Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Strateško planiranje-Transformacija za suvremeno obrazovanje

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, predano je uključena u obrazovne promjene s fokusom na strateško upravljanje. Partnerstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNET), započet je projekt "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" 2015. godine. Ovaj projekt je potaknuo stratešku informatizaciju škola kroz radionice i usavršavanja učitelja za razvoj digitalnih kompetencija.

Uvođenjem kurikuluma međupredmetne teme "Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije" od 2019. godine te donošenjem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine Republika Hrvatska potvrđuje svoju obrazovnu politiku usklađenu s europskim standardima. Ključni elementi uspjeha u obrazovnim ustanovama, poput kreativnosti, kritičkog mišljenja i suradničkog rada, dobivaju poseban naglasak uz njegovanje univerzalnih ljudskih vrijednosti.

Budući scenariji obrazovanja postavljaju orijentire prema neizvjesnoj budućnosti te ističu važnost vještina prilagodbe i cjeloživotnog učenja. No, sam koncept zahtijeva strateško planiranje kako bi se analiziralo postojeće stanje i obuhvatili svi relevantni čimbenici za ostvarenje željenih promjena u budućnosti.

Strateški plan Regionalnog obrazovnog centra predstavlja sveobuhvatan pristup obrazovnim inovacijama u Vukovaru i Zadru. Ovaj plan definira misiju, viziju te operacionalizira aktivnosti, s posebnim naglaskom na prilagodbu suvremenim tehnologijama. Personalizacija obrazovanja i razvoj vještina za 21. stoljeće, potaknuti alatima temeljenim na umjetnoj inteligenciji, ilustriraju primjere dobre prakse stečene kroz projekt e-Škole.

Ovaj rad nastoji demonstrirati ključnu ulogu strateškog planiranja u transformaciji obrazovnih centara, ističući kako inovacije i tehnološki napredak mogu potaknuti razvoj škola, doprinoseći lokalnoj zajednici i pružajući učenicima širok spektar mogućnosti za uspjeh u budućnosti.

Ciljana grupa: Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim osobama koje se bave obrazovanjem, digitalnom transformacijom u obrazovanju, evaluacijom digitalne zrelosti škola te prilagodbom suvremenim tehnologijama u obrazovnom procesu.

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Tamara Valčić
Osnovna škola Šime Budinića Zadar
Croatia

Tamara Valčić je diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu gdje stječe zvanje mag.ing.brodogradnje. Nakon rada u struci, 2007.godine počinje raditi kao učiteljica tehničke kulture u osnovnoj školi Šime Budinića u Zadru i napredovala je u zvanje savjetnice. Od 2010. kao voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja tehničke kulture zadarske županije organizira predavanja, radionice i stručne ekskurzije. Izlagala je na mnogobrojnim stručnim skupovima županijske i državne razine. Kontinuirano organizira i provodi školska i županijska natjecanja iz tehničke kulture i Sigurnosti u prometu. Mentor je učenicima na državnim natjecanjima te je u toj ulozi bila 26 puta. Dugogodišnji je član Udruge Foto-kino-video kluba Zadar i Društva pedagoga tehničke kulture. Svojim radom doprinosi struci i promiče ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa udruga u realizaciji programa u suradnji sa zadarskim osnovnim školama. Autorica je udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala za 5. i 6. razred osnovne škole. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima kao što su GLOBE projekt, Festival znanosti, Erasmus+KA1, projekt HAZU „Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu“, eTwinning i Blue Connect projekt. Za projekt „Održivi grad za klimatsku budućnost“ nagrađena je 2022.godine Nacionalnom nagradom za okoliš „Green-prix“. Kao mentor učenicima na međunarodnom EU-CONEXUS natjecanju “Think Smart, Create Green”, 2022. godine osvojila je srebrenu medalju. Za izvanredan doprinos razvitku i promicanju stvaralaštva učenika i popularizaciju STEM područja nagrađena je 2017. Državnom nagradom „Faust Vrančić“, 2018. Priznanjem Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture, 2020. Priznanjem Hrvatske zajednice tehničke kulture i 2023. Grbom Grada Zadra.

Ivana Mažar Marušić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića
Croatia

Ivana Mažar Marušić je diplomirala na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku gdje stječe zvanje profesorice matematike i informatike. Učiteljica je matematike i informatike od 2007. godine. Učiteljica je od 2015. u školskom E-timu te je aktivno sudjelovala u osmišljavanju i pisanju projekta temeljem kojeg je škola uvrštena među prvih 20 škola u Pilot projektu „e-Škole Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Šest godina je bila članica Programskog odbora Carnetove korisničke konferencije (CUC) te je svojim sudjelovanjem na konferencijama, gdje je predstavljala primjere dobre prakse upotrebe IKT-a u učenju i poučavanju, bila primjer i poticala druge učitelje da u istom smjeru unapređuju svoj odgojno obrazovni rad i svoja znanja. Imenovana je koordinatoricom 2.faze projekta e-Škole te administratoricom za S&T tablete (Škola za život). Osim toga imenovana je i voditeljicom Regionalnog obrazovnog centara (prvi ROC u Vukovarsko-srijemskoj županiji). Kao nastavnica matematike, redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Dugogodišnji je član školskih povjerenstava, predsjednica povjerenstva za školsko natjecanje iz matematike te natjecanje Klokan. Provodi radionice Abacus soroban u razrednoj nastavi. Sudjelovala je u međunarodnom projektu Korijeni sa Središnjem državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Interes za STEM ostvaruje projektima integrirane nastave, organizacijom terenskih nastavi, odlaskom s učenicima na Festival znanosti, suradnjom s lokalnom zajednicom, održavanjem Večeri matematike te sudjelovanjem u EU projektima u suradnji škole i VURE.

Antonija Capan
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike u Osnovnoj školi Grabrik. Autor je raznih digitalnih i tiskanih radova (radnih listića za integriranu nastavu matematike povijesti “Heureka - brojevi su stvorili povijest” i "Heureka - s brojevima u novi svijet", radne bilježnice iz matematike za pomoć u učenju "Jasno kao broj 8" te priručnika za dodatnu nastavu iz matematike "Matematika 7+"). Trenutno je na završnoj godini poslijediplomskog specijalističkog studija "E - učenje u obrazovanju i poslovanju". Bila je član Radne skupine predmetnih kurikuluma posebnih programa za osnovnu školu i Radne skupine za izradu nacionalnih ispita. Trenutno je član Radne skupine za izradu kurikuluma izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta za razvoj digitalnih kompetencija učenika u sklopu projekta „BrAIn”. Aktivno sudjeluje na raznim kongresima i konferencijama (CUC, Enter, Kongres matematike) sa predavanjima i radionicama. Jedna je od organizatorica ekipnog natjecanja iz matematike "nauMATiKA" te STEM konferencije u Karlovcu "stemKA". Voli natjecanja i igre.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC