Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
86.5MB

Catch the code

Kako danas učiniti nastavu zanimljivom i potaknuti nadarene učenike na djelovanje i kreativnost. Pokušali smo to ovim projektom koji povezuje područje glazbene kulture, i nastave informatike u OŠ Josip Pupačić sa glazbenom školom Lovro pl.Matačić u Omišu. Izabrana radna skupina su učenici petih i drugih razreda osnovne škole uz stručno mentoriranje nastavnice glazbene kulture Marije Didović, nastavnice informatike Julije Tomasović te nastavnice violine Silvane Vulas. Učenici su dobili zadatak da kodiraju svoja imena uz pomoć brojčanog redoslijeda slova u abecednom nizu. Brojčani niz koji predstavlja redoslijed slova njihovog imena pretvarali su uz pomoć aplikacije u notalni niz također uz pomoć brojki. Svaka nota u ljestvičnom nizu ima svoj brojčani poredak tzv. stupanj. Na takav način kodiranja ime učenika je pretvoreno u kratak melodijski obrazac a kombinacija njihovih imena stvorila je melodije koje su učenici glazbene škole ritmizirali i odsvirali. Kako bi ritmizaciju melodija učinili zabavnom uključili smo aplikaciju The rythm trainer. U završnoj fazi projekta učenici su sa nastavnicom informatike kodove unijeli u program Mind+ i time složili program za micro:bit, odnosno robote Maqueen Plus i programirali pokretanje robota. Na ovaj smo način motivirali naše učenike da promišljaju i da se kreativno izraze te da uvide mogućnost povezivanja različitih područja kako u obrazovanju tako i kasnije u životno poslovnim okruženjima.

Ciljana grupa: Odgojno obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola, stručni suradnici, ravnatelji.

Potrebna predznanja: Pedagoške vještine i vještine korištenja IKT-a

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Marija Didović
Oš Josip Pupačić Omiš
Croatia

Marija Didović, prof. glazbene kulture, učitelj savjetnik, zaposlena je u Osnovnoj školi „Josip Pupačić“. Kontinuirano sudjeluje u koordinaciji i organizaciji različitih školskih projekata a svoja znanja i stečena iskustva u radu s djecom iz područja glazbene kulture prenosi na stručnim skupovima na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Voditeljica višestruko nagrađivane školske dječje klape "Bepo" koja je za svoje djelovanje 2018. godine nagrađena skupnom nagradom Grada Omiša, autorica projekta Školske himne, projekta Dječjeg školskog festivala, radionice Klapsko pjevanje te kviza Glazba i tradicija u okviru erasmus+ projekta "My homeland, my people, my tradition". Sudionica projekta Digitalna pismenost – ključna vještina za život u 21. stoljeću. Autorica je rada "Creative arts as a path to inclusion" pri AMPEU koji je ušao u uži izbor za 2019./2020, autorica ekološkog projekta „Otpadići“ promoviranog u sklopu eTwining projekta Plavo – Zelenog tjedna 2022.godine. Sa dječjom klapom "Bepo" sudjeluje u različitim radio i Tv emisijama i osvaja nagrade na županijskim i državnim razinama. Dobitnica je i osobnih nagrada za iznimno uspješan višegodišnji pedagoški rad, te suradnica Centra izvrsnosti SDŽ. Voditeljica je Stručnog aktiva glazbene kulture te član školskog Tima za kvalitetu i razvojnog plana škole.

Julija Tomasović
Oš Josip Pupačić Omiš
Croatia

Julija Tomasović, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Splitu, odsjek učiteljski studij, smjer primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju. Za diplomski rad je nagrađena prvom CARNET-ovom nagradom na studentskim danima Suvremene tehnologije u obrazovanju – STO. Rad je ispitivao učinkovitost procesa učenja i poučavanja o suvremenoj umjetnosti na lms sustavu Moodle. Autorica je knjige i predstave „Omiška gusarska bajka“ te predstave „Muka malog vuka“. Godinama je vodila projekte Fashion60 i Green Forest, koji su za cilj imali obogatiti kulturu na području grada Omiša. Izlaganjem i objavom članka sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom skupu Dani osnovne škole (2014. i 2015.), te na 2. riječkom studentskom interdisciplinarnom kongresu Tehnologija i društvo, edukacija, komunikacija, pravo i politika, bioetika, umjetnost. Vodila je predavanja i radionice na stručnim skupovima Plavi san Vaska Lipovca (Agencija za odgoj i obrazovanje, 2016.) te Lutka u nastavi Matematike, Umjetničko područje prema NOK-u (Agencija za odgoj i obrazovanje, 2015.). Voditeljica je radionice Lutka kao nastavno sredstvo i pomagalo u nastavi hrvatskog jezika na 10.- im Danima osnovnih škola Splitsko –dalmatinske županije. Do 2018. godine radila je kao vanjska suradnica za vježbe na Filozofskom fakultetu, kolegij Dijete i lutka. Od 2020. zaposlena je u Osnovnoj školi Josip Pupačić u Omišu, kao učiteljica Informatike.

Silvana Vulas
OGŠ Lovro pl.Matačić
Croatia

Silvana Vulas, prof. violine, učitelj savjetnik, zaposlena u Osnovnoj glazbenoj školi “Lovro pl. Matačić “ Omiš tri desetljeća. Mentorirala višestruko nagrađene učenike violine i viole, te komornih sastava i gudačkog orkestra na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Dobitnica priznanja za iznimno uspješan pedagoški i mentorski rad Grada Omiša. Idejni voditelj projekta Male škole violine, osnivač gudačkog orkestra Omiške Strune (učenici) i Ansambla Strune (nastavnici), članica državnih povjerenstava, doktorand na Filozofskom fakultetu humanističkih znanosti u Splitu

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC