Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Digitalne oči za analogni svijet

Analitike učenja (engl. Learning Analytics) su procesi prikupljanja i analize podataka o učenju kako bi se stekao bolji uvid u učenički napredak, ponašanje i potrebe, te kako bi se umjetnom ili prirodnom inteligencijom donijele informirane odluke o poboljšanju nastave ili podršci učenicima. Te tehnike su utoliko bolje što je relevantnost i učestalost informacija kojim se puni analitički sustav veća. Analitike učenja često uključuju prikupljanje podataka o aktivnostima učenika, ocjenama, interakcijama na platformama za učenje, repozitorijima obrazovnih sadržaja i školskim informacijskim sustavima, no čitav „analogni“ svijet učenja često je za digitalne analitičke sustave uključujući umjetnu inteligenciju potpuno nevidljiv. Kako tome doskočiti?

Igrifikacija (eng. gamification) je odličan način za poticanje učenika na redovito prijavljivanje procesa svog učenja i ostvarivanja ishoda učenja analitičkom sustavu, ako će time biti na neki način nagrađeni, no nije ju lako ispravno dizajnirati. Igrifikacijom se učenike može nagrađivati za rješavanje online kvizova iz aktualne nastavne cjeline ili za evidentiranje aktivnosti, za vrijeme ili nakon što učenici završe učenje u fizičkom prostoru. Također se mogu nagrađivati grupna učenja pojedinih nastavnih cjelina, provjeravati stvarno postojanje grupe učenika u istom fizičkom prostoru i njihovu interakciju s papirnatim udžbenicima.

Zanimljive mogućnosti pružaju se ako analitički sustav nije sveden samo na prikupljanje i analizu podataka o procesu učenja, već posjeduje upravljačke elemente pa može pokretati i pratiti obrazovne aktivnosti u fizičkom prostoru, upozoravati učenike, pomagati im i upućivati ih nastavnicima ili jedne na druge za pomoć.

Ovo interaktivno predavanje potaknut će diskusiju o inovacijama na koji način iz digitalnog svijeta „vidjeti“ što se zbiva „IRL“ („in real life“), u kojem se i dalje događa velika većina procesa učenja.

Ciljana grupa: Ciljana skupina su ravnatelji i nastavnici srednjih i osnovnih škola.

Potrebna predznanja: Općenito razumijevanje algoritama i osnova analitika učenja koje većina nastavnika već posjeduje.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Kristijan Zimmer
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Kristijan Zimmer radi u CARNET-u od 2023. godine nakon što je 15 godina radio na FER-u u Centru informacijske potpore, 1.5 godinu na FOI-ju u projektu e-Škole, te kasnije kao neovisan konzultant iz područja primjene IT-a u poslovanju i obrazovanju. U CARNET-u se bavi digitalnom transformacijom visokog obrazovanja, razvojem modela digitalne zrelosti i integracijom umjetne inteligencije. Predsjednik je Hrvatskog informatičkog zbora od 2016 godine.

Dragana Kupres
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Dragana Kupres radi u CARNET-u već više od 20 godina a sada je zamjenica voditelja projekta e-Sveučilišta i voditeljica Službe za razvoj i istraživanje u Sektoru za umjetnu inteligenciju. Bavi se strateškim i projektnim upravljanjem u obrazovanju, znanstvenim istraživanjima, obrazovnim tehnologijama i inovacijama te razvojem nacionalnih i međunarodnih obrazovnih politika. U projektu e-Škole vodila je aktivnosti povezane s procjenom i razvojem digitalne zrelosti škola.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC