Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Učitelji u doba AI: Izazovi, prilike i vještine

Umjetna inteligencija (UI) je sveprisutna u suvremenom društvu i ima veliki utjecaj na različite aspekte života i rada. U području obrazovanja, UI nudi nove mogućnosti za unaprjeđenje kvalitete i pristupačnosti učenja, ali i postavlja nove izazove i pitanja za učitelje i njihovu ulogu u obrazovnom procesu.

Cilj ovog BoF-a je okupiti zainteresirane sudionike koji žele raspravljati o tome kako UI mijenja ulogu učitelja, koje su prednosti i nedostaci primjene UI za učiteljsku profesiju, te koje su potrebne vještine i kompetencije za učitelje u doba UI-a.

Moderatori će prezentirati rezultate provedenog istraživanja u 4 županije u RH kojim su ispitani stavovi učitelja (500 ispitanika) o upotrebi digitalnih alata temeljenih na UI, te će komentirati dobivene rezultate i iznijeti vlastita iskustva. Mentimentrom ćemo ispitati stavove sudionika BoF-a o i uključiti ih u raspravu s voditeljima pitanjima:

Kako UI mijenja ulogu učitelja? Koje su prednosti i nedostaci primjene UI za učiteljsku profesiju? Koje su potrebne vještine i kompetencije za učitelje u doba UI-a? Koje su edukacije dostupne za učitelje koji žele naučiti više o UI? Zaziru li učitelji od upotrebe UI i smatraju li može li im pomoći u radu? Jesmo li postali FOMO ili JOMO? (FOMO Fear of Missing Out - strah od propuštanja događaja i neprekidna prisutnost na društvenim mrežama, JOMO - Joy of Missing Out, u prijevodu radost zbog propuštanja, neumreženosti i pronalaženje vremena za sebe.)

Svi voditelji rasprava imaju stručnost, znanje i iskustvo u području obrazovanja i primjene UI u obrazovnom procesu, te se nadamo da će raspravom razmijeniti mišljenja i iskustva o tome kako UI mijenja ulogu učitelja, koje su prednosti i nedostaci primjene UI za učiteljsku profesiju, te koje su potrebne vještine i kompetencije za učitelje u doba UI-a.

Ciljana grupa: Svrha ove panel rasprave je okupiti učitelje, nastavnike, profesore, stručnjake za obrazovanje koji žele saznati više o umjetnoj inteligenciji i njenom utjecaju na obrazovanje, koji već koriste ili planiraju koristiti umjetnu inteligenciju u svojoj nastavi i koji su zainteresirani za razmjenu iskustava, ideja i dobrih praksi s kolegama iz drugih škola.

Potrebna predznanja: Polaznici BoFa trebaju imati osnovno znanje o umjetnoj inteligenciji i obrazovanju, ali ne moraju biti stručnjaci u ovim područjima.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Elvisa Sekulić
Osnovna škola Zorke Sever, Popovača
Croatia

Elvisa Sekulić, učiteljica matematike u zvanju mentora. Radi kao učiteljica matematike u Osnovnoj školi Zorke Sever u Popovači. Microsoft Innovative Expert i Microsoft Innovative Trainer, Microsoft Innovative Educator Fellow u 2024. godini, British Council certified mentor, Minecraft Education ambasadror, aktivna sudionica u eTwinning projektima, dobitnica nagrade MZO za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima, članica Radne skupine predmetnog kurikuluma za Matematiku. Sudjelovala u projektima Škola za život i i-nastava, autorica metodičkih preporuka i videolekcija. U sklopu projekta e-Škole II. faza održavala radionice uživo za učitelje i stručne suradnike u svrhu provođenja programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika. Aktivna u korištenju inovativnih metoda i tehnologija koje se koriste za implementaciju UI u odgojno obrazovni proces.

Milka Fofonjka
II. osnovna škola Bjelovar
Croatia

Milka Fofonjka je zaposlena u II. OŠ Bjelovar kao učiteljica izvrsna savjetnica matematike. Intenzivno se bavi proučavanjem novih tehnologija i metoda rada u obrazovanju. Voditeljica međunarodnih projekata i koordinatorica Erasmus akreditacije u period od 2021. do 2027. godine. Bavi se pisanjem i provođenjem projekata, autorica je stručnih priručnika, e-tečajeva, radnih bilježnica iz matematike za darovite učenike, obrazovnih digitalnih sadržaja za matematiku „IZZI“ od petog do osmog razreda u izdanju Profil-Klett d.o.o. U sklopu pilot projekta e-Škole održavala radionice za učitelje i stručne suradnike u svrhu provođenja programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija. Članica je radne skupine za izradu kurikuluma izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta u sklopu projekta „BrAIn“. 2020. i 2022. godine je proglašena jednom od 513 najboljih učitelja RH. Dobila je Pečat grada Bjelovara za uspjehe na području odgoja i obrazovanja i nagradu za uspješan pedagoški rad Fonda "Boža Tvrtković".

Vjera Barbir Alavanja
Osnovna škola Ivana Gundulića, Zagreb
Croatia

Vjera Barbir Alavanja je stručnjakinja za obrazovnu tehnologiju (EdTech) s bogatim iskustvom u korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija te odnedavno i AI tehnologije u obrazovanju. Diplomirala je 2005. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti u Splitu, nastavnički smjer matematike i informatike, te stekla zvanje profesora matematike i informatike. U Osnovnoj školi Ivana Gundulića u Zagrebu obavlja posao učiteljice informatike, školskog IT administratora i stručnjaka za tehničku i softversku podršku. Mentorica je učenicima za školsko, županijsko i međunarodno natjecanje iz informatike te članica Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz informatike. Treću godinu zaredom je među najuspješnijim odgojno-obrazovnim radnicima koji su primili nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također ističe se i kao predavač i voditelj radionica na mnogim stručnim vijećima, webinarima i konferencijama. Njezina strast za inovacijama odražava se kroz istraživanje i primjenu AI tehnologije, Microsoft i Google tehnologija i alata te razvoj mobilnih web aplikacija u području obrazovne tehnologije. Kontinuirano se usavršava pohađajući certificirane tečajeve za osobni i profesionalni razvoj. Ima priznanje Adobe Creative Educator, Book Creator Certified Author, Google Certified Educator, Microsoft Innovative Expert, Microsoft Educator Trainer, te za 2024. godinu MIE Fellow. Surađuje s zajednicom certificiranih edukatora od kojih dobiva podršku, pomoć i inspiraciju te korisne prilike za razmjenu primjera dobre prakse. Osnovala je Microsoft Teams grupu za MIEE iz Hrvatske i Facebook grupu 'Stručnjaci za inovativno obrazovanje' kako bi okupila entuzijaste koji koriste inovativne tehnologije u obrazovanju te ostale motivirala da je koriste.

Lidija Cvetko
Osnovna škola Alojzija Stepinca, Zagreb
Croatia

Lidija Cvetko, učiteljica razredne nastave u zvanju mentora. Ima 29 godina radnog iskustva u učionici. Radi kao učiteljica RN u OŠ Alojzija Stepinca u Zagrebu. MIE Fellow za 2021./2022., Microsoft Innovative Expert i Microsoft Innovative Trainer za 2020../2021. 2021./2022., 2022./2023.,2023./2024., Wakelet, Book Creator i ClassDojo Ambassador, Nearpod i Pear Deck Certified Author, Level 1 i Level 2 Google Certified Author. Aktivna sudionica u eTwinning projektima, dobitnica nagrade MZO za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske za 2019./2020., 2020./2021.,2021./2022., 2022./2023. godinu. Posljednjih pet godina sustavno organizira i vodi webinare i radionice u svrhu edukacije učitelja. Autorica nekoliko Edubliceva CarNet ovog Edutorija, radila je na stvaranju digitalnih udžbenika „Nina i Tino“ za hrvatski jezik od prvog do četvrtog razreda OŠ, autorica digitalnih obrazovnih sadržaja za hrvatski jezik i prirodu i društvo „IZZI“ – „Nina i Tino“, od prvog do četvrtog razreda u izdanju Profil-Klett d.o.o. Administrator i moderator više edukativnih Facebook grupa. Pripremanje za nastavu, kao i sam nastavni proces, a naročito za potrebe inkluzije učenika s teškoćama i inojezičara, obogaćuje raznim digitalnim alatima koji doprinose ostvarivanju ishoda nastavnih sadržaja, te komunikaciji s roditeljima. Redoviti polaznik domaćih i stranih usavršavanja.

Anita Šimac
Osnovna škola Petra Preradovića, Zadar
Croatia

Anita Šimac, rođena u Londonu, Velika Britanija. Završila je školovanje na odjelu za matematiku na University College London. UCL je jedno od najstarijih sveučilišta u Engleskoj, a danas je prepoznat kao jedno od vodećih svjetskih istraživačkih sveučilišta. Svoja prva radna iskustva stekla je radeći za Exxon Mobil u Londonu. Seli se s obitelji u Zadar i 2012. zapošljava se u OŠ Petra Preradovića gdje još uvijek radi kao učiteljica matematike u zvanju mentora. Koordinatorica je Erasmus projekata, voditeljica je Županijskog stručnog vijeća matematike za Grad Zadar i ambasdorica Scientix zajednice od 2016. godine. Voditeljica je Regionalnog Obrazovnog Centra u Zadru, National Geographic Certified Educator, Adobe Creative Educator, aktivan i nagrađivan član eTwinning zajednice. Kao Wakelet ambasador i eTwinning ambasador za Hrvatsku drži predavanja, promovira razne web alate i educira kolege. Sudjeluje na brojnim državnim i međunarodnim konferencijama gdje piše radove i drži predavanja s primjerima dobre prakse u projektnoj nastavi matematike u Hrvatskoj. Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim projektima iz STEM područja. Od 2018. aktivan je član Microsoftove zajednice, Microsoftov Innovative Education Expert i Master Trainer. S projektnom nastavom i upotrebom novih tehnologija želi povezati matematiku s cjeloživotnim učenjem, te kod učenika razviti strast prema znanosti, kreativnosti i istraživanju.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC