Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
11.4MB

„AI trio“

Interaktivno predavanje "AI trio" pruža sveobuhvatan pregled inovativnih alata za optimizaciju planiranja nastave: Diffit for Teachers, Magic School i Almanack.ai. Ovi alati zajedno predstavljaju ključnu podršku nastavnicima, omogućujući uštedu vremena i unaprjeđenje kvalitete nastave. Diffit for Teachers, kao revolucionarni alat, ističe se prilagodljivošću u personalizaciji nastavnih materijala na različite razine i jezike. Korištenjem umjetne inteligencije, alat generira sažetke, ključne riječi, pitanja za razumijevanje, vokabulare s definicijama i primjerima rečenica te stvara vizualne elemente putem AI generatora slika. Ova inovacija značajno obogaćuje nastavni proces. Magic School olakšava nastavnicima stvaranje raznovrsnih materijala te smanjuje administrativne zadatke, pružajući im više vremena za interakciju s učenicima. Demonstracija Magic Tools, poput alata za pripremu materijala za početak nastavne godine ili alata za STEAM nastavnike, ilustrirat će raznolikost primjena ovog alata. Almanack.ai, treći alat, koristi umjetnu inteligenciju za podršku u planiranju lekcija, generiranju resursa i poticanju personaliziranog učenja. Prikaz konkretnih primjera istaknut će praktičnu primjenu ovog alata u svakodnevnom radu nastavnika. Tijekom izlaganja će se prezentirati konkretni primjeri u korištenju ovih alata, istražujući stvaranje privlačnih nastavnih materijala i optimizaciju vremenskog rasporeda. Naglasit će sličnosti i razlike među alatima, pružajući širok spektar mogućnosti - od generiranja lekcija, nastavnih listića, aktivnosti za učenike, do integracije i suradnje te profesionalnog razvoja. Ova interaktivna prezentacija potaknut će razmjenu ideja među sudionicima, potičući daljnje istraživanje i primjenu inovativnih pristupa u pedagoškom radu, s ciljem značajnog unapređenja kvalitete obrazovanja.

Ciljana grupa: nastavnici, učitelji, stručni suradnici

Potrebna predznanja: Prethodna stečena znanja za interaktivno izlaganje nisu potrebna.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Marija Jurišić Šarlija
Zdravstvena škola, Split
Croatia

Marija Jurišić Šarlija zaposlena je u Zdravstvenoj školi u Splitu kao nastavnica matematike i fizike. U nastavi primjenjuje inovativne metode i tehnike kako bi potaknula veći angažman učenika. Napredovala u zvanje savjetnika 2021. godine. Nagrađivana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja - pet puta za redom prepoznata kao jedna od 500 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj. Odabrana je 2021./2022. godinu za Microsoft Innovative Educator Expert (za izvanredno korištenje tehnologije u obrazovnom procesu). Uključena u timski rad u planiranju projekata na školskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Redovito objavljuje digitalne obrazovne sadržaje i stručne članke, održava radionice i predavanja na svim razinama. Posvećena stalnom profesionalnom usavršavanju radi praćenja najnovijih trendova u području obrazovanja i tehnologije.

Mirjana Gaćina Bilin
Zdravstvena škola, Split
Croatia

Mirjana Gaćina Bilin, po struci profesorica matematike i informatike, zaposlena je u Zdravstvenoj školi u Splitu, napredovala je u zvanje savjetnika. U školi je imenovana za administratora resursa, ispitnu koordinatoricu za državnu maturu te e-škole koordinatoricu. Organizator je i voditelj projekata "Stazom zdravlja do znanja" te "Šumsko blago", CIMAJ “Per Zdravstvena Ad Astra” a u školi vodi izvannastavnu aktivnost „Mladi web dizajneri“. Uključena u timski rad u planiranju projekata na školskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s ciljem popularizacije znanosti, zdravlja i baštine. Redovito objavljuje digitalne obrazovne sadržaje i stručne članke, održava radionice i predavanja na svim razinama. Posvećena stalnom profesionalnom usavršavanju radi praćenja najnovijih trendova u području obrazovanja i tehnologije. Dobitnica je više nagrada MZO za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC