Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.0MB

Interaktivno učenje s umjetnom inteligencijom

Umjetna inteligencija (AI) kao alat u obrazovanju je logičan nastavak u razvoju digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. U tu svrhu ćemo na radionici prikazati dvije besplatne platforme AI sadržaja – ChatGPT i MagicSchool.ai. Radionica će istražiti ulogu AI kao alata u obrazovanju, fokusirajući se na razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Nastavnici bi se trebali upoznati s AI sadržajima kako bi ih prilagodili i primijenili u obrazovanju. Na radionici bi pokazali kako se te dvije platforme mogu iskoristiti u nastavi matematike tako da učenici lakše, razumljivije i privlačnije usvajaju matematičke pojmove, a ujedno ih iskoristimo kao alat koji će nastavniku olakšati pripremu za nastavni sat i praćenje učenika. U nastavnom procesu treba pažljivo odabrati sadržaje kojim bi se učenika osvijestilo o mogućnostima korištenja umjetne inteligencije. Pomoću platforme MagicSchool.ai nastavnici će se nakon registracije upoznati s alatima Magic Tools pomoću kojih mogu osmisliti sadržaje i zadatke za učenike (Conceptual Understanding pomoću kojih možemo odabrati više ideja koji će pomoći učeniku razumijevanje sadržaja, Math Spiral Review za izradu generiranih zadatka za ponavljanje i uvježbavanje, Math Story Word Problems u svrhu osmišljavanja prilagođene matematičke priče o temi koja se obrađuje, Choise Board (UDL) za izradu projektnih zadataka za učenike). U nastavku radionice nastavnici će se upoznati s alatima koji mogu olakšati administraciju (Lesson Plan Generator, Student Work Feedback Tool, IEP generator). Spajanjem ChatGPT-a pokazat ćemo kako učenici mogu koristiti AI u istraživanju matematičkih pojmova, traženja dodatnih objašnjenja i samom rješavanju matematičkih problema. Kombinacija ove dvije platforme na radionici omogućava učesnicima poveznicu između teorijskog znanja u nastavi matematike i praktične primjene uz pomoć AI. MagicSchool.ai može pomoći pri osmišljavanju nastavnih sati koji potiču kreativnost kod učenika, dok ChatGPT učenicima omogućuje da razrađuju, istražuju, rješavaju i produbljuju koncepte. Na radionici bi istakli prednosti i nedostatke korištenja AI u nastavi na konkretnim primjerima.

Ciljana grupa: nastavnici STEM predmeta

Potrebna predznanja: nisu potrebna predznanja polaznika

Broj sudionika: 20

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Zvjezdana Jurić
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
Croatia

Zvjezdana Jurić rođena 1964. godine u Osijeku. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, 1988. i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena je u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek s ukupnim stažom od 35.5 godina. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika. Redovita je na skupovima namijenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2019. promovirana je u ponovno zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja. Sudjelovala je kao predavač na CUC-ovim konferencijama (2018. s radionicom pod nazivom "Razvoj konceptualnog znanja kroz matematičke modele", 2019. s radionicom „Iskustvenim učenjem do Eulerovog pravca“ i 2021. s radionicom „Od klasike do hibrida u Geogebri“).

Snježana Bošnjak
Elektrotehnička i prometna škola Osijek
Croatia

Snježana Bošnjak, profesorica matematike i fizike s 30 godina radnog staža. Zaposlena je u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika. Rado izrađuje aplete u GeoGebri koji učenicima pružaju dinamičnost i interaktivnost te lakše razumijevanje apstraktnih matematičkih pojmova. Redovita je na skupovima namijenjenima nastavnicima matematike na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Sudjelovala je u ocjenjivanju ispita državne mature. Trenutno je u zvanju izvrsni savjetnik. Osnivačica je projekata u eTwinningu na nacionalnoj i međunarodnoj: „Vizualna matematika“, „e-Trigonometrija“, „Interaktivne funkcije u STEM-u“. Sudjelovala je u međunarodnom projektu za učenike srednjih škola pod nazivom GAMMA koji potiče učenje uz igru.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC