Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
31.3MB

Održiva škola budućnosti

Učenici Osnovne škole Josipa Pupačića iz Omiša znaju kako povezati mogućnosti korištenja umjetne inteligencije s globalnim ciljevima održivoga razvoja. U prvom redu to je ostvarivanje 11. cilja – "Održivi gradovi i održive zajednice", a posredno i svi ostali ciljevi održivoga razvoja postavljeni do 2030. godine. Projekt "Održiva škola budućnosti" namijenjen je visoko motiviranim i potencijalno darovitim učenicima i ostvaruje se u suradnji s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije te je dijelom financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kroz projekt financiranja darovitih učenika. Mentori, Tamara Banović i Ivica Štrbac, predstavit će ciljeve i način realizacije projekta od same ideje do konačne realizacije projekta. Održiva škola budućnosti projekt je vizije nove školske zgrade koja je dizajnirana uz pomoć umjetne inteligencije. Dizajn je predstavljen trodimenzionalnim modelom napravljenim od otpadnih i recikliranih materijala, a gradnja se paralelno provodila u virtualnom svijetu korištenjem Minecraft Education aplikacije i aplikacije Roblox te korištenjem CollovGPT za izradu dizajna i planiranje interijera. Usluge koje pokreće AI poput CollovaGPT pružaju učenicima brojne ideje u dizajniranju škole budućnosti vodeći brigu o energetskim rješenjima, štednji i održivosti vodenih resursa, biološkom uzgoju i prehrani za vrijeme nastave, obliku i položaju zgrade, građevinskom materijalu, izolaciji i slično. Također korištenjem HeyGen – AI Spokenperson Video programa, prikazana je prezentacija tijeka čitavoga projekta. Osim korištenja tehnologije u radu i razvoja informacijsko komunikacijskih kompetencija, ovim projektom utjecalo se na prirodoznanstvenu pismenost učenika te na taj način na razmišljanje i ponašanje učenika kao odgovornih članova društva koji vode brigu i promišljaju o stanju svoga okoliša za dugoročnu dobrobit.

Ciljana grupa: odgajatelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji

Potrebna predznanja: Za praćenje interaktivnog izlaganja nisu potrebna posebna predznanja korisnika .

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Tamara Banović
Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš
Croatia

Tamara Banović, prof. biologije i kemije, magistra znanosti didaktike prirodnih znanosti, izvrsna savjetnica zaposlena je u OŠ Josip Pupačić u Omišu. Suradnica je Centra izvrsnosti SDŽ, član školskog Tima za kvalitetu, voditeljica ŽSV učitelja biologije SDŽ, voditeljica GLOBE programa i GLOBE trener. Sudjeluje u organizaciji školskih natjecanja iz biologije i kemije. Stalni je član Županijskog povjerenstva za natjecanja iz biologije, član Državnog povjerenstva Smotre i natjecanja hrvatskih GLOBE škola te član međužupanijskog i državnog povjerenstva Smotre Biosigurnost i biozaštita. Organizatorica je županijskih, međužupanijskih i državnih natjecanja. Organizira Tjedan znanosti u školi, manifestaciju otvorenu za javnost koja ima za cilj popularizaciju znanosti. U suradnji sa stručnom službom škole sudjelovala je u nizu istraživanja u školi, surađuje s poduzećima, udrugama i pojedincima znanstvenicima na gradskoj i županijskoj razini. Sudjeluje kao mentorica učenicima na državnim natjecanjima iz biologije, GLOBE programa te Biosigurnosti i biozaštite. Sudjeluje na Festivalu znanosti u Splitu, organizaciji Zelene i plave čistke, u akcije prikupljanja papira Zeleni korak. Održala je na županijskoj, međužupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini niz stručnih predavanja i radionica iz područja prirode, biologije, održivog razvoja, zdravlja, IKT-a i GLOBE programa. Autorica je tiskanih i digitalnih udžbenika, radnih bilježnica i metodičkih priručnika iz prirode i kemije za osnovne škole, suradnica NCVVO kao članica stručne radne skupine za pisanje nacionalnih ispita iz kemije.

Ivica Štrbac
Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš
Croatia

Ivica Štrbac, prof. geografije i povijesti, učitelj mentor, zaposlen je u OŠ Josip Pupačić u Omišu na radnom mjestu učitelja geografije. Voditelj je Međužupanijskog stručnog GLOBE vijeća regije Jug, stekao zvanje GLOBE trenera, suradnik je Centra izvrsnosti SDŽ i član školskog Tima za izvrsnost. Stalni je član Županijskog povjerenstva za natjecanje iz geografije te Međužupanijskog i Državnog povjerenstva Smotre i natjecanja hrvatskih GLOBE škola. Suorganizator je Tjedna znanosti te Zelenog i plavog tjedna u školi, sudjeluje na Festivalu znanosti u Splitu i GeoNight kojom se široj javnosti promovira geografija. Koordinator je dvaju Erasmus KA229 projekta u školi. Kao mentor učenicima sudjeluje na državnim natjecanjima iz geografije i astronomije te državnim smotrama i natjecanjima hrvatskih GLOBE škola, u kojima su učenici postigli iznimne rezultate u natjecanjima te predstavljanju istraživačkih učeničkih radova. Održao je na županijskoj, međužupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini niz stručnih predavanja i radionica iz područja geografije i GLOBE programa.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC