Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
353KB

Kada AI prestane biti izazov, postaje sadašnjost

Sve veća uključenost AI-a u nastavnom procesu zahtijeva potrebu za ovladavanjem novim vještinama, ali i novim načinom poučavanja. Pojavnosti AI-a može se pristupiti dvojako: shvatiti kao smetnju ili naučiti kako pravilno ovladavati AI alatima i implementirati u nastavni proces kao pomoć. Iako sada na tržištu postoji niz AI alata, najviše je pažnje zbog svojih mogućnosti izazvao ChatGPT. Postavlja se pitanje ima li pristup učenju temeljen na činjenicama budućnost ili je potrebno razvijati postojeće i uključiti nove vještine? Postaje li ključ prilagodbe upravo potreba za razvijanjem i korištenjem višestrukih inteligencija? Zbog svoje sposobnosti davanja relevantnih odgovora na različita pitanja i izazove, otvaraju se mnoge mogućnosti za nastavnike STEM područja, ali pritom ne treba zanemariti i razvoj tzv. soft skills. On zasigurno olakšava učenicima tehničku stranu učenja, no ostaje promišljanje i argumentacija za koje bismo ih ipak trebali podučiti da sami provode. Ignoriranjem napretka u alatima, a AI to svakako jest, bez obzira na pozitivan ili negativan stav prema umjetnoj inteligenciji, svaki nastavnik svjesno odabire poučavati svoje učenike za svijet koji neće postojati. Gomilanje činjeničnog znanja bez viših spoznajnih razina, bez poticaja da se promišlja o ishodima učenja u kontekstu kakav nas tek očekuje, korak je unatrag. U trenutku kada nastavnici shvate da AI nije opcija već budućnost, bit ćemo korak ispred naših učenika i pomoći im u kreiranju bolje i korisnije nastave. Voditeljica diskusije Slađana Cvitičanin u svojem je dugogodišnjem radu iskustveno bila dijelom reformi, nastave na daljinu, a sada i uvođenjem AI-a u nastavni proces. Poticajnim će pitanjima, uz pomoć svojih sugovornika i publike, pokušati prevladati stigmu oko AI-a i pokazati da je promišljenim uvođenjem u nastavu moguće poticati funkcionalno korištenje i shvatiti ga kao dodatno nastavno sredstvo. Sudionici BoF-a moći će dijeliti svoja iskustva u vidu problema s kojima se suočavaju, načinu rješavanja istih, davanju primjera korisnih AI alata.

Ciljana grupa: Edukacija nastavnika je ključna u pravilnom korištenju ChatGPT-a kako bi pomogli sebi da pomognu svojim učenicima. Pri tom treba razmišljati o razvoju kritičkog razmišljanja samih nastavnika, koji svojim primjerom etičnosti u pravilnom korištenju dobivenim informacijama mogu utjecati na rad i samokritičnost svojih učenika.

Potrebna predznanja: Za aktivno sudjelovanje u diskusiji nisu potrebna specifična predznanja, vještine i iskustvo. Ipak, sudionici koji su se u svome radu koristili AI alatima svakako svojim primjerom mogu obogatiti diskusiju. Dobro došli su i sudionici koji se uopće ne koriste AI alatima, ne kako bi ih razuvjerili, već kako bi diskusija bila potpunija.

Broj sudionika: 
-

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Slađana Cvitičanin
Gimnazija Karlovac
Croatia

Slađana Cvitičanin studirala je na PMF-u u Zagrebu, gdje je diplomirala 2003. u zvanje prof. biologije i kemije. Godine 2010. stekla je akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije na PMF-u u Zagrebu. Od 2003. godine zaposlena u školama Karlovačke županije. Trenutno zaposlena u Gimnaziji Karlovac. Godine 2012. napredovala je u zvanje mentora, a 2020. u zvanje savjetnika. Sudjelovala u ekološkim radnim skupinama vezanim za očuvanje rijeke Mrežnice (za proglašenje Mrežnice parkom prirode) i održiv razvoj (EKO-Kvarner), a redovito sudjeluje i u organizaciji radionica za darovite učenike osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije KARADDAR. Područje interesa joj je popularizacija biologije i kemije te u tu svrhu sudjeluje u mnogim projektima. Objavljuje online materijale i članke u stručnim časopisima.

Josip Karas
Gimnazija Karlovac
Croatia

Josip Karas, rođen 30. travnja 1996. u Karlovcu, maturirao je 2015. u Gimnaziji Karlovac. Nastavio je obrazovanje na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje je usvojio temeljito razumijevanje fizike. Trenutno je apsolvent nastavničkog smjera. Od 2022. godine uspješno se afirmira kao nastavnik fizike u više osnovnih škola. Od 2023. godine kontinuirano obavlja ulogu nastavnika fizike u Gimnaziji Karlovac i OŠ Generalski Stol. Tijekom studija, aktivno sudjeluje u promicanju znanosti, sudjelujući u događanjima poput Dana i noći na PMF-u. Kao suvoditelj, organizirao je i vodio fizikalno-kemijske radionice za osnovnoškolce. Dodatno, sudjelovao je kao moderator na STEM konferenciji STEMKA 2023. godine, dodatno doprinoseći promociji znanstvenih disciplina. Također, sudjelovao u radu internetske platforme SLADER, pridonoseći svojim rješenjima i objašnjenjima zadataka iz fizike za preddiplomske studije.

Maja Sokač
Gimnazija Karlovac
Croatia

Studij hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Od 2017. radi kao profesorica hrvatskoga jezika u više srednjih škola Karlovačke županije, a od 2021. zaposlena je u Gimnaziji Karlovac. Članica je Kulturnog vijeća Grada Karlovca. Godine 2021., 2022. i 2023. među 500 je nagrađenih profesora u RH, a 2023. napredovala je u zvanje mentora. Rado sudjeluje u različitim aktivnostima od kojih valja izdvojiti eTwinning projekte, sudjelovanje na konferencijama, rad u školskom čitateljskom klubu, organiziranje radionica i natječaja, izradu videolekcija u sklopu projekta i-Nastave. U Gimnaziji Karlovac pokrenula je školski podcast Gimnazija špice čime se izuzetno ponosi. U svom radu veliki fokus stavlja na kombinaciju tradicionalnih metoda i digitalnih alata.

Zrinka Tomašković
Gimnazija Karlovac
Croatia

Tomašković, Zrinka (Karlovac, 29. 8. 1983.) Maturirala 2002. godine u Gimnaziji Karlovac. Studirala i diplomirala na matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu gdje je 2007. godine stekla zvanje profesorice matematike. Od 2008. godine zaposlena u Gimnaziji Karlovac, a honorarno je radila kao asistent na Veleučilištu u Karlovcu na kolegijima Matematika i Nacrtna geometrija. Uz redovnu nastavu Matematike ponovno uvela nastavu Nacrtne geometrije u Gimnaziji Karlovac. Redovito sudjeluje u organizaciji Večeri matematike i natjecanja Klokan bez granica, a od 2022. i u organizaciji natjecanja u rješavanju Sudokua. Od početka u organizaciji regionalnog grupnog matematičkog natjecanja Naumatika i konferencije StemKa namijenjene nastavnicima STEM područja, ali i svima zainteresiranima. Objavljuje materijale online i članke u stručnim časopisima. Urednica knjige „Svi rakovački maturanti od 1882. do 2016.“ Područje interesa je, uz matematiku, smanjenje granica među znanostima u obrazovanju mladih i osobito motivacija kod učenja. Od 2024. u zvanju profesor mentor. Udana i majka troje djece.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC