Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.0MB

Upoznaj Curipod i Diffit – brza priprema nastavnih sadržaja

Cilj ove interaktivne radionice je upoznati sudionike s mogućnostima AI alata za stvaranje nastavnih aktivnosti, interaktivnih lekcija, kvizova i tečajeva, Curipod i Diffit For Teachers . Sudionici će se na radionici registrirati za pristup alatima, upoznati se sa sučeljem te pod vodstvom voditelja izrađivati obrazovne materijale u svakom od alata i na taj način steći temeljna znanja koja će im pomoći u daljnjoj uporabi ovih alata. Na kraju radionice, polaznici će imati priliku podijeliti i prikazati kreirane nastavne sadržaje. Curipod (curipod.com) je interaktivni AI alat za izradu prezentacija i komunikaciju s učenicima. Omogućava izradu interaktivnih slajdova poput ankete, oblaka riječi, otvorena pitanja, crteži, slajdovi s pitanjima i odgovorima. Posebnost alata je generiranje prezentacije uz pomoć umjetne inteligencije. Prezentacija se prikazuje putem projektora, a učenici komuniciraju preko svojih uređaja, upisavši kod prezentacije. Alat nudi analizu učeničkih rezultata te mogućnost integracije s Google Classroom. Diffit For Teachers (https://web.diffit.me/) je AI alat koji se koristi za generiranje interaktivnih lekcija i kvizova. Materijali se mogu generirati na temelju zadane teme ili ključnih riječi, URL adrese dokumenta, PDF dokumenta, YouTube videa ili na temelju postojećeg dokumenta. Za sve opcije se može odabrati dob učenika i jezik. Generirani sadržaj je podijeljen na 6 cjelina: nastavnu lekciju s popisom literature, kratki sažetak, popis i objašnjenje ključnih riječi, pitanja višestrukog odabira, pitanja kratki odgovori i pitanja esejskog tipa. Generirani materijali se mogu izvesti u Google dokumente. Navedeni alati učiteljima i nastavnicima štede vrijeme i energiju potrebnu za pripremu interaktivnih i kreativnih nastavnih materijala, a učenicima nastavu čine zanimljivijom te im omogućavaju personalizirano učenje. Nedostaci svih navedenih alata su što mogu generirati netočne i neispravne informacije tako da nastavnik ipak mora provjeriti i po potrebi promijeniti generirani sadržaj prije uporabe u nastavi.

Ciljana grupa: Aktivnost je namijenjena svim zainteresiranim polaznicima, a posebno nastavnicima u osnovnim i srednjim školama.

Potrebna predznanja: Osnovno poznavanje rada na računalu, rada s internet preglednicima, posjedovanje aai@eduhr identiteta ili Gmail računa za prijavu na aplikaciju.

Broj sudionika: 25 U slučaju da se ne uspijete prijaviti na navedenu radionicu, dođite sa svojim računalom i provjerite možete li ipak sudjelovati na radionici.

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Vesna Pisačić
Srednja škola Zlatar
Croatia

Vesna Pisačić, diplomirani informatičar, 25 godina radi u Srednjoj školi Zlatar kao nastavnica informatike i računalstva. U veljači 2023. promovirana u zvanje izvrsne savjetnice. 2023. godine završila je poslijediplomski znanstveni program iz područja edukacije darovitih RITHA (Radboud International Training on High Ability) Practitioner na Centru za društvene znanosti Sveučilišta Radboud, Nijmegen, Nizozemska. Niz godina sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike. Održava radionice i predavanja za nastavnike na stručnim skupovima te priprema učenike za natjecanja iz područja informatike. S učenicima obilježava Tjedan kodiranja i Dan sigurnijeg interneta. Proteklih nekoliko godina sudjeluje u ispravljanju ispita državne mature iz informatike. Od školske godine 2018./2019. voditeljica je Županijskog aktiva nastavnika informatike za srednje škole Krapinsko-zagorske županije. Dobitnica godišnje nagrade za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike MZO-a za 2019., 2020. i 2023. godinu.

Andreja Haramustek
OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički
Croatia

Rođena 1984. godine u Zagrebu. Diplomirala 2008. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu s pojačanim predmetom Informatike. Učiteljica je informatike u Osnovnoj školi Stjepana Radića, Brestovec Orehovički. Učiteljica u zvanju mentora. Radno iskustvo; 16 godina. Od početka svog rada, posvećena je cjeloživotnom učenju. Svakodnevno se educira i pohađa brojna predavanja, tečajeve i webinare. U nastavi već dugi niz godina kreira, dijeli i koristi digitalne alate i sadržaje. Niz godina surađuje se CARNetom pa je tako sudjelovala i bila voditeljica mnogih projekata u svojoj školi. Neki od njih su Škole 2.0, ODS, CRISS, E-škole. U suradnji s CARNetom sudjelovala je i provela dva Akcijska istraživanja na temu "Kako Edmodo i digitalni alati utječu na motivaciju učenja?" te "Nastava za vrijeme Covid 19". Dugi niz godina pohađa CARNetove Cuc konferencije te je na nekima od njih i sama sudjelovala predstavljajući navedene projekte i primjere dobrih praksa u nastavi. 2019. godine ostvarila je suradnju s izdavačkom kućom Profil za koje je izradila digitalne sadržaje za nastavu. 2022. godine ostvarila je suradnju sa Školskom knjigom te je postala vanjski predavač u sklopu projekta e-škole za krapinsko-zagorsku županiju te provela stotinjak radionica, 16 različitih tema digitalnog osposobljavanja učitelja i stručnih suradnika. Provela je i ostvarila više Videokonferencija sa Osnovnom školom iz Chicaga. Svake godine sudjeluje i obilježava u školi s učenicima važne datume u informatičkom svijetu kao što je Kibernetička sigurnost, Dan sigurnijeg interneta, Tjedan kodiranja, Dabar i slično.

Stjepan Pisačić
Srednja škola Zlatar
Croatia

Stjepan Pisačić, dipl. ing. prometa, radi u Srednjoj školi Zlatar kao nastavnik prometne skupine predmeta u zvanju izvrstan savjetnik. Bio je član radne skupine za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnog kurikuluma za zanimanje Tehničar za poštanske i financijske usluge. Bio je više puta mentor pripravnicima do stručnog ispita. Od 2015. godine do danas je voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća za logistiku i špediciju i za zračni promet. Održao više predavanja na županijskoj i državnoj razini. Pripremio više tematskih izložbi otvorenih za javnost, kao i javnih i kulturnih priredbi u školi te je više godina sudjelovao u pripremanju i provedbi natjecanja na razini škole. Bio je član organizacijskog odbora za organizaciju Državnog natjecanja učenika u obrazovnom sektoru promet i logistika te je bio mentor učenicima koji su imali uspješne rezultate na Državnim natjecanjima. Sudjelovao je u izradi predmetnog kurikuluma te je suautor udžbenika Promet i logistika za strani jezik u struci u sklopu projekta: EDSIPI@-Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu-interaktivno. Član je radnih skupina za izradu kurikuluma u sektoru Promet i logistika. Dobitnik godišnje nagrade za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike MZO-a za 2020., 2022. i 2023. godinu.

Nina Posarić
Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar
Croatia

Nina Posarić, učiteljica informatike u OŠ Ante Kovačića Zlatar unatrag 30 godina. Završila je Fakultet organizacije i informatike te pedagoško-psihološku izobrazbu. Bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike Krapinsko-zagorske županije od 2006. do 2018. godine. Mentorica desetak pripravnika, učitelja informatike. Održala je 200-tinjak predavanja i radionica vezanih uz primjenu IKT-a u nastavi. Recenzentica je udžbenika informatike #Moj portal za osmi razred. Dugi niz godina priprema učenike za sudjelovanje na svim razinama natjecanja iz informatike. U rujnu 2023. promovirana u zvanje učiteljice izvrsne savjetnice.

Natalija Stambolija
Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
Croatia

Rođena 1989. godine u Zagrebu. Diplomirala 2013. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu - razrednu nastavu s pojačanim predmetom Informatika. Učiteljica je informatike i razredne nastave u Osnovnoj školi Vladimir Bosnar u Stubičkim Toplicama. Posvećuje posebnu pažnju stručnom usavršavanju te otkrivanju novih digitalnih alata koje zatim predstavlja svojim učenicima i čini nastavu zanimljivijom. U svojoj nastavi koristi moderne metode, kao što su obrnuta učionica, učenje uz pomoć računala i učenje na daljinu. Sudjelovala je na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji 2017. i 2019. godine gdje je polaznicima održala ogledni sat i dvije radionice. 2023. godine bila je mentorica učeniku na državnom natjecanju u Vodicama. Iste te godine dobila je zahvalnicu Općine Stubičke Toplice za doprinos u radu s djecom te postizanju izvrsnih rezultata na županijskom i državnom natjecanju. Izrađivanjem vlastitih digitalnih sadržaja doprinosi obogaćivanju nastave te tako nastoji povećati motivaciju i interes učenika za stvaranje vlastitih digitalnih sadržaja koji će im svakodnevno učenje učiniti zanimljivijim.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC