Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

ChatGPT u akciji

U ovom izlaganju, sudionicima ćemo predstaviti kako smo s učenicima naše škole krenuli istraživati mogućnosti ChatGPT integracije. Svakodnevno svjedočimo rastućem utjecaju jezičnih modela AI-a, a ovo istraživanje postavlja pitanje: Može li se ChatGPT koristiti u radu mikro-upravljača kako bi učenici dobivali odgovore na postavljena pitanja ili rješavali zadatke? U suradnji s učenicima, odlučili smo koristiti Arduino kompatibilni ESP32 mikro-upravljač, opremljen Wi-Fi modulom, kako bismo istražili izazove integracije ChatGPT-a. Naš cilj je bio stvoriti funkcionalni ChatGPT terminal koji bi omogućio učenicima da postavljaju pitanja putem tipkovnice, a odgovore pratili na OLED zaslonu. Projekt je zahtijevao suradnju između učitelja, učenika i stručnjaka iz područja AI-a i mikro-upravljača. Koristeći Wi-Fi, Arduino je uspješno povezan s OpenAI API-jem, čime smo stvorili radni ChatGPT terminal koji može obavljati zadatke na temelju postavljenih upita. Učenici su aktivno sudjelovali u postavljanju pitanja, prateći rezultate na OLED zaslonu, a projekt je bio prilika za učenje o tehničkim aspektima AI integracije i mikro-upravljača. Osim što smo istraživali tehničke izazove, projekt je poticao i kritičko razmišljanje o ulozi AI tehnologije u svakodnevnom životu.

Ovaj projekt ne samo da je omogućilo učenicima da sudjeluju u naprednom tehničkom projektu, već i potaknuo razvoj njihovih vještina u području programiranja, rješavanja problema i suradnje. Ovaj školski projekt pruža uvid u inovacije koje učitelji i učenici zajedno mogu postići u istraživanju nove tehnologije i primjene u učenju.

Ciljana grupa: zainteresirani odgojno obrazovni djelatnici, ostali zainteresirani

Potrebna predznanja: nisu potrebna predznanja polaznika

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Marija Gaurina
PMF, Split
Croatia

Marija Gaurina, profesorica i mentorica fizike i informatike u Tehničkoj i Industrijskoj školi Ruđera Boškovića u Sinju, nastavlja svoje obrazovanje kao doktorandica na poslijediplomskom studiju Istraživanja u edukaciji prirodnih i tehničkih znanosti na PMF-u u Splitu od 2020. godine, s usmjerenjem na fiziku. Također, djeluje kao vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje, gdje obnaša funkciju više savjetnice za fiziku. Aktivno sudjeluje u organizaciji različitih STEM radionica, seminara i tečajeva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, bilo uživo ili online. Njezin znanstveni interes obuhvaća analizu elemenata igrifikacije i njihovog utjecaja na edukacijsku fiziku, posebno na srednjoškolskoj razini obrazovanja, kao i proučavanje konceptualnih umnih mapa u prirodoslovnom obrazovanju te višestrukih reprezentacija u obrazovanju fizike.

Ivan Vulić
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju
Croatia

van Vulić, rođen 1982. godine u Kninu, diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 2009. godine, stekavši titulu dipl.ing. elektroenergetike. Od 2010. godine zaposlen je u Tehničkoj i industrijskoj školi Ruđera Boškovića u Sinju, gdje obnaša dužnost profesora elektrotehničke skupine predmeta. Posjeduje položene razlike pedagoških kolegija. Tijekom svoje karijere, Ivan se redovito stručno usavršava putem seminara koje organizira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). Istaknuo se kao mentor učenicima sudjelujući u brojnim projektima na školskoj i županijskoj razini. Njegova posvećenost podučavanju i podrška učenicima kroz različite projekte čine ga važnim članom nastavnog tima, a njegovo stručno znanje doprinosi kvaliteti obrazovanja u Tehničkoj i industrijskoj školi Ruđera Boškovića.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC