Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
37.5MB

Planinarimo i snimamo (PIS)

Prirodna i kulturno – povijesna baština poveznice su prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Digitalizacijom kulturno-povijesne građe i objavljivanjem na internetu potiče se njezina znanstveno-istraživačka valorizacija, zaštita, očuvanje i omogućuje se dostupnost u svakom trenutku. S druge strane, planinarenje i općenito boravak u prirodi od izuzetne su važnosti za cjelovit razvoj djece. To su bili glavni poticaji za pokretanje projekta Planinarimo i snimamo (PIS) u OŠ Veliki Bukovec u sklopu izvannastavne aktivnosti Planinarske grupe u školskoj godini 2023./2024. Projekt je usmjeren na stjecanje znanja i vještina za siguran boravak djece u prirodi te na proučavanje i digitalizaciju ostataka sedam srednjovjekovnih utvrda na obroncima planine Ivanščice: Loborgrada (Pusti Lobor), Oštrcgrada, Belecgrada, Židovine, Milengrada, Grebengrada i Puste Bele. Radi se o izuzetno osjetljivoj povijesnoj baštini kojoj prijeti daljnje urušavanje, nestanak i zaborav. Za realizaciju projekta potrebna je sljedeća oprema: 360 stupanjska kamera - Insta 360 ONE, VR naočale, stalak za kameru, računalo te računalni programi: Insta 360 Studio, DaVinci Resolve, Spatial Media Metadata Injector. Zbog njihove složenosti za učenike je organizirana dodatna edukacija. Za cjelovit doživljaj istraživanog lokaliteta korišten je digitalni alat ThingLink koji učenicima omogućuje da na tlocrtu srednjovjekovnih utvrda postavljaju snimljene fotografije, audio-vizualne materijale, VR snimke snimljene 360 stupanjskom kamerom, tekstove, 3D elemente i sl. Sudjelovanje u projektu daje pozitivan utjecaj na: razvoj zdravih životnih navika učenika (planinarenje, boravak u prirodi), usvajanje novih kompetencija i znanja u kreiranju interaktivnih digitalnih materijala za potrebe nastave, ali i za sve zainteresirane za navedenu problematiku (on line dostupnost na mrežnim stranicama Škole i školskom you toube kanalu) te socijalnih vještina (prezentacijske i govorničke vještine, vršnjačko dijeljenje znanja i iskustva), a ujedno i na razvoj mentorskih kompetencija učitelja. Također, usvojena znanja i vještine koristit će se u daljnjoj digitalizaciji materijalne i nematerijalne baštine užeg zavičaja.

Ciljana grupa: Interaktivno izlaganje namijenjeno je zainteresiranim polaznicima koji primjenjuju inovativan pristup u poučavanju te stvaraju vlastitu zbirku edukacijskih materijala za potrebe nastave.

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Ivančica Jež
Osnovna škola Veliki Bukovec
Croatia

IVANČICA JEŽ Osnovna škola Veliki Bukovec, Veliki Bukovec Croatia Rođena je 28. srpnja 1971. godine u Ludbregu gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Varaždinu (danas Prva gimnazija Varaždin, jezični program). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završila je dvopredmetni studij povijesti i filozofije. Nakon završenog studija 1997. godine, zaposlila se u Osnovnoj školi Veliki Bukovec na poslovima učiteljice povijesti. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, upisala je Doktorski studij hrvatske povijest gdje je 2013. godine obranila doktorski rad na temu: „Varaždin u doba modernizacije (1850.-1918.) u srednjoeuropskom kontekstu“ te je stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Članica je Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, Društva „Terra banalis“ te Uredništva časopisa „Historia Varasdiensis“. Autorica je više znanstvenih i stručnih članaka. U svome radu pokazuje interes za valorizaciju zavičajne kulturno-povijesne materijalne i nematerijalne baštine unutar nacionalnog i srednjoeuropskog konteksta te njezino očuvanje. Svoj interes nastoji implementirati u osnovnoškolske kurikulume redovne i dodatne nastave te izvannastavne aktivnosti uz primjenu IKT-a.

Davor Cvetnić
Osnovna škola Veliki Bukovec
Croatia

Davor Cvetnić Osnovna škola Veliki Bukovec, Veliki Bukovec Croatia Davor Cvetnić rođen je 13. studenog 1984. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završava u Legradu, te upisuje Graditeljsku školu u Čakovcu, smjer dizajn unutrašnje arhitekture. Godine 2011. diplomira na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, te stječe titulu magistar primarnog obrazovanja s pojačanim predmetom likovne kulture. Školske godine 2011./2012. zapošljava se u Osnovnoj školi Legrad, te radi kao učitelj razredne nastave u kombiniranom razrednom odjelu u Područnoj školi Veliki Otok. Od 2013. godine radi kao učitelj likovne kulture u Osnovnoj školi Veliki Bukovec, a od 2015. i u Osnovnoj školi Legrad. S učenicima redovito sudjeluje na natjecanjima iz likovne kulture, a od 2018. godine voditelj je i Učeničke zadruge „Matapurač“. Redovito sudjeluje na županijskim smotrama učeničkih zadruga. Do sad je sudjelovao u nekoliko projekata u školama u kojima radi. Za spomenuti je Erasmus + projekt „Digital Heritage in Education“, u kome su sudjelovale škole iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bugarske. Isto tako sudjelovao je u projektu „3 od 300“, te međunarodnom projektu OŠ Legrad i OŠ Zakanyi, „Joliz“.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC