Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Gradimo CERT.hr od temelja

BoF Gradimo CERT.hr od temelja okuplja sadašnje i buduće korisnike CERT-ovih stranica kao i sve zainteresirane za proces izgradnje mrežnih stranica. Radionica se bavi izgradnjom informacijske arhitekture novog CERT-ovog mrežnog sjedišta gdje ćemo kroz zabavnu i interaktivnu aktivnost posložiti sve dijelove novog weba na način koji traže korisnici. Ovo je prilika da nam pokažete svoju korisničku internetsku logiku i ugradite je u novo središnje mjesto za kibernetičku sigurnost u Hrvatskoj.

Ciljana grupa: Svi zainteresirani za temu kibernetičke sigurnosti.

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja.

Broj sudionika: 30

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Dragan Lakičević
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Dragan Lakićević zaposlenik je CARNET-ovog Ureda za komunikacije i član tima za unaprjeđenje korisničkog iskustva. Nakon sedamnaest godina rada u kreativnim agencijama, svoje iskustvo u marketingu i oglašavanju sada koristi za podizanje razine iskustva korisnika u obrazovnom sustavu. Posebni interes mu je pretvaranje rezultata istraživanja u relevantne usluge i proizvode koji olakšavaju život svojim korisnicima.

Nikolina Čujić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Nikolina Čujić zaposlena u CARNET-ovom Sektoru nacionalnih servisa i podrške, te se pridružila timu za unapređenje korisničkog iskustva. Dugi niz godina radila je u financijskom sektoru u svakodnevnom radu s klijentima. Nikolina je diplomirala na Međunarodnom sveučilištu Libertas i stekla titulu stručna specijalistica menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija.

Petra Premerl
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Petra Premerl radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET kao koordinatorica CARNET-ovog Sektora nacionalnih servisa i podrške i voditeljica Tima za unaprjeđenje korisničkog iskustva. Svoj rad u CARNET-u započinje 2008. godine kao članica organizacijskog tima konferencije za korisnike - CUC. Nakon pet godina postaje voditeljica CUC organizacijskog tima. Vodila je i organizaciju Suvremenih tehnologija u obrazovanju - STO. Tijekom rada u Uredu za administraciju i vođenje posebnih programa bila je zadužena za organizaciju ostalih CARNET-ovih događanja. U CARNET-ovom programu e-Škole bila je zamjenica voditeljice elementa Diseminacija i vidljivost, a u projektu Centar za naprednu računalnu zaštitu administratorica projekta. Od 2022. godine bavi se područjem korisničkog iskustva (UX) i načinima njegova unaprjeđenja. Aktivno sudjeluje u aktivnostima projekata BrAIn i e-Sveučilišta. Diplomirala je na Veleučilištu Vern’ i stekla titulu stručne specijalistice upravljanja poslovnim komunikacijama.

Žaklina Šupica
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Žaklina Šupica diplomirala je informatiku i pedagogiju te magistrirala korporativno upravljanje informacijama. Zaposlena je u CARNET-a kao specijalist za računalnu sigurnost, u čvorištu Rijeka. Dio je tima za podizanje svijesti i edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti te za savjetovanje o sigurnosnim politikama u Nacionalnom CERT-u. Također, radi i na projektu koji se bavi razvojem sustava automatizirane obrade kibernetičkih incidenata te na projektu implementacije sustava kvantne kriptografije.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC