Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.1MB

Čarolija umjetne inteligencije u obrazovanju

Uz komunikaciju i suradnju, kritičko mišljenje i kreativnost se definiraju kao četiri ključne vještine 21. stoljeća. Ovim izlaganjem pokazat ćemo da budućnost obrazovanja leži u sinergiji kritičkoga mišljenja i kreativnosti putem alata umjetne inteligencije. Kritičko mišljenje, prema sveobuhvatnoj definiciji, obuhvaća promatranje, istraživanje, argumentaciju i refleksiju dok je kreativnost ključna vještina jer potiče rješavanje problema i originalno razmišljanje. Umjetna inteligencija može nam poslužiti za poboljšanje i podršku razvoja kritičkoga mišljenja i kreativnosti kao i drugih kognitivnih vještina ljudske inteligencije. Istražit ćemo i predložiti strategije poticanja ovih ključnih vještina primjenom svestranog alata razvijenog za obrazovanje – magicschool.ai. Platforma MagicSchool pruža inovativan pristup kroz raznoliku kolekciju alata koji se prilagođavaju specifičnim potrebama svakog nastavnika. Ovi alati su jednostavni za upotrebu, a njihova intuitivnost smanjuje vrijeme potrebno za učenje i usvajanje funkcionalnosti. Ono što ovu platformu čini posebnom je sposobnost pružanja podrške nastavnicima u pripremi i izradi nastavnih materijala, osiguravajući im više vremena i energije za interakciju s učenicima. Trenutno platforma sadrži više od 40 alata podijeljenih u kategorije poput planiranja, podrške učenicima, komunikacije, produktivnosti i zajednica, uključujući i obrazovni chatbot. Konkretnim primjerima koje koristimo u nastavnoj praksi prezentirat ćemo strategije kojima se razvija kritičko mišljenje i kreativnost kod učenika poput generiranja dubokih i zahtjevnih pitanja koja potiču na razmišljanje o temi, stvaranje projekata koji potiču kreativnost i istraživački duh učenika, povezivanje nastavnog gradiva sa stvarnim životnim situacijama ili generiranjem pitanja koja potiču analitičko promišljanje. Razmotrit ćemo etičke dileme koje proizlaze iz korištenja UI u obrazovnom procesu i ponuditi konkretne korake kojih bi se trebalo pridržavati pri korištenju tih alata poput zaštite privatnosti, provjere podataka, poznavanja ograničenja UI i slično. Pametnom uporabom alata umjetne inteligencije i obrazovanjem nastavnika i učenika o tome, činimo UI našim saveznikom koji nam pomaže i potiče nas na razvoj ključnih vještina.

Ciljana grupa: Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji žele unaprijediti svoju nastavu integracijom umjetne inteligencije u strategije poticanja razvoja kreativnosti i kritičkog mišljenja.

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Laura Angelovski
Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka
Croatia

Profesor mentor filozofije i logike u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji od 2013. godine, a od lipnja 2022. imenovana je vanjskom suradnicom Agencije za odgoj i obrazovanje za filozofiju, logiku i etiku. Od prosinca 2023. godine, doktorandica je na Sveučilištu u Zadru, gdje istražuje temu "Filozofija odgoja: suvremeni pristupi poučavanja kritičkog mišljenja u nastavi filozofije." Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci (summa cum laude), a nakon studija, surađivala je kao vanjski suradnik na diplomskom studiju filozofije, gdje je pod mentorstvom dr. sc. Golubović objavila rad pod nazivom "Metodika nastave filozofije" (2017.). Osim toga, ulazi u područje inovacija u obrazovanju, završavajući niz edukacija o korištenju digitalnih alata u nastavi, među kojima ima i certifikat o AI edukatoru za MagicSchool platformu. Njezin doprinos prepoznat je i nagrađen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu inovativnih digitalnih sadržaja (2018.). Predsjednica je Državnog ispitnog povjerenstva za logiku i filozofiju, članica Stručne radne skupine za izradu videolekcija iz Filozofije i Etike u sklopu projekta "i-nastava" MZO-a (2020. – 2022.). Tijekom 2023. bila je glavna urednica digitalnih obrazovnih sadržaja za filozofiju i logiku (izvoditelj Algebra, naručitelj i nakladnik Carnet). Često sudjeluje kao predavač na međužupanijskim i državnim skupovima te konferencijama. Dodatno, voditeljica je i sudionica mnogih projekata na različitim razinama. Mentorica učenicima na natjecanjima. Nekoliko puta nagrađena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za najboljeg odgojno-obrazovanog djelatnika. Također, angažirana je kao članica radne skupine koja je kreirala kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja za srednje škole, nazvan "Škola i zajednica".

Ivana Černeha
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, Opatija
Croatia

Ivana Černeha rođena je 29. rujna 1989. godine u Rijeci. Godine 2008. završava Gimnaziju Eugena Kumičića Opatija. Iste godine upisuje sveučilišni preddiplomski studij filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a 2011. stječe zvanje sveučilišne baccalaurea pedagogije i filozofije. Iste godine upisuje sveučilišni diplomski studija filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a 2013. stječe zvanje magistre edukacije filozofije i magistre pedagogije. Godine 2014. zapošljava se kao nastavnica filozofije, logike i etike u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija gdje i danas radi kao profesor mentor. Godine 2017. prima Županovu nagradu Primorsko – goranske županije za najuspješnijeg profesora mentora, a 2022. godine Nagradu Grada Opatije za područje odgoja i obrazovanja. Voditeljica je projekta ‘’Filozofski laboratorij’’ namijenjenog ostvarenju općih ciljeva odgoja i obrazovanja i promicanju proaktivnog, kreativnog te kritičkog filozofskog mišljenja. Od 2022. voditeljica je projekta ‘’Umiri sve’’ koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja (2022.-2024.) a za cilj ima stvaranje prilika za izgradnju mirnijeg i suosjećajnijeg društva. Redovito pohađa treninge za edukatore u području ljudskih prava, a 2022. stječe zvanje izmiritelja pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u velikom broju stručnih interdisciplinarnih županijskih i državnih skupova gdje redovito izlaže. Od 2022. voditeljica je Međužupanijskog stručnog vijeća za predmetno područje filozofije, logike i etike za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju te predsjednica Županijskog povjerenstva za natjecanje iz filozofije i logike za Primorsko –goransku, Ličko – senjsku i Istarsku županiju pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Apsolventica je na poslijediplomskom doktorskom studiju humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC