Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
9.7MB

Humanoidni robot u učionici – alat, suradnik ili pomoćnik?

Robotika je jedno od područja tehnologije koje se koristi u različitim kontekstima života. Primjena naprednih tehnologija u obrazovanju, koje uključuju robotiku i umjetnu inteligenciju (UI), motivira učenike za učenje na različitim obrazovnim razinama. Robotika i UI potiču aktivno učenje na inovativan, učinkovit, motivirajući i individualiziran način. Humanoidni roboti u obrazovanju su robotski sustavi dizajnirani za interakciju s učenicima, a njihova primjena ima za cilj jačati pozitivan učinak na učenje, kod učenika osnažiti efekt uživanja, motivaciju i angažman, poboljšati ostvarene ishode učenja, pružiti personaliziranu podršku i potaknuti razvoj različitih vještina. Humanoidni roboti primjenjuju se u obrazovanju svih dobnih skupina, od djece predškolske dobi pa do odraslih osoba i u različitim područjima: učenje jezika, personalizirano učenje, suradničko učenje, emocionalna podrška, STEM područje, virtualna putovanja, programiranje i obrazovanje o robotici, obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, i dr. Primjerice, humanoidni roboti pomažu djeci s poremećajima iz spektra autizma u savladavanju socijalnih vještina, a istraživači predviđaju da će učenje uz pomoć robota biti sasvim uobičajeno već 2030. godine. Pregledom literature utvrđeno je da se humanoidni roboti primjenjuju uglavnom u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, no postoje primjeri uspješne primjene ovakvih vrsta robota u srednjoškolskom i visokom obrazovanju, te obrazovanju odraslih. Uz humanoidne robote učenje postaje zabavno i uzbudljivo, a učenici se motiviraju za učenje na inovativan i učinkovit način. Sudionicima će se predstavi primjere dobre prakse, pitanjima će se potaknuti na sudjelovanje u zajedničkoj raspravi o mogućnostima i rizicima primjene u nastavi predmeta koji predaju. Voditelji će biti autori, stručnost navedena u životopisu. Objavljeni rad: Ružić, I., Balaban, I. (2023) The use of social robots as teaching assistants in education: literature review. U: Vrček, N., Ortega, L., Grd, P., (ed.) Proceedings: 34th International Scientific Conference Central European Conference on Information and Intelligent Systems, Dubrovnik: University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics Varaždin, str. 205-212.

Ciljana grupa: učitelji i nastavnici svih predmeta, stručni suradnici

Potrebna predznanja: nema

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Ivana Ružić
I. osnovn aškola Čakovec
Croatia

Diplomirala na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu i stekla titulu diplomirani informatičar. Zaposlena u I. osnovnoj školi Čakovec na radnom mjestu učiteljice informatike. Napredovala u zvanje učitelj izvrsni savjetnik. Voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike. Mentor učenicima na natjecanjima iz programiranja i robotike, državne i međunarodne razine. Voditelj međunarodnih projekata. EU Code Week ambasador za Republiku Hrvatsku. Voditelj radionica za učitelje i nastavnike u projektima nacionalne razine. Koautor udžbenika za nastavne predmete informatika i informacijsko digitalne kompetencije. Koautor/autor stručnih i znanstvenih radova, digitalnih obrazovnih sadržaja, primjera dobre pedagoške prakse. Redovito se stručno usavršava, stekla certifikate: Carnet e-learning akademija, Course design (2008.), Elements of AI online course (siječanj 2021.), Microsoft Certified Educator (2022.), Microsoft Innovative Educator Expert (2022.). Doktorandica na doktorskom studiju Informacijske znanosti na Fakultetu organizacija i informatike u Varaždinu.

Igor prof. dr. sc. Balaban
Fakultet organizacije i infomatike
Croatia

Redoviti profesor na FOI-ju i voditelj Laboratorija za napredne tehnologije u e-učenju. Sudjelovao je u desetak europskih i nacionalnih projekata, od kojih je koordinirao tri (LLP, Erasmus+) i lokalno koordinirao projekt Obzor 2020. Autor je i koautor više od 60 znanstvenih i stručnih radova te surađuje sa Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije kao vanjski stručnjak za okvire DigComOrg & DigCompEdu i alat SELFIE. Organizirao je i vodio desetke radionica, preszentirao na više od 40 konferencija, a na nekima je bio i pozvani predavač. Također je recenzent nekoliko visoko cijenjenih časopisa kao što su Computers & Education, International Journal of ePortfolio i International Journal of Information Systems. Njegovo glavno područje interesa je učenje podržano tehnologijom s posebnim fokusom na prilagodljivost i personalizaciju u okruženjima za učenje i digitalnu transformaciju obrazovnih organizacija. Također ima znanstveni doprinos u procjeni uspješne implementacije informacijskih sustava u obrazovanju. Bio je član programskog odbora konferencije CUC, a još uvijek je član programskog odbora Srednjoeuropske konferencije o inteligentnim i informacijskim sustavima (CECIIS). Bio je član Upravnog odbora EDEN NAP-a.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC