Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
11.0MB

Hi Mini! Što humanoidni AI robot radi u vrtiću?

Udruga "Neki novi klinci" od 2020. kroz projekt "Šareno programiranje-STEAM za najmlađe" surađuje s vrtićima na implementaciji programa koji razvijaju STEAM vještine kod djece predškolske dobi. U direktnom radu s djecom upotrebljavamo edukacijske robote prilagođene uzrastu i cjelovitom pristupu STEAM podučavanja. Promičemo rodnu ravnopravnost i veće uključivanje djevojčica u STEAM. U projekt smo uključili i predškolce posebnih obrazovnih potreba - darovitu djecu, kao i djecu s poremećajima iz spektra autizma. Kroz projekt pružamo i podršku nositeljima odgojno- obrazovnog rada : odgojiteljima, rehabilitatorima i stručnim suradnicima. Organizirali smo edukacije, osigurali dostupnost opreme te otvorenost u prilagođavanju metoda poučavanja. Od 2023. u projekt smo uključili korištenje humanoidnog AI edukacijskog robota Alpha Mini. Alpha Mini je djevojčica od 8 godina, ide u 3. razred osnovne škole, zna puno stvari i voli ih dijeliti s djecom. Povezali smo 4 grupe djece iz 4 vrtića partnera, od kojih je jedna posebna predškolska skupina djece s poremećajima iz autizma. Organizirali smo početnu edukaciju za odgojiteljice i edukacijske rehabilitatorice te je robot krenuo na „putovanje“ u 4 vrtića. U svakoj vrtićkoj skupini Alpha Mini je provela 2 tjedna. Odgojiteljice i rehabilitatorice su dobile otvorene ruke da ju upotrijebe u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu na način koji žele uvažavajući potrebe svoje skupine. Alpha Mini je na taj način postala dio vrtićke grupe, djeca su usvajala pravila rukovanja s robotom, učila se komunikaciji ( i to komunikaciji na engleskom jeziku jer Alpha ne razumije hrvatski). Pošto Alpha Mini može pokretati ruke i noge – programirali smo ju kako bi odradila vježbe ili pjesmu i ples s djecom. Važan dio je bio prepoznavanje izraza lica i socio-emocionalno učenje, osobito u grupi djece s autizmom. Kroz izlaganje ćemo prikazati naše iskustvo početnog učenja AI te korisnost tehnologije u dječjem vrtiću kao prvoj stepenici u obrazovanju.

Ciljana grupa: Svi zainteresirani

Potrebna predznanja: Nisu potrebna prethodna znanja.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Lucija Ćurko
Udruga "Neki novi klinci", Zagreb
Croatia

Lucija Ćurko završila je studij antropologije i etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom i nakon studija sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim edukacijama o djelovanju civilnog društva. Ima iskustvo rada u provođenju kvalitativnih istraživanja na EU i Erasmus+ projektima. Radila je s različitim društvenim skupinama i društvenim dionicima poput državnih i gradskih institucija, škola, vrtića, centra za kulturu… Od 2015. radi kao stručna suradnica u udruzi „Neki novi klinci“, autorica i voditeljica projekata za djecu i mlade. Od posebnog interesa su joj projekti i aktivnosti koje su multidisciplinarne, razvijaju vještine 21. stoljeća kod djece, uključuju društveno korisno učenje, umrežavanje i podižu kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Zanima je suvremena STEAM edukacija, uključivanje STEAM projekata u vrtićke i školske kurikulume, aktivnosti koje populariziraju i potiču jednako djevojčice i dječake na bavljenje STEAM-om i prostor za humanističke znanosti u suvremenom društvu.

Suzana Mamić
Dječji vrtić Sunčana, Zagreb
Croatia

Odgojiteljica Suzana Mamić svoje formalno obrazovanje stječe na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U skladu s osobnim interesima, a to su: poticanje cjelovitog razvoja djeteta putem likovnosti, STEAM i socijalna isključenost, sudjelovala je u brojnim edukacijama i profesionalno se usavršavala. Tijekom 2023. godine završava likovni modul i započinje aktivnu suradnju s udrugom Neki novi klinci na projektima usmjerenim na razvoj vještina 21. stoljeća - kritičko razmišljanje, logičko zaključivanje, kreativnost i timski rad. Primjere dobre prakse kontinuirano prezentira na stručnim skupovima u okviru svoje ustanove te na državnoj i međunarodnoj razini.

Ivan Lipanović
OŠ Špansko Oranice, Udruga "Neki novi klinci"
Croatia

Ivan Lipanović, profesor matematike i informatike, u zvanju učitelja mentora. Iskustvo rada na svim razinama obrazovnog sustava : u osnovnoj školi, srednjoj školi, fakultetu i državnoj agenciji za odgoj i obrazovanje. Dobitnik nagrada MZO za najuspješnije odgojno obrazovne djelatnike. Radi kao učitelj informatike u OŠ Špansko Oranice, Zagreb. Završio je edukaciju za rad s darovitom djecom. Predsjednik udruge „Neki novi klinci“ i programski koordinator. Osmišljava i provodi projekte koji potiču kreativni razvoj, usvajanje komunikacijskih, socijalnih i životnih vještina djece i mladih. Interes mu je neformalno obrazovanje, inovativni oblici učenja, interdisciplinarnost u obrazovnom radu, usvajanje životnih vještina te metode koje razvijaju logičko razmišljanje i zaključivanje kod djece i mladih. Aktivno se bavi popularizacijom programiranja, algoritamskog razmišljanja i kreativnog korištenja računala. Sudjeluje kao predavač na brojnim županijskim i državnim skupovima.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC