Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
13.3MB

Svijet asistivne tehnologije u OŠ “Milan Amruš”

Rad na temu „Svijet asistivne tehnologije u Osnovnoj školi „Milan Amruš“ obuhvaća demonstraciju praktičnih primjera primjene asistivne tehnologije u odgojno-obrazovnom procesu. Oprema je nabavljena putem projekta ATTEND. Izlaganje uključuje konkretne primjere primjene alata u posebnom razrednom odjeljenju i u skupini (snimke). Korišteni su jednostavni komunikatori; Big point, pričajući raspored, interaktivni zid, Quicktalker, pričajući foto album i pričajuće kartice. Ciljevi uporabe navedene tehnologije višestruki su: poticanje samostalnosti pri obavljanju zadataka koji bi inače bili izazovni, poboljšanje komunikacijskih vještina i izražavanja, prilagodba okoline učenja i nastavnih materijala za učinkovitije učenje, poticanje motivacije i aktivnijeg sudjelovanja u nastavi, razvoj motoričkih sposobnosti i koordinacije, individualizacija učenja te stvaranje jednakih mogućnosti za sve učenike uz poboljšanje njihove kvalitete života. Korištenjem asistivne tehnologije u obrazovnom procesu omogućuje se učenicima s teškoćama u razvoju pristup informacijama na način koji odgovara njihovim individualnim potrebama, prilagođava se različitim stilovima učenja (vizualni, auditivni, kinestetički ili taktilni) i prevladavaju se komunikacijske prepreke. Ako se asistivna tehnologija koristi bez odgovarajuće strategije ili praćenja, može doći do ovisnosti učenika o tehnologiji, smanjujući njihovu sposobnost samostalnog rješavanja zadataka bez nje. Očekujemo da će sudionici konferencije proširiti znanje o primjeni navedenih asistivnih tehnologija dostupnih za podršku djeci s teškoćama u razvoju, ali i da će se interaktivnim sudjelovanjem razviti brojne ideje za primjenu istih.

Ciljana grupa: Ciljana grupa za našu aktivnost su nastavnici, stručnjaci u području obrazovanja, i svi zainteresirani dionici koji žele unaprijediti svoje razumijevanje i vještine u primjeni asistivnih tehnologija u obrazovanju. Očekujemo polaznike s različitim razinama iskustva, od onih koji su tek počeli istraživati područje asistivnih tehnologija do iskusnih stručnjaka koji žele proširiti svoje znanje.

Potrebna predznanja: Polaznicima će koristiti predznanje, odnosno iskustvo u radu s učenicima koji imaju različite poteškoće i odgojno-obrazovne potrebe kako bi bolje razumjeli specifične izazove s kojima se učenici suočavaju i kako bi mogli bolje prilagoditi asistivne tehnologije njihovim potrebama. Uz to, polaznicima koji imaju edukacijsko iskustvo ili interes za područje obrazovanja bit će lakše integrirati koncepte asistivnih tehnologija u svoj profesionalni kontekst. Važno je napomenuti da, iako su ova predznanja preporučena, aktivnost je otvorena za sve zainteresirane bez obzira na prethodna iskustva. Aktivno sudjelovanje i želja za učenjem ključni su čimbenici, a mi ćemo pružiti podršku i odgovoriti na pitanja svim zainteresiranim polaznicima.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Andrea Gašpar Čičak
Osnovna škola "Milan Amruš" Slavonski Brod
Croatia

Andrea Gašpar Čičak je rođena 18. listopada 1988. godine u Metkoviću, trenutno živi i radi u Slavonskom Brodu. 2012. godine završila je diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje magistra edukacijske rehabilitacije. Od 2015. godine je doktorandica na studiju invaliditeta Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. 2020. je promovirana u zvanje učitelja mentora (Agencija za odgoj i obrazovanje). Trenutno radi u OŠ “Milan Amruš” kao učitelj edukacijski rehabilitator. Konstantno se educira pasivnim i aktivnim sudjelovanjem na konferencijama, stručnim skupovima, praćenjem suvremene stručne literature te objavljivanjem stručnih i znanstvenih radova.

Antonija Vučković
Osnovna škola "Milan Amruš" Slavonski Brod
Croatia

Antonija Vučković (rođ. Marić) rođena je 29. travnja 1998. godine u Slavonskom Brodu. U lipnju 2022. godine završila je diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija (modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje magistra edukacijske rehabilitacije. Iste godine u rujnu zapošljava se u Osnovnoj školi “Milan Amruš” u Slavonskom Brodu na radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator, gdje radi i danas. Tijekom studiranja volontirala je u raznim ustanovama i udrugama čije djelovanje obuhvaća rad s djecom s teškoćama u razvoju i s odraslim osobama s invaliditetom i uključivala se u projekte (Platforma 50+, Za učenje spremni). Od zaposlenja do danas stručno se usavršava različitim dostupnim edukacijama, sudjelovanjem na stručnim vijećima i konferencijama, kao i samostalnim istraživanjem i proučavanjem dostupnih materijala.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC