Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
82KB

Etički izazovi uporabe umjetne inteligencije u obrazovanju

Cilj BoF-a "Etički izazovi korištenja umjetne inteligencije u obrazovanju" u trajanju od 45 minuta je potaknuti raspravu u publici vezanu uz principe odgovornog učenja i poučavanja upotrebom alata temeljenih na UI te pitanja treba li, kako, kada i na koji način uvoditi UI u obrazovanje. Alati UI rapidno se razvijaju i ulaze u sve domene obrazovanja te se češće koriste u nastavi što donosi pozitivne ili negativne rezultate. Postavljaju se pitanja čija je odgovornost za nastale rezultate. Je li odgovorna UI zbog svojih visokih sposobnosti izvođenja i realiziranja raznih zadataka u kratkim rokovima? Je li odgovoran učitelj koji potiče učenike na korištenje takvih alata ili ih sprječava u tome? Jesu li odgovorni učenici koji iskušavaju mogućnosti UI vođeni raznim motivacijama poput znatiželje za učenje novih stvari, ali možda i zbog želje da zadatak izvrše jednostavno, bez aktivnog uključivanja i vlastitog truda? Voditeljice diskusije će biti autorice ovog BoF, obje višestruko nagrađivane učiteljice informatike, autorice mnogih stručnih članaka, koordinatorice više projekata te predavačice i voditeljice radionica na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Dalia Kager je autorica priručnika za početno učenje umjetne inteligencije i autorica brojnih predavanja, radionica i stručnih radova na ovu temu. Jasminka Belščak je izvrsna savjetnica i RITHA/ECHA specijalist za rad s darovitima. Zbog kontinuiranog usavršavanja nastavnog procesa kroz redovito implementiranje brojnih UI alata i aplikacija te inovativnog pristupa autorice su se susrele s mnogim etičkim pitanima, ali i nedoumicama, koje donosi uporaba UI ne samo u nastavi već i u cjelokupnom životu. Njihova dugogodišnja iskustva, stečena znanja i prepoznata stručnost biti će nit vodilja u poticanju publike u uključivanju u poticajnu i konstruktivnu diskusiju. Autorice su unaprijed pripremile primjere uporabe umjetne inteligencije u obrazovanju i pitanja vezana uz etičke izazove koje uporaba UI donosi te će se na taj način publika s lakoćom aktivno uključiti u diskusiju.

Ciljana grupa: Ova je aktivnost namijenjena svim zainteresiranim učiteljima i nastavnicima. Očekuje se da polaznici u svojem radu i nastavi primjenjuju razne alate informacijske i komunikacijske tehnologije. Uključiti se mogu svi polaznici bez obzira na predznanje te bez obzira jesu li ili nisu upoznati s uporabom alata UI u nastavi. Autorice smatraju kako će upravo različita stajališta i iskustva polaznika doprinijeti većoj kvaliteti diskusije.

Potrebna predznanja: Nisu potrebna prethodno stečena znanja, vještine ni iskustva.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Jasminka Belščak
Osnovna škola Petrijanec
Croatia

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu. Zaposlena je u OŠ Petrijanec, učitelj informatike, 24 godine radnog staža. Redovito se usavršava, predavač je u ETSN-ETC-CII Varaždinske županije od 2008.g., ŽSV, seminarima i savjetovanjima državne i međunarodne razine. ECDL predavač i ispitivač za osnovni i napredni tečaj je od 2006.g., voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, član je Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te opensource i WEB alate. Pokretač je i koordinator nekoliko Erasmus projekata te svjetskog PBL projekta „My magical dust“. Udana je i majka je dvoje djece. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, 8.12.2017. u zvanje savjetnika te 8.12.2022. u zvanje izvrsnog savjetnika. Na Centru za društvene znanosti Sveučilišta Radboud, Nijmegen, Nizozemska je završila poslijediplomski specijalistički znanstveni program iz područja edukacije darovitih RITHA (Radboud International Training on High Ability) stupanj Practitioner 16.4.2021., a 29.4.2023. stupanj RITHA/ECHA Specialist for Gifted Education.

Dalia Kager
Osnovna škola Eugena Kvaternika Velika Gorica
Croatia

Učiteljica informatike koja nastoji povezati svjetove tehnologije, umjetnosti i obrazovanja u harmoničnu simfoniju inovacija. Kad ne poučava, puno piše i stvara - od udžbenika, priručnika, edukativnih materijala, pa do tech-kolumne u časopisu Modra lasta, a često je viđen gost na edukacijama za učitelje i nastavnike. Rado surađuje na projektima svih vrsta. Scientix je i Croatian Makers ambasadorica te ponosna članica udruga CroAI i MIPRO. U 15 godina rada u nastavi imala je priliku u svojim rukama držati nekolicinu nagrada za svoj doprinos unaprjeđenju obrazovanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC