Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
11.2MB

SuperIDEA-poboljšanje inkluzije uz pomoć tehnologije?

SuperIDEA- Inclusion, Diversity, Equity & Approach -poboljšanje inkluzije uz pomoć tehnologije? Inkluzivno obrazovanje omogućuje odrastanje djece u prirodnoj okolini uz prihvaćanje različitosti, razvijanje tolerancije, osnaživanje osobnosti i socijalizaciju. Radionica „SuperIDEA“ polaznike upućuje u različite metode, u korištenje dostupnih alata te jednostavnost korištenja tehnologije kako bi bili u mogućnosti olakšati si svakodnevni neposredan rad s učenicima s teškoćama u učenju RADIONICA se sastoji od tri dijela: 1. Teoretski dio radionice omogućit će polaznicima saznanja o mogućnostima školovanja učenika s teškoćama u razvoju, primjere iz prakse kao i nedoumice uz rješavanje zahtjevnih situacija koje uključuju komunikaciju stručnog tima škole i učitelja s roditeljima.

2. Praktičan rad se odnosi na dvije aktivnosti: NEPOSREDNO PRILAGOĐAVANJE OBRAZOVNOG SADRŽAJA UZ POMOĆ TEHNOLOGIJE: Korištenjem alata umjetne inteligencije (generator tekstualnog govora) prilagoditi pripremljeni tekstualni sadržaj u kategoriji Čitanje s razumijevanjem za učenika koji se obrazuje prema redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Korištenje alata asistivne tehnologije koje uključuje snimanje glasovno prilagođene verzije sadržaja popraćene slikovnim prikazom uz pomoć piktograma te izvršavanje prilagodbe sadržaja metodom perceptivnog prilagođavanja teksta. UVRŠTAVANJE METODA PRILAGODBE U INDIVIDUALIZIRANI KURIKULUM: U predložak obrasca individualiziranog kurikuluma prezentiranog u uvodnom dijelu radionice, polaznici će uvrstiti metode prilagodbe, ishode učenja i evaluaciju. 3. Rasprava i zaključak Rasprava će biti vođena sljedećim smjernicama: prednosti i nedostatci metoda prilagodbe iz praktičnog dijela, inkluzija i umjetna inteligencija te razvijanje digitalnih kompetencija učenika i učitelja.

Zadani cilj postići će se ostvarenjem zadanih aktivnosti a vidljivo kroz razinu uspješnosti izvršavanja zadatka; uspješnim korištenjem alata asistivne tehnologije te alata umjetne inteligencije. Izvođač će znati da su ciljevi postignuti ukoliko sudionici po završetku zadatka uspješno prezentiraju tijek izvođenja zadatka, ukoliko uspješno uvrste zadane elemente u obrazac individualiziranog kurikuluma te ukoliko dođu do zajedničkog zaključka: digitalne tehnologije i umjetna inteligencija donose poboljšanja inkluzivnom obrazovanju.

Ciljana grupa: Učitelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici, ravnatelji

Potrebna predznanja: Predznanja nisu potrebna

Broj sudionika: 15

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Nataša Čošić
Osnovna škola "Milan Amruš", Slavonski Brod
Croatia

Nataša Čošić Školovanje završila na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i stekla zvanje profesor rehabilitator. Od 2005. zaposlena je u osnovnoj školi za učenike s teškoćama kao učitelj edukator rehabilitator. Godine 2018. napredovala u zvanju kao mentor učitelj a od 2019. je ravnatelj iste škole. Usko područje rada te osobni interes joj je usmjeren na rad s djecom s poremećajem iz spektra autizma i učenicima s ADHD-om. Suosnivačica je Udruge za razvojnu podršku „Točkica“ u sklopu koje se odvija rehabilitacijski i savjetodavni rad s djecom s teškoćama i njihovim obiteljima. Uz rad u školi od 2012. je stručni suradnik na projektu „Zdravo odrastanje“ kao voditeljica radionica za djecu i mlade u Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“. Autorica je niza stručnih i znanstvenih radova koji su predstavljeni na raznim tuzemnim i inozemnim skupovima i konferencijama a 2018. izdan je sveučilišni udžbenik Komunikacijska strategija - s teškoćama do uspjeha čija je koautorica. Educira učitelje i stručne suradnike u redovnim osnovnim i srednjim školama u vidu sudjelovanja na vijećima te kao član Povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u nekoliko škola Brodsko-posavske županije tijekom godina. Kao ravnatelj ustanove sudjeluje u osmišljavanju i provođenju raznih projekata koji unaprjeđuju rad škole i uvjete obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju. Timski rad, suradnja i podrška najvažniji su joj aspekti i ambicija, a školovanje učenika s teškoćama, rehabilitacija i neposredan rad spadaju joj u zvanje, zanimanje i hobi.

Marina Sedlo
Osnovna škola "Milan Amruš", Slavonski Brod
Croatia

Marina Sedlo Završila diplomski studij pedagogije te edukacije njemačkog jezika i književnosti 2013. na Sveučilištu u Zadru. Odgovorna i komunikativna, spremna učiti, stjecati nova znanja i iskustava u radu te djelovati za dobrobit društva. Po struci je pedagog, zaposlena u osnovnoj školi za učenike s teškoćama u razvoju, na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga od 2013. godine. Na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga dužnosti obuhvaćaju više područja: planiranje i programiranje rada, odgojno-obrazovni rad s učenicima, rad s učiteljima, suradnja s ravnateljem i ostalim stručnim suradnicima, rad s roditeljima, suradnja s ustanovama i lokalnom zajednicom. Jedan od njenih radnih zadataka je poticati stručno usavršavanje učitelja te organizirati stručne aktivnosti u ustanovi za učitelje i stručne suradnike. Sudjeluje u školskim projektima na lokalnoj i nacionalnoj razini: Član je školskog Eramus+ tima u kojem aktivno sudjeluje na projektima. Aktivno sudjeluje u europskom projektu ATTEND (Assistive Technology In Education) čiji je škola sudionik a koji se odnosi na podršku ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju.

Zvonimira Marijić
Osnovna škola "Đuro Pilar", Slavonski Brod
Croatia

Zvonimira Marijić Diplomirala na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu 2000. godine i stekla zvanje diplomirana učiteljica razredne nastave. Od 2001. zaposlena je u Osnovnoj školi „Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu u kojoj i trenutno radi. Tijekom godina voditeljica je raznih izvannastavnih aktivnosti koje su usmjerene na zdravlje i razvoj djece. Voditeljica je dodatne nastave prirode i društva i matematike te redovno sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima. Od 2010 član je Upravnog vijeća i pomoćni trener Odbojkaškog kluba Kolonija, u svakodnevnom radu u razrednoj nastavi sport i rekreaciju koristi u svrhu poticanja zdravog odrastanja djece. Mentor je studentima Učiteljskog fakulteta kao i pripravnicima učiteljima, 2023. napredovalu u zvanju kao učitelj mentor. Tijekom godina bila je član školskog Tima za kvalitetu, Tima za EU projekte i Tima za psihološku podršku. Sudjeluje kao voditelj i suradnik na školskim državnim i međunarodnim projektima. U školi je 2023. imenovana kao koordinator za provođenja nacionalnih ispita za 4. razred, a iste godine je bila član skupine za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa u nacionalnim ispitima iz Hrvatskoga jezika u četvrtome razredu. Višegodišnji neposredni rad s učenicima i roditeljima te suradnja s kolegama omogućuje joj nepresušni izvor za osobni razvoj, motivaciju za unaprjeđenje rada škole i poticanje zdravog odrastanje te uspješan odgoj i obrazovanje učenika.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC