Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
622KB

Primjena jezičnih modela u obrazovanju

U radu se istražuje primjena jezičnih modela u obrazovnom kontekstu, s naglaskom na obrazovanje IT stručnjaka, primarno studenata koji se bave područjem programiranja. Rad se fokusira na analizu i evaluaciju nekoliko javno dostupnih jezičnih modela, procjenjujući njihovu primjenjivost, učinkovitost i moguće prednosti u obrazovnim okruženjima. Tema je obrađena kroz sveobuhvatnu analizu primjera iz prakse, istražujući kako jezični modeli mogu unaprijediti proces učenja programiranja. Posebna pažnja posvećena je sposobnosti jezičnih modela da generiraju kod, pružaju podršku u rješavanju zadataka te poboljšavaju razumijevanje i olakšavaju pisanje dokumentacije. Također, istražuje se njihov potencijal u personaliziranom pristupu učenju, gdje modeli mogu prilagođavati materijale i izazove prema individualnim potrebama studenata.

Ciljana grupa: Nastavnici, učenici i studenti.

Potrebna predznanja: Osnove informacijskih tehnologija i engleskog jezika.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Antun Matija Filipović
CARNET
Croatia

Antun Matija Filipović je rođen 1981. godine u Dubrovniku. Završio je stručni dodiplomski i specijalistički diplomski studij sigurnosti na Veleučilištu studija sigurnosti u Zagrebu, kao i magistarski studij europskog poslovanja i projektnog menadžmenta na Sveučilištu Alma Mater Europaea u Mariboru. Od 2008. do 2023. godine radio je kao viši predavač na predmetima Građa i uporaba računala, Sigurnost informacijskih sustava, Informatika 1, Informatika 2, Menadžment sigurnosti, Procjena rizika i planiranje i Osobna zaštitna oprema na Veleučilištu Velika Gorica i Veleučilištu studija sigurnosti. Ima dvadeset i pet godina iskustva u istraživanju i razvoju te inženjerskim poslovima u područjima naprednih informacijskih sustava i tehnologija te obrazovanju. Služio je kao član Sektorskog vijeća za sigurnost i obranu, Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu - savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske. Autor i koautor je više od pedeset publikacija (knjige, znanstveni radovi, izlaganja na znanstveno-stručnim skupovima, stručni radovi i radovi u časopisima). Urednik je više zbornika međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Istražuje aktualne trendove u područjima projektnog menadžmenta i kibernetičke sigurnosti te mogućnosti i prednosti primjene suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u područjima obrazovanja i integralne sigurnosti. Danas radi kao tehnički voditelj projekata u Sektoru računalne infrastrukture i usluga Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.

Vladimir Bralić
Veleučilište Velika Gorica
Croatia

Vladimir Bralić je rođen 1980. godine u Rijeci. Formalno obrazovanje započeo je u Osnovnoj školi Nikola Tesla u Rijeci i srednjoj školi, Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci. Završni rad obranio je 2013. godine na Veleučilištu Velika Gorica u Velikoj Gorici, na stručnom preddiplomskom studiju Održavanje računalnih sustava. Preddiplomski studij završio je s težinskim prosjekom ocjena 5,0 te mu je dodijeljena pohvalnica Veleučilišta Velika Gorica. Diplomirao je u lipnju 2016. godine na sveučilišnom diplomskom studiju Informacijske znanosti, smjer Istraživačka informatika, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je u ožujku 2023. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku stručnog studija, od 2013. do 2016. godine radi na Veleučilištu Velika Gorica kao stručni suradnik u Odjelu za nastavnu djelatnost. Od 2016. do 2019. godine radi kao asistent u nastavi na Veleučilištu Velika Gorica na predmetima Programiranje te Algoritmi i strukture podataka. Od 2019. godine radi kao predavač na predmetima Programiranje te Algoritmi i strukture podataka, a od 2023. godine i na predmetu Objektno orijentirano programiranje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC