Zagrebu Grafičkom fakultetu. 2017. izabran je za člana suradnika HATZ-a. te za voditelja Centra za grafičko inženjerstvo HATZ-a. Od ak.god. 2018/19 – 2022/23 obnaša dužnost dužnost dekana na Sveučilišta u Zagrebu Grafičkom fakultetu. Od ak.god 2022/23 onaša dužnost vršitelja dužnosti dekana Sveučilišta u Zagrebu Metalurškog fakulteta. Osim toga, sudjeluje i u nizu drugih aktivnosti koje promoviraju grafičku struku i obrazovanje. Do sada je više od 120 znanstvenih radova (poglavlja u knjizi, radova u znanstvenim časopisima, zbornicima radova itd.).

Ivan Šabić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET)
Croatia

Dr.sc. Ivan Šabić, rođen je 15. travnja 1988. godine u Imotskom, Hrvat, državljanin RH, u zvanju doktora znanosti (dr.sc.), zaposlen u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET, na mjestu Pomoćnika ravnatelja za podršku poslovanju ustanove. Prirodoslovno – matematičku gimnaziju „dr. Mate Ujević“ u Imotskom završio je 2007. godine. Godine 2011. završio je studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa stekao zvanje Stručni Prvostupnik ekonomije (bacc.oec). Godine 2013. godine na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa stekao je zvanje Stručni specijalist poslovne administracije (MBA). Godine 2017. na studiju poslovne ekonomije na Sveučilištu Sjever stekao je zvanje Sveučilišni magistar poslovne ekonomije (mag.oec.). Godine 2018. na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kontroling, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci stekao je titulu Sveučilišni specijalist kontrolinga (univ.spec.oec.). Godine 2023. na doktorskom studiju Mediji i komunikacija na Sveučilištu Sjever, stekao je akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja Informacijske i komunikacijske znanosti. Dodatno se usavršavao na MIT Sloan School of Management u području Design thinkinga i Blockchaina. Aktivno se služi u govoru i pisanju engleskim jezikom. Aktivan je korisnik MS Office alata, kao i operativnih sustava MS Windows i macOS. Koautor je više znanstvenih i stručnih radova. Posjeduje certifikat za internoga auditora ISO 9001:2015, vodećega auditora ISO 27001:2013, internog auditora za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga te certifikat za javnu nabavu. U proteklom razdoblju radio je u više tvrtki iz realnog i javnog sektora u području računovodstva, financija, kontrolinga i sustavima zaštite informacija, te radi kao vanjski predavač na Sveučilištu Sjever.

Matija Kikelj
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
Croatia

Matija Kikelj, rođen je 28. listopada 1990. u Čakovcu, Međimurje. Obnaša funkciju pomoćnika ravnatelja u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU). Godine 2008. završava Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec. Pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2014. godine s diplomom magna cum laude te stječe naziv magistra prava.

Godine 2022.. na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo i EU fondovi Sveučilišta Sjever stekao titulu Sveučilišnog specijaliste (univ.spec.oec.). Godine 2023. upisuje doktorski studij Mediji i komunikacija na Sveučilištu Sjever u znanstvenom polju Informacijske i komunikacijske znanosti, Dodatno se usavršavao kroz program izobrazbe iz raznih područja.

Od 2021. godine u naslovnom je zvanju predavača, polje društvenih znanosti, polje pravo.

Održava predavanja i seminare iz područja Informacijske sigurnosti i zaštite podataka, korporativne sigurnosti, Intelektualnog vlasništva (autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva). Radno iskustvo stjecao u odvjetničkom uredu te unutar državne i javne uprave (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ministarstvo uprave, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) kroz različite funkcije. Angažiran na raznim projektima i seminarima kao vanjski suradnik. Ima položen Državni stručni ispit te 2021.godine stekao certifikat iz područja javne nabave.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC