Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Razumijevanje emocionalnog razvoja djece u digitalnom dobu:

Ova neformalna rasprava za cilj ima opremiti učitelje osnovnih škola alatima i znanjem vezanim za podršku emocionalnom razvoju djece od 6 do 14 godina u kontekstu sveprisutne interakcije s ekranima. Sudionici će istražiti utjecaj digitalnog aranžmana na emocionalna stanja djece, povezanost s vlastitim osjećajima te razumijevanjem emocija drugih. Razgovor o emocionalnom razvoju pruža sveobuhvatan pregled postignuća po dobnim skupinama, dok grupna aktivnost potiče razmjenu iskustava u vezi s emocionalnim razvojem u učionici. „Vrijeme pred ekranom“ i emocionalni razvoj predstavlja analizu stvarnih scenarija i raspravu o potencijalnim emocionalnim promjenama povezanim s povećanom interakcijom s ekranima. Interaktivna rasprava potiče dijeljenje strategija za promicanje emocionalne dobrobiti u digitalnom okruženju. „Brainstorming“ o iskustvima najbolje prakse omogućuje dijeljenje iskustava o radu na emocionalnom razvoju učenika, uz fokus na dokazima i upravljanju vremenom ispred ekrana. Također se raspravlja o postavljanju ograničenja primjerenih dobi, ulozi roditelja te strategijama za uključivanje roditelja u promicanje uravnoteženog digitalnog života. U konačnici, sudionici će dobiti informacije o alatima, aplikacijama i programima koji podržavaju pozitivna iskustva pred ekranom te razgovarati o strategijama za interakciju tehnologije u nastavni plan s naglaskom na podršci i emocionalnom razvoju djece.

Ciljana grupa: Nastavnom kadru. Učitelji, nastavnici, profesori.

Potrebna predznanja: Nije potrebno nikakvo predznanje

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Vladimir Marković
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu
Serbia

Dr Vladimir Marković rođen je 3. rujna 1981. godine u Kragujevcu. Nakon završene I. gimnazije u Kragujevcu, 2000. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, grupa za fiziku, smjer fizika-informatika. Studij je završio 2005. godine s prosječnom ocjenom 9,23. Iste godine upisuje postdiplomski studij na Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Zvanje magistra fizičkih znanosti stekao je 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Doprinos efektivnoj dozi beta i gama zračenja potomaka radona i torona obranio je 2014. godine. Dr Vladimir Marković je docent na Institutu za fiziku na predmetima Atomska fizika, Nuklearna fizika, Neutronska fizika. Dr Vladimir Marković je član udruženja MENSA Srbije, član Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, član Društva fizičara Srbije u kojem sudjeluje u radu povjerenstva za sastavljanje, pregled i ocjenjivanje zadataka za natjecanja iz fizike u osnovnim školama. Ima dugogodišnje iskustvo u radu s nadarenim učenicima, izbornik je nacionalnog tima za natjecanja učenika na međunarodnim olimpijadama iz fizike.

Mateja Golubić
OŠ Jabukovac-Zagreb, OŠ Lotrščak
Croatia

Mateja Golubić završila je Prirodoslovno matematički fakultet, Integrirani preddiplomski i diplomski studij, smjer matematika i fizika nastavnički. Obrazovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom sveučilišnom studiju poslovne ekonomije na kojem studira i danas. Radno iskustvo učitelja matematike i fizike započinje u osnovnoj školi kao student PMF-a. Do danas je bila mentor učenicima na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini iz matematike i fizike. Redovito polazi državne i međunarodne konferencije na kojima često sudjeluje kao predavač s temama vezanim uz odgoj i obrazovanje. Područje istraživačkog interesa odnosi se na matematičke i fizičke modele u ekonomiji korelirane s alatima umjetne inteligencije.

Marta Skelin
Klinika za psihijatriju Vrapče
Croatia

Marta Skelin završila je studij medicine te poslijediplomski studij neuroznanosti pri Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno je specijalizantica zadnje godine psihijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče, i psihoanalitičarka u treningu u Hrvatskom psihoanalitičkom društvu.

Nikola Henezi
Prirodoslovno matematički fakultet u Zagreb
Croatia

Nikola Henezi rođen je 17.07.1990 u Koprivnici. Završio je osnovnu školu u Ludbregu, te nakon toga Elektrostrojarsku školu Varaždin. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja završava Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, preddiplomski studij matematike te diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika. Tokom studija zapošljava se u tehnološkom sektoru gdje kroz razne uloge u proteklih petnaest godina radi i danas. Redoviti govornik i povremeni organizator konferencija sa posebnim interesom ljudsko računalnu interakciju.

Marcela Filipi
OŠ Jabukovac-Zagreb
Croatia

Marcela Filipi rođena je 25.veljače 1986.godine u Zadru. Školovala se u Zadru - išla je u Osnovnu školu Šime Budinića i Gimnaziju Jurja Barakovića (opći smjer). Daljnje obrazovanje nastavlja na Sveučilištu u Zadru. Diplomirala je 2008.godine na Stručnom odjelu za izobrazbu učitelja razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog programa Hrvatski jezik. Radila je u nekoliko zagrebačkih osnovnih škola na zamjeni od 2009.godine do 2013.godine, a od 2013.godine je stalno zaposlena u Osnovnoj školi Jabukovac-Zagreb. Ima 15 godina radnog staža, svakodnevno se educira i redovito potiče učenike na sudjelovanje u likovnim natječajima na kojima su njezini učenici dva puta bili državni pobjednici.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC