Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

AI kao mentor pri osmišljavanju i izvođenju pokusa iz fizike

Je li AI novi početak ili početak kraja? U ovoj radionici željeli smo predstaviti upotrebu AI u području fizike. Kako upotrijebiti AI a ne zloupotrijebiti? Može li se AI upotrebljavati samo za pisanje pjesama, sastavak ili istraživanje povijesnih činjenica. Odlučili smo istražiti može li se AI konstruktivno upotrijebiti kao pomoć planiranja pokusa u području prirodnih znanosti, konkretno fizike. Pokus je temelj na kojem se gradi znanstvena misao i neizostavan je element u nastavi fizike. Ponekad je teško osmisliti zanimljiv i jednostavan pokus koji će nam pomoći u ostvarivanju ishoda prilikom poučavanja pa smo odlučili iskoristiti AI kao pomoć u tome. A s obzirom da učenici sve više koriste AI kao pomoć pri učenju, odlučili smo iskoristiti tu činjenicu te ih potaknuti da iskoriste AI priliko kreiranja i objašnjenja fizikalnih pokusa sa ciljem bržeg ostvarivanja obrazovnih ishoda. Ono što smo radili s učenicima demonstrirat ćemo u ovoj radionici. Polaznici će uz pomoć AI kao mentora izvoditi zanimljive pokuse iz fizike uz pomoć kojih će istraživati prirodne zakone te ih formulirati u fizikalne izraze. Polaznici će dobiti pribor potreban za izvođenje određenog pokusa kojim se dokazuje prirodni zakon, a zatim će uz pomoć AI iskoristiti pribor, izvesti pokus ili mjerenje te na temelju pokusa donijeti zaključak. U radionici će izvesti pokus kojim se demonstrira postojanje hidrostatskog tlaka, ispitat će o čemu ovisi period titranja matematičkog njihala, Hookeov zakon, istražit će kako magnetsko polje utječe na gibanje beta čestice koja se giba kroz njega, izvest će pokus u kojem će promatrati kretanje energije u obliku topline, vidjet će toplinu svoga daha, svijeće i dlana (Schlieren effect) i još neke zanimljive i jednostavne pokuse. Hoće li AI biti dovoljna ili ćemo trebati dodatne izvore vidjet ćemo na radionici.

Ciljana grupa: Svi zaintereserani za izvođenje pokusa iz fizike i STEM područja.

Potrebna predznanja: Nema

Broj sudionika: 25

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Vesna Marić
Srednja škola Ban Josip Jelačić
Croatia

Vesna Marić rođena je 1977.g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je fiziku i kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i od 2006. g. radi kao nastavnica fizike u Srednjoj Školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću i nastavnica kemije u OŠ Pavao Belas u Brdovcu. Napredovala je u zvanje savjetnika, a svoje znanstvene interese usmjerava ka suvremenim pristupima nastavi prirodnih znanosti. Svoje znanstvene i stručne radove prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima, te intenzivno radi na popularizaciji znanosti kroz razne projekte sa učenicima.

Danijel Ptičar
Srednja Škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Croatia

Danijel Ptičar rođen je 1975. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirao je matematiku i informatiku na prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi u Srednjoj Školu Ban Josip Jelačić u Zaprešiću u kojoj predaje predmete: algoritama i programiranja, mikroupravljači, web programiranje i informatiku. Napredovao je u zvanje savjetnika, a svoje znanstveno stručne radove prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC