Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
24.4MB

Ekoklik sa AI

Za "interaktivno izlaganje" - primjere iz prakse koji će se demonstrirati prezentacijom, kao što je upotreba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode ili slično. Predavanjem želimo prikazati primjer dobre prakse u kojem ćemo educirati sudionike o važnosti smanjenja otpada i očuvanja okoliša koristeći se digitalnim aplikacijama. Prikazati ćemo praktičnu primjenu digitalnih aplikacija TrashOut i OpenLitterMap koji su dizajnirani za praćenje i prijavljivanje divljih odlagališta i potaknuti ćemo sudionike na aktivno korištenje tih aplikacija u svakodnevnom životu. Prikazati ćemo primjenu umjetne inteligencije (AI) u analizi rezultata otpada kućanstva kojom su se koristili učenici. U projektu su učenici putem ekoloških digitalnih aplikacija razvijali svijest o ekologiji te primijenili umjetnu inteligenciju u edukativne svrhe. Naši učenici su iskoristili značajke aplikacija te su dokumentirali lokacije, određivali su vrste otpada, unijeli fotografije i locirali divlja odlagališta na karti Hrvatske. Aplikacije omogućuju i organizaciju ili sudjelovanje u inicijativama čišćenja okoliša. Nakon predstavljanja projekta „Ekoklik sa AI“ očekujemo da ćemo povećati broj korisnika aplikacija te ažurirati lokacije divljih odlagališta na karti Hrvatske. Vjerujemo da ćemo potaknuti i educirati sudionike o korištenju digitalnih aplikacija i AI MS Excel R2 Copilot alata prikazujući njihovu primjenu. Mogući problemi na koje smo nailazili su potreba za specifičnim znanjem ili vještinama u radu s ovim alatima, što može predstavljati izazov i za korisnike koji nisu upoznati s naprednim tehnikama analize podataka. Također, ovisno o kompleksnosti alata, mogu se javiti i poteškoće u interpretaciji rezultata ili u pravilnom korištenju umjetne inteligencije za analizu rezultata otpada u kućanstvima. Planiramo provoditi edukacije učenika na satima razrednika, roditelja na roditeljskim sastancima, lokalno stanovništvo u gradskoj knjižnici VK. U suradnji sa lokalnom komunalnim poduzećem organizirati sportsko ekološki dan. Želimo provesti praktične radionice sa učenicima u kojem će učenici aktivno sudjelovati u stvaranju kućnih kompostera, iskoristiti Microbitove za praćenje temperature i vlažnosti kompostera.

Ciljana grupa: Aktivnost je prilagođena svima koji žele proširiti svoje znanje o održivosti, koristiti digitalne alate u edukaciji te promicati svijest o važnosti smanjenja otpada, učiteljima STEM područja, učenicima,…

Potrebna predznanja: Poželjno je vještina korištenja Microsoft Excel-a.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Sandra Pernar
OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci
Croatia

Sandra Pernar OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci Croatia Sandra Pernar rođena je u Vinkovcima 31. srpnja 1971. godine. Diplomirala je na Odjelu za matematiku i fiziku pri Sveučilištu J.J. Strossmayera (Pedagoški fakultet) u Osijeku 1998. godine, stekavši zvanje profesorice matematike i fizike. Od 2000. godine zaposlena je u OŠ Ivana Mažuranića u Vinkovcima kao nastavnica matematike i fizike. Prije toga, provela je oko dvije godine kao profesorica matematike i fizike u Tehničkoj školi u Vinkovcima. Član je prosudbenog povjerenstva za provođenje natjecanja iz matematike na školskoj i županijskoj razini. Aktivno sudjeluje u organizaciji međunarodnog matematičkog natjecanja "Klokan bez granica", školskih natjecanja iz matematike te u organizaciji projekta "Večer matematike" na razini škole. Također, angažirana je kao recenzentica udžbenika matematike za 6. razred te je voditeljica Aktiva prirodne grupe predmeta. Mentorica je učenicima koji redovito sudjeluju na županijskim natjecanjima, a svoje znanje dijeli i kao sudionica Trećeg festivala matematike u Lipiku, Ekipnog natjecanja iz matematike u Koprivnici (Mathema), te na 9. ekipnom natjecanju osnovnih škola iz matematike "Lucko". Osim toga, aktivno sudjeluje u preventivnim programima i humanitarnim aktivnostima unutar škole. Sudjelovala je u različitim projektima, među kojima se ističu "PROBUDI SE ZEMLJANINE!" - eTwinning projekt, "Djevojčice u STEM-u" - eTwinning projekt, te "Projekt Udruge Klikeraj 'Škola za 21. stoljeće, škola za kreativnost'".

Dinka Čorak Dinka Čorak
OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci
Croatia

Dinka Čorak OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci Croatia Rođena je 17. veljače 1984.god. u Vinkovcima. Osnovnu školu i Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića završava u rodnom gradu. U lipnju 2007. godine diplomirala je na Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, na Odjelu za biologiju i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Stručni ispit položila 2008. g. u Osijeku. Od 2011.godine radi kao učiteljica biologije u OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci. Godine 2023. je stekla status učitelja savjetnika. Redovito se usavršava nastojeći razvijati nastavničke kompetencije i digitalne vještine koje implementira u radu sa učenicima. Osmislila je i vodila projekt koji je osvojio nagradu za najinovativniji model razvoja volonterstva Civilnog društva te nagradu „Škola –prijatelj zajednice“ 2011.g. Godinama uspješno radi na brojnim eTwinning projektima što potvrđuju europske oznake kvalitete. Od 2013.godine dio je školskog tima učitelja zadužena za planiranje i provedbu projektnih aktivnosti međunarodnih Erasmus projekata. Sudjelovala je u znanstvenom projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području 2021. i 2022.g. Redovito sudjeluje na županijskim natjecanjima iz biologije i na državnim smotrama iz Biosigurnosti i biozaštite te je 2022.g. i 2023.g. dobila priznanje Grada Vinkovaca za ostvareni izvrstan uspjeh na državnom natjecanju iz Biosigurnost i biozaštita. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nagradilo ju je kao jednog od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika za školske godine 2020./2021., 2021./2022.g.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC