Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.1MB

Kako omogućiti/organizirati adaptivno učenje na nastavi?

Kako omogućiti/organizirati adaptivno učenje na nastavi? U razrednom odjelu vrlo često se nalaze učenici s različitim mogućnostima, učenici s teškoćama kao i nadareni učenici. Je li moguće nastavni proces prilagoditi svakom pojedinom učeniku promatrajući njegovo predznanje, stil učenja koji preferira kao i njegove osobine, potrebe i interese? Kako pripremiti nastavne sate koji će omogućiti adaptivno učenje i samim time više motivirati učenike što će rezultirati maksimalnim ostvarivanjem ishoda učenja. Kroz 45-minutnu diskusiju pokušajmo zajedno odgovoriti na ova i mnoga druga pitanja o nastavnom sadržaju pripremljenom za adaptivno učenje.

Ciljana grupa: nastavnici

Potrebna predznanja: Nisu potrebna posebna predznanja već samo interes za provođenje suvremene nastave.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Ana Gusak Mikac
III. gimnazija Osijek
Croatia

Ana Gusak Mikac rođena 21.11.1981. u Slavonskom Brodu. Zvanje magistre edukacije matematike i informatike stekla je na Odjelu za matematiku u Osijek. Nakon 14 godina rada u privatnom sektoru, zapošljava se u lll. gimnaziji Osijek na radno mjesto nastavnika matematike i informatike, gdje je sada punih 5 godina.

Ivana Zečević
Ekonomska i upravna škola Osijek
Croatia

Ivana Zečević, r. Sudarić rođena 8.10.1981. u Neuburgu, SR Njemačka, završila sveučilišni dodiplomski studij Matematike i informatike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- Odjel za matematiku. Proteklih 15.5 godina zaposlena u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek kao nastavnik matematike i informatike.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC