Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Predstavljanje istraživanja u sklopu projekta BrAIn

Projekt "BrAIn" predstavlja inovativan koncept istraživanja usmjerenog na analizu utjecaja digitalne tehnologije na dobrobit djece i mladih kroz pilot istraživanje i glavno istraživanje, obuhvaćajući elemente Edukacije i istraživanja te Razvoja pametnih preporuka.

U pilot istraživanju, koristeći kvalitativne i kvantitativne metode, analizirat će se postojeće stanje, potrebe te rezultati relevantnih istraživanja i znanstvenih publikacija. Osim toga, razvijat će se metodologija za glavno istraživanje. Na temelju rezultata pilot istraživanja identificirat će se relevantna istraživačka područja za glavno istraživanje, obuhvaćajući sve oblike obrazovanja i dionike odgojno-obrazovnog sustava.

Glavno istraživanje fokusirat će se na formalno, neformalno i informalno obrazovanje te uključiti sve dionike procesa obrazovanja, poput učenika, obrazovnog osoblja i roditelja. Temeljit će se na zaključcima pilot istraživanja, uzimajući u obzir progresivni razvoj digitalnih tehnologija.

Tri povezane faze glavnog istraživanja uključuju razradu metodologije, prikupljanje podataka na reprezentativnom uzorku te izradu preporuka temeljenih na analizi prikupljenih podataka. Isporučevine istraživanja obuhvaćaju razvoj metodologije, okvir za digitalnu pismenost i dobrobit djece, te preporuke o rizičnim i zaštitnim čimbenicima korištenja digitalne tehnologije.

Ciljana grupa: nastavnici/e, ravnatelji/ce, znanstvenici/e, kreatori/ce javnih politika, psiholozi/psihologinje, pedagozi/pedagoginje

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Marina Merkaš
Hrvatsko katoličko sveučilište
Croatia

Marina Merkaš, voditeljica projekta i istraživačke grupe, doktorirala je na temu obiteljskih odnosa i socijalne kompetencije djece (2012.) na Sveučilištu u Zagrebu.

Područje interesa, rada i istraživačkog djelovanja su joj u grani razvojne psihologije, specifičnije individualne i kontekstualne odrednice razvoja djece, posebice učinci roditeljstva i obiteljske dinamike na razvoj djece te učinci digitalne tehnologije na razvoj djece. Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila 19 radova u časopisima, jedan rad u zborniku radova sa skupa, jedno poglavlje u knjizi, dvije monografije i dva znanstvenoistraživačka izvješća.

Bila je urednica knjige sažetaka sa skupa te je sudjelovala s 43 priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima i bila je voditeljica dva simpozija na skupovima.

Sudjelovala je u provedbi 11 projekata financiranih iz različitih izvora (npr. UNICEF, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska zaklada za znanost), pri čemu je na jednom bila u ulozi voditeljice. Usavršava se pohađanjem pet ljetnih i metodoloških škola i radionica, dio disertacije izradila je na Sveučilištu u Gentu te je završila prvi stupanj kognitivno-bihevioralne terapije.

Klara Bilić Meštrić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Klara Bilić Meštrić zaposlena je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET u Odjelu za istraživanje digitalne tehnologije u Sektoru za podršku obrazovanju. Diplomirala je komparativnu književnost te engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku pod mentorstvom dr. Dine Mehmedbegović s Instituta za obrazovanje (UCL). Do 2020. radila je kao poslijedoktorandica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je izvodila kolegije Jezik, moć i identitet i Akademski engleski. Godine 2015. i 2016. vodila je projekt ESF-a PROViZA (Promocija višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet zadarskih Arbanasa). Od 2018. do 2020. godine radila je kao vanjska suradnica na projektu CRISS (Obzor 2020.) u sklopu kojeg je CARNET pilotirao platformu za razvoj i certifikaciju učeničkih digitalnih kompetencija. U sklopu CARNET-ovog projekta Škole 2.0, koji je osvojio Europsku nagradu za inovaciju u javnoj upravi, vodila je i koordinirala akcijska istraživanja s hrvatskim učiteljicama iz ruralnih sredina. Istraživanja je predstavila na brojnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Trenutno koordinira i provodi CARNET-ova istraživanja u sklopu projekata BrAIn i e-Sveučilišta.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC