Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.2MB

EdApp – klik do personaliziranog učenja

Umjetna inteligencija mijenja svijet, pa tako i svijet obrazovanja. Unatoč mnogim bojaznima, umjetnu inteligenciju bi trebalo gledati kao alat koji može povećati učinkovitost nastavnika, a ne zamijeniti ga. Korištenjem umjetne inteligencije u obrazovanju omogućeno je učenje i poučavanje koje je personalizirano, fleksibilno, inkluzivno te poticajno. Omogućuje se razvijanje digitalnog okruženja za učenje koje prilagođava pristupe poučavanju i materijale sposobnostima i potrebama pojedinih učenika. Platforme koje to omogućuju mogu se uvesti u škole kao dodatna individualna potpora učenju. Obrazovanjem nastavnika za korištenje i integraciju UI tehnologija može omogućiti korjenitu transformaciju nastave i njen ulazak u 21. stoljeće. Primjer koji predstavljamo ovim izlaganjem je platforma EdApp koja sustavima UI kreira tečajeve na bilo koju temu. Time se srž nastavnog procesa konačno može u potpunosti fokusirati na razvoj ključnih sposobnosti i vještina. Nakon što UI generira tečaj prema naslovu koji ste mu dodijelili moguće je svaku stavku tečaja s kojom niste zadovoljni ručno promijeniti (uključujući slikovne, video, zvučne i tekstualne materijale). Svaki generirani tečaj sadrži materijale za učenje nakon kojih slijedi kviz. Ovime se olakšava proces učenja jer učenici dobivaju dodatnu individualnu potporu. Pristupaju edukativnim sadržajima i u vlastitom ritmu prolaze lekcije te provjeravaju usvojenost ishoda na jednostavan način putem linka ili QR koda kako ćemo pokazati u samom predavanju. Stvaranje personaliziranog sadržaja može olakšati rad s darovitim učenicima i učenicima s teškoćama u razvoju. Aplikacija EdApp svoju primjenu nalazi i u projektnoj nastavi. Velika vrijednost su i analize koje nastavnicima daju uvid u vrijeme koje su pristupnici utrošili za prolazak kroz tečaj te u njihov napredak. U završnom dijelu predavanja, putem dijaloga otvorit će se dublja pitanja poput važnosti prilagođavanja obrazovanja novim tehnologijama, etičkih problema poput zaštite privatnosti maloljetnika i zaštite korisnika do poticanja na razmišljanje budućnosti obrazovanja integracijom UI sustava u obrazovanje; je li to novi početak ili početak kraja?

Ciljana grupa: Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim nastavnicima osnovnih i srednjih škola

Potrebna predznanja: Nisu potreban dodatna predznanja, bilo bi dobro da imaju pametne mobilne uređaje ukoliko žele pratiti tečaj.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Laura Angelovski
Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka
Croatia

Profesorica filozofije, logike i etike u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji od 2013. godine, od lipnja 2022. imenovana je vanjskom suradnicom Agencije za odgoj i obrazovanje za filozofiju, logiku i etiku. Od prosinca 2023. godine, doktorandica je na Sveučilištu u Zadru, gdje istražuje temu "Filozofija odgoja: suvremeni pristupi poučavanja kritičkog mišljenja u nastavi filozofije." Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci (summa cum laude), a nakon studija, surađivala je kao vanjski suradnik na diplomskom studiju filozofije, gdje je pod mentorstvom dr. sc. A. Golubović objavila rad pod nazivom "Metodika nastave filozofije" 2017. godine. Osim toga, ulazi u područje inovacija u obrazovanju, završavajući niz edukacija o korištenju digitalnih alata u nastavi. Njezin doprinos prepoznat je i nagrađen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu inovativnih digitalnih sadržaja 2018. godine. Predsjednica je Državnog ispitnog povjerenstva za logiku i filozofiju, članica Stručne radne skupine za izradu videolekcija iz Filozofije i Etike u sklopu projekta "i-nastava" MZO-a (2020. – 2022.). Tijekom 2023. bila je glavna urednica digitalnih obrazovnih sadržaja za filozofiju i logiku (izvoditelj Algebra, naručitelj i nakladnik Carnet). Od 2021. godine, napredovala je u zvanje mentora. Često sudjeluje kao predavač na međužupanijskim i državnim skupovima te konferencijama. Dodatno, voditeljica je i aktivna sudionica mnogih projekata na različitim razinama. Mentorica učenicima na natjecanjima. Nekoliko puta nagrađena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za najboljeg odgojno-obrazovanog djelatnika. Također, angažirana je kao članica radne skupine koja je kreirala kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja za srednje škole, nazvan "Škola i zajednica".

Dajana Rosatti
Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka
Croatia

Profesorica likovne umjetnosti koja od 2013. godine radi u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Trenutno radi i kao mentor studentima Filozofskog fakulteta u Rijeci na Odsjeku za povijest umjetnosti na kolegiju “ Metodika nastave Povijesti umjetnosti “ gdje upoznaje studente nastavničkog smjera s korištenjem digitalnih alata u nastavi. Godine 2022. izlaže rad Multimedia and the teaching of fine arts na međunarodnoj konferenciji Art (history) in educational contekst, te rad Priča o Benčiću i Nove priče o Benčiću - razvoj publike nekad industrijskog a danas kulturnog kvarta grada na 9. međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini. Za projekt Nove priče o Benčiću koji provodi s MMSU u Rijeci dobiva 2023. godine i nagradu HDLU. Redovito izlaže na županijskim i međužupanijskim skupovima, a od 2020. je i imenovana voditeljicom Međužupanijskog skupa nastavnika likovne umjetnosti. Jedna je od 10 imenovanih mentora na projektu “10 škola 10 umjetnika” Nacionalnog Muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu. Redovito sudjeluje u razvoju programa za publiku Muzeja grada Rijeke i MMSU u Rijeci, ali i na projektima različitih razina povezanih uz obrazovanje. Ove je nastavne godine nagrađena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za najboljeg odgojno-obrazovnog djelatnika, a nagradu istog Ministarstva dobila je i 2018. Godine za razvoj Metodičke preporuke.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC