Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.6MB

Internet podvodnih stvari i zaštita morskog okoliša

Pod pojmom Internet stvari podrazumijevamo povezivanje raznih uređaja putem interneta koji međusobno komuniciraju. Internet podvodnih stvari (IoUT) je novi pojam koji opisuje komunikaciju podvodnih objekata u svrhu praćenja podvodnog okoliša, podvodnih istraživanja i prevencije katastrofa. Ispod površine voda nije moguće koristiti klasični IoT jer klasična bežična komunikacija ne funkcionira pod vodom. Dodatno, sva korištena oprema mora biti zaštićena od prodiranja vode. Kako je Hrvatska primorska zemlja koja se ponosi svojim morem, rijekama i jezerima, nužno je djecu od rane dobi poučavati o zaštiti naših voda. Jedan od načina je upravo korištenjem robotike, umjetne inteligencije i IoUT tehnologija. Pomoću robota i njegovih senzora moguće je pratiti parametre vode i tla, na primjer: temperaturu, tlak, vlažnost tla, svjetlost ili prisustvo životinja. Pomoću servomotora na robotu moguće ga je okretati kako bi se bolje istražio željeni dio. Na radionici će polaznici koristiti M5StickC mikrokontroler dizajniran upravo za IoT primjenu. Na njega je moguće spojiti različite senzore i aktuatore te je moguće bežično prenositi rezultate mjerenja s jednog M5StickC mikrokontrolera na drugi (primjer IoT). U prvom djelu radionice, polaznici će naučiti osnove rada ovog mikrokontrolera te načine komunikacija iznad i ispod vode. U parovima ili manjim grupama će samostalno testirati upravljanje tipkama, zaslonom, svjetlećim diodama, nagibom, motorima te komunikaciju između mikrokontrolera (na primjer, jedan mjeri temperaturu, a drugi zakreće model suncobrana na temelju izmjerene temperature). U drugom dijelu radionice će biti demonstrirano kako Internet stvari pretvoriti u Internet podvodnih stvari, koji načini komunikacije se koriste i što treba imati na umu. Svi primjeri su prilagođeni za rad u višim razredima osnovne škole. Kroz sve primjere će se prožeti priča oko očuvanja priobalnog okoliša. Ciljevi radionice su postignuti kada polaznici radionice uspješno uspostave IoT komunikaciju između mikrokontrolera te mogu objasniti razliku IoT i IoUT.

Ciljana grupa: Ciljana skupina su nastavnici osnovnih škola, informatike i tehničke kulture, no radionica će biti zanimljiva i nastavnicima biologije, prirode i fizike.

Potrebna predznanja: Osnovno programiranje u Scratchu.

Broj sudionika: 15

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Ana Sović Kržić
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Croatia

Izv. prof. dr. sc. Ana Sović Kržić je izvanredni profesor na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). Sudjelovala je na više od 15 domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Voditeljica je nedavno završenih projekata „Transformacija robota u edukacijsko sredstvo“ (Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ) te Erasmus+ projekta „RoboGirls - Empowering girls in STEAM through robotics and coding“. Voditelj je ispred hrvatskog partnera na Erasmus+ projektima „STEM in Action“, „RoboAquaria“ i „INA-CODE“ te Obzor Europa projekta „ICSE Science Factory“. Voditelj je Erasmus+ projekt „RobotTheater“ i HRZZ projekta „DESCARTES - Određivanje karakteristika učenika korištenjem edukacijskih robotskih tehnologija“.Pod njenim komentorstvom je obranjena jedna doktorska disertacija te je trenutno mentor tri doktorska studenta. Objavila je više od 40 članaka u časopisima i zbornicima s međunarodnih konferencija u području znanosti o podacima, e-učenja i edukacijske robotike. Član je programa popularizacije znanosti FER-a „ŠUZA“. Organizator je i voditelj Ljetnog robotičkog kampa „Petica“ Ivanić-Grad za učenike osnovnih i srednjih škola. Mentor je srednjoškolskim ekipama na međunarodnim i svjetskim robotičkim natjecanjima, između ostalog: FIRST GLOBAL Challenge (u četvrtfinalu između 155 država svijeta, Mexico City 2018.) i World Robot Olympiad (Gyor, 2019). Predsjednica je Hrvatskog robotičkog saveza. Nagrađena je Državnom nagradom za tehničku kulturu Faust Vrančić 2013. godine, nagradom FER-a „Roberto Giannini“ za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima 2018. godine, Državnom nagradom za znanost 2019. godine te Europskom nagradom za inovativno poučavanje za projekt RoboGirls 2023. godine.

Maja Sokač
Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Zagreb
Croatia

Maja Sokač rođena je 1978. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2003. godine pedagogiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2004. godine stjecala je radno iskustvo stručnog suradnika pedagoga i profesorice povijesti u osnovnim školama u Rijeci i Zagrebu, gimnaziji (Rijeka) te strukovnoj školi (Moravice). U Rijeci je 2011. godine u školi za obrazovanje odraslih Algebra završila program grafičkog dizajnera. 2014. godine radila je kao suradnik na provedbi Erasmus (Grundtvig) projekta „Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih“ Odjela za cjeloživotno učenje MZO-a kada i stječe prvo iskustvo rada na Erasmus projektima. Trenutno radi u Osnovnoj školi Tituša Brezovačkog kao prof. povijesti gdje je od 2017. godine u školi koordinirala sedam Erasmus+ projekata. Erasmus projektom „RoboPisces“ (2019. -2022.) kreirao se i pilotirao kurikulum edukacijske robotike koji je pomogao učiteljima unaprijediti digitalne kompetencije i podučavanje STEM područja te je motivirao učenike za STEM područje. Projektom „ RoboAqaria“ koji se trenutno provodi ide se korak dalje te se upotrebom obrazovne robotike nastoji podučavati i o klimatskoj krizi i potiče učenike na odgovorno ponašanje prema okolišu. Projektom „Miracle“ koji se također trenutno provodi u OŠ Tituša Brezovačkog, nastoji se podučavati o klimatskoj krizi putem 3D vizualnog učenja u „proširenoj učionici“ , a izrađujući digitalne stripove. Zahvalnicu (nagradu) MZO-a za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske dobila je 5. listopada 2019. godine.

Ivonna Fiket
Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Zagreb
Croatia

Ivonna Fiket rođena je 24.11.1992. godine u Zagrebu. Magistrica je primarnog obrazovanja i informatike, zaposlena u OŠ Tituša Brezovačkog u Zagrebu od 2020. godine. Predaje informatiku učenicima od 1. do 4. razreda. Vodi izvannastavnu aktivnost „Minecraft programiranje“ i dodatnu aktivnost „Micro:bit svijet“ u kojima nastoji učenicima na zabavan način objasniti osnove programiranja i robotike. Od 2023. godine, zajedno s kolegicama iz škole uključuje se u Erasmus+ projekt pod nazivom „RoboAquaria“, koji uz pomoć obrazovne robotike razvija svijest o izazovima okoliša i klimatskih promjena u vezi s morskim okolišem.

Mira Topić
Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Zagreb
Croatia

Mira Topić rođena je 1973. godine u Zadru. Osnovnu školu završila je u Ninu, a srednju školu u Zadru. Godine 2000. završila je Filozofski fakultet- Pedagogijske znanosti u Zagrebu i stekla zvanje diplomiranog učitelja razredne nastave. U skladu s važećim zakonskim odredbama od 2018. stekla je akademski naziv magistra primarnog obrazovanja. Trenutno radi u OŠ Tituša Brezovačkog u Zagrebu. Zvanje učitelja mentora stekla je 2020. godine, a 2021. napredovala u zvanje učitelja savjetnika. Sudjelovala je u više projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini (Petica –igrom do zdravlja u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Erasmus+ projektima Healthy foods, happy moods, RoboPisces i RoboAquaria, eTwinning projektima, projekt vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća učenika u razrednoj nastavi u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja). Redovito se usavršava. Završila je osnovni stupanj informatičkog znanja za primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije po programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te ECDL Start tečaj. Uvodni seminar za primjenu razvojno-primjerene, na dijete usmjerene metodologije Korak po korak u razrednoj nastavi završila je 2007. godine te 2008. godine Napredne radionice I. metodologije Korak po korak. Program stručnog usavršavanja Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje (RWTC) završila je 2011. godine.

Mentor je pripravnicima do polaganja stručnog ispita i mentor studentima Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. U razdoblju od 2017. do 2021. godine bila je član Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita pripravnicima učiteljima razredne nastave Karlovačke i Zagrebačke županije.

Petra Božiković
Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Zagreb
Croatia

Petra Božiković je rođena 28. veljače 1982. godine. Nakon završene Osnovne škole Božidar Maslarić, upisuje Sportsku gimnaziju zbog želje za nastavkom uspješne karijere u plivanju. Godine 2000. upisuje Učiteljski fakultet te ga završava 2006. godine uz rad u Školi stranih jezika Takoma, predavajući engleski jezik mlađim uzrastima. U studenom 2006. mjesec dana radi u OŠ kralja Tomislava, a u prosincu te iste godine dobiva posao u OŠ Tituša Brezovačkog na neodređeno. Tijekom rada, ulaže u svoje znanje pohađajući brojne edukacije i seminare. Među mnogima se mogu istaknuti CAP radionica (prevencija nasilja), Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, GLOBE program, PomoziDA edukacija za mentalno zdravlje te brojne edukacije preko European Teacher Academy itd. Trenutno radi kao učiteljica u 1.razredu te sudjeluje u Erasmus+ projektu RoboAquaria. Ulaže u svoj rad i unapređenje zbog želje za poboljšanjem svojeg odgojno-obrazovnog procesa.

Sanja Martinko
Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Zagreb
Croatia

Sanja Martinko rođena je 22.2.1971. god. u Zagrebu. Diplomirala je na PMF-u u Zagrebu 1997. god. stekavši zvanje profesora matematike i fizike. Godine 2012. na poslijediplomskom studiju PMF-a u Splitu stekla je akademski stupanj magistra znanosti iz didaktike prirodnih znanosti. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Zaposlena je u OŠ Tituša Brezovačkog od 2007. godine na radnom mjestu učiteljice fizike i matematike. Prošle godine je promovirana u učitelja izvrsnog savjetnika. Od 2019. godine do danas sudjelovala je u tri Erasmus projekta u kojima je OŠ Tituša Brezovačkog bila škola partner (Plan your success today, Robopisces, RoboAquaria). Dva puta je nagrađivana na natječaju za najuspješnije odgojno-obrazovne radnike (2019. i 2021. godine). Mentor je studentima PMF-a u sklopu kolegija Metodika nastave fizike od 2016. godine, a godine 2019. postala je članica Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz fizike za osnovne škole. Od 2018. godine voditelj je Županijskog stručnog vijeća učitelja fizike Grada Zagreba. Također je suautor na udžbenicima i radnim bilježnicama iz fizike za sedmi i osmi razred osnovne škole, nakladnika Školska knjiga.

Liljana Puškar
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Croatia

Liljana Puškar MSc doktorandica je i asistentica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je umjetnu inteligenciju 2017. na KU Leuven. Kao studentica radila je u Centru za obrazovanje odraslih “PoliProekt”, gdje je sudjelovala u 19 domaćih i međunarodnih projekata neformalnog obrazovanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC