Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Utjecaj digitalne tehnologije na dobrobit djece i mladih

S obzirom na sveprisutan utjecaj digitalne tehnologije na djecu i mlade i njihovu dobrobit, bitno je voditi javne diskusije o svim implikacijama korištenja tehnologije iz različitih perspektiva. Na ovom će se BoF-u, kroz glasove različitih stručnjaka/inja govoriti o obrazovnim, praktičnim, emocionalnim, kognitivnim, društvenim i zdravstvenim aspektima utjecaja digitalne tehnologije na dobrobit djece i mladih. BoF je ujedno platforma na kojoj će se predstaviti dikursi utjecaja digitalne tehnologije na dobrobit djece i mladih koji će se razvijati unutar projekta BrAIn. Iako digitalna tehnologija pruža brojne mogućnosti i olakšava pristup informacijama, postavlja se pitanje kako njezina upotreba može utjecati na fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje mladih.

Obrazovni aspekti digitalne tehnologije su neosporni. Djeca i mladi imaju priliku učiti kroz različite digitalne platforme, igre i aplikacije. Međutim, potrebno je pratiti kvalitetu sadržaja i provjeriti je li on prilagođen njihovom uzrastu. Prekomjerna izloženost ekranima može dovesti do problema poput poremećaja spavanja, smanjenja pažnje i raznih društvenih izazova.

Zabrinutost se također javlja u vezi s online sigurnošću djece. Internet može biti prostor gdje su djeca izložena različitim vrstama nasilja, nasilnom ili neprimjerenom sadržaju. Potrebno je educirati djecu o sigurnosti na internetu i poticati odgovorno ponašanje online.

Fizička aktivnost također može biti žrtva digitalizacije, jer djeca više vremena provode pred ekranima umjesto baveći se tjelesnim aktivnostima. To može pridonijeti porastu problema s pretilošću i drugim zdravstvenim poteškoćama.

Važno je naglasiti i pozitivne strane digitalne tehnologije, poput razvoja kreativnosti, rješavanja problema i razvoja digitalnih vještina koje su važne u suvremenom društvu. Roditelji, nastavnici/e i društvo kao cjelina moraju surađivati kako bi osnažili djecu i mlade za kreativno i konstruktivno korištenje digitalne tehnologije i očuvanja njihove dobrobiti. Sve ove teme bit će predmetom rasprave u sklopu BoF-a.

Ciljana grupa: nastavnici/ce, ravnatelji/ce, kreatori/ce javnih politika, znanstvenici/e, učenici/e

Potrebna predznanja:
-

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Klara Bilić Meštrić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Klara Bilić Meštrić zaposlena je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET u Odjelu za istraživanje digitalne tehnologije u Sektoru za podršku obrazovanju. Diplomirala je komparativnu književnost te engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku pod mentorstvom dr. Dine Mehmedbegović s Instituta za obrazovanje (UCL). Do 2020. radila je kao poslijedoktorandica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je izvodila kolegije Jezik, moć i identitet i Akademski engleski. Godine 2015. i 2016. vodila je projekt ESF-a PROViZA (Promocija višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet zadarskih Arbanasa). Od 2018. do 2020. godine radila je kao vanjska suradnica na projektu CRISS (Obzor 2020.) u sklopu kojeg je CARNET pilotirao platformu za razvoj i certifikaciju učeničkih digitalnih kompetencija. U sklopu CARNET-ovog projekta Škole 2.0, koji je osvojio Europsku nagradu za inovaciju u javnoj upravi, vodila je i koordinirala akcijska istraživanja s hrvatskim učiteljicama iz ruralnih sredina. Istraživanja je predstavila na brojnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Trenutno koordinira i provodi CARNET-ova istraživanja u sklopu projekata BrAIn i e-Sveučilišta.

Danijel Labaš
Hrvatsko katoličko sveučilište
Croatia

Teološki je studij završio 1990. godine na Papinskome sveučilištu Gregorijana u Rimu, a doktorat je u istome gradu postigao na Fakultetu znanosti društvene komunikacije Papinskoga sveučilišta Salezijana 1997. godine. Za disertaciju na temu “Funkcioniranje načela odgovornosti u etičkom utemeljenju informacije-komunikacije” nagrađen je Rektorovom nagradom. Po povratku u Hrvatsku bio je zaposlen kao zamjenik direktora Informativne katoličke agencije u Zagrebu, urednik informativnog programa Hrvatskoga katoličkog radija te kao novinar i urednik u Glasu Koncila, gdje je i dalje mentor mladim novinarima.[1] Na Hrvatskim studijima bio je zaposlen od 2007. do 2022. godine. Od 2008. do 2012. bio je pročelnik je Odjela za komunikologiju na Hrvatskim studijima. Od 2010. do 2014. bio je prodekan, od 2010. do 2012. kao povjerenik za znanost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, a od 2012. do 2014. obnašao dužnost povjerenika za nastavu i studente.[2] Od 2022. godine zaposlen je na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, gdje je od listopada 2023. obnaša dužnost pročelnika Sveučilišnog odjela za komunikologiju.

Anita Dremel
Filozofski fakultet Osijek
Croatia

Anita Dremel magistrirala je Sociologiju i Engleski jezik i književnost (2006.), diplomirala Japanologiju (2007.) i doktorirala Sociologiju (2014.), sve na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posjeduje bogato nastavno iskustvo na preddiplomskim i diplomskim studijima te je provela sociološka istraživanja u poljima roda, diskursa, nasilja i kulture. Surađuje na znanstvenim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu, vodi radnu skupinu u sklopu međunarodnog natječajnog projekta i popularizira znanost. Objavljivala je radove i poglavlja u knjigama te uređivala knjige u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je programskih i organizacijskih odbora triju konferencija i nekoliko strukovnih udruga (Hrvatsko sociološko društvo, Europsko sociološko društvo, Centar za ženske studije, Istarsko povijesno društvo). Trenutno je viša znanstvena suradnica i zaposlena je kao izvanredna profesorica na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Predstojnica je sveučilišnog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Popis njezinih publikacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Jasminka Maravić
CARNET
Croatia

Jasminka Maravić je voditeljica Odjela za istraživanje digitalnih tehnologija u obrazovanju u CARNET-ovom Sektoru podrške obrazovanju. Završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a trenutačno je doktorand poslijediplomskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru.

Tijekom dugogodišnjeg rada u CARNET-u sudjelovala je u osmišljavanju i provedbi niza projekata vezanih uz primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju, a neki od najznačajnijih su E-learning akademija, Portal za škole, Referalni centri za e-obrazovanje, e-Škole, e-Sveučilišta i BrAIn. Posljednjih godina intenzivno se bavi istraživanjima primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju. Njeno iskustvo također čini mentoriranje E-learning akademije, smjer E-learning Tutoring, te pohađanje tečajeva „Online Tutoring“ i „New technologies of e-learning“, radionica „Instructional Design“, „Evaluation of e-learning courses“ i „Facilitation of Online Learning“, kao i sudjelovanje na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama u ulozi autora, panelista i sudionika.

Profesionalno i kroz poslijediplomski studij bavi se i zainteresirana je za područje otvorenog obrazovanja i otvorenih obrazovnih sadržaja.

Arjana Blažić
EduDigiCon
Croatia

Arjana Blažić je profesorica engleskog i njemačkog jezika, instrukcijska dizajnerica i savjetnica za obrazovnu tehnologiju. Vanjska je suradnica European Schoolneta gdje dizajnira tečajeve za profesionalni razvoj učitelja i obrazovne materijale za EU Code Week.

Kao stipendistica Hubert H. Humphrey Fellowship programa, akademsku godinu 2014./2015. provela je na stručnom usavršavanju o uporabi digitalnih tehnologija u nastavi na Sveučilištu Penn State u SAD-u. Završila je CARNET-ovu E-learning akademiju, smjer Course Design. Uz to je i eTwinning ambasadorica i Microsoft Innovative Educator Expert.

Autorica je brojnih tečajeva, radionica  i predavanja koje je vodila na poziv raznih institucija u zemlji i inozemstvu. 2011. godine pokrenula je virtualne TeachMeet susrete za razmjenu iskustava nastavnika, a od 2018. godine organizira i vodi Teachmeet International na BETT Show u Londonu. Autorica je i voditeljica masovnih otvorenih online tečajeva (MOOC) AI Basics for Schools i CodeWeek Bootcamp na portalu European Schoolnet Academy. Organizirala je brojne učeničke razmjene i projekte sa školama iz raznih dijelova svijeta, od kojih se posebno ističu nagrađeni projekti Greetings from the world koji je povezao nastavnike i učenike iz 27 škola sa svih šest kontinenata te Coursera Kids u kojem je u nastavu engleskoga jezika integrirala Courserin MOOC. Članica je međunarodne ekspertne skupine za izradu publikacije Driving K-12 Innovation u izdanju organizacije Consortium for School Networking.

Antun Zupanc
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
Croatia

Ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Živi i radi u Krapinskim Toplicama. Diplomirao je na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posljednjih deset godina obnaša funkciju ravnatelja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Po struci je edukacijski rehabilitator.

U ožujku 2021. godine preuzima vođenje Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, krovne organizacije u koju se udružuju sve udruge edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.. Tijekom njegovog mandata kao ravnatelja, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice uključen je u Pilot projekt e-Škole kao jedina posebna odgojno- obrazovna ustanova u RH uključena u navedeni projekt. Pobornik je implementacije modernih IK tehnologija u proces obrazovanja učenika s teškoćama što je obilato primjenjivao u svom radu- od nastave na daljinu i on-line kolaboracije s drugim školama kao neku vrstu e-twinninga (od 2009. do 2011.), pa sve do asistivne tehnologije i potpomognute i alternativne komunikacije. 2008. godine osvojio je prvu nagradu u kategoriji „Sadržaj“ na Europskom Forumu inovativnih učitelja u organizaciji tvrtke Microsoft i predstavljao Hrvatsku na Svjetskom Forumu inovativnih učitelja u Hong Kongu (2008. godine).

Marta Skelin
Klinika za psihijatriju Vrapče
Croatia

Marta Skelin završila je studij medicine te poslijediplomski studij neuroznanosti pri Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno je specijalizantica zadnje godine psihijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče, i psihoanalitičarka u treningu u Hrvatskom psihoanalitičkom društvu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC