Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
24.1MB

AI, što sve možeš ti?

Umjetna je inteligencija kao značajan fenomen današnjice, postala neizostavna u ljudskom djelovanju i životu. Iako AI nije u stanju svjesno činiti, stvarati i rješavati problem bez ljudske intervencije, zanimljiva je kao sredstvo ostvaraja ljudskih zamisli. Upravo smo tu činjenicu željele iskoristiti i primijeniti u radu s učenicima. Vodile smo se idejom povezivanja učeničke kreativnosti i stvaralaštva te izražavanja vlastitoga doživljaja svijeta s tehnologijom utemeljenom na umjetnoj inteligenciji. U interaktivnom izlaganju prikazat ćemo rezultate takvoga načina rada. Opisat ćemo nastavne metode i aktivnosti te učeničke stvaralačke radove koji su nastali uporabom generatora za izradu slikovnih sadržaja utemeljenih na umjetnoj inteligenciji. U pitanju je preplitanje učeničkih pisanih stvaralačkih radova kojima razvijaju jezične vještine (opis osobe, književni portret, opis otvorenoga i zatvorenoga prostora, pjesničke slike te stilskih izražajnih sredstava) koje su potom generirali u vizualni medijski sadržaj pomoću alata za izradu slike. Osobito uspješnim pokazala se i metoda izrade haige (tradicionalna japanska slikovna pjesma) uz uporabu AI generatora te slikovno oživotvorenje književnih likova uz igru Pogodi tko sam (prepoznavanje književnoga lika). Za kraj ćemo prikazati i učeničke pjesničke slikovnice/stripove nastale generiranje njihovih ili stihova interpretiranih pjesama u slikovni medij. Pri izboru mrežnih AI generatora koristile smo generatore utemeljene na unosu naredbe temeljem kojega AI stvara slike. Alati su nudili različite stilove oblikovanja, od apstraktnih dizajna i animacija do složenih ilustracija i fotografija. Učenici su temeljem svojih ključnih riječi odabirali stil koji im je bio najzanimljiviji ili se idejno poklapao s njihovim pisanim ostvarajima. Prikazat ćemo ostvarene učeničke aktivnosti, kako su učenici koristili AI kao sredstvo u svome radu, ali i rezultat suradnje njihove originalne ideje i generiranog ishoda te ideje umjetnom inteligencijom. Alati koje smo koristili redom su besplatni, lako dostupni i jednostavni za rad i uporabu. Primjeri nekih alata su: Imagine.AI, Pixlr, Hotpot.ai, Craiyon, Freepik ili Canva image generator.

Ciljana grupa: Predavanje je namijenjeno odgojno-obrazovnim djelatnicima/učiteljima/nastavnicima koji se u radu služe različitim stvaralačkim aktivnostima poticanja učeničke kreativnosti uz pomoć umjetne inteligencije.

Potrebna predznanja: Polaznicima za praćenje predavanja nisu potrebna osobita prethodna znanja niti vještine osim osnovnoga znanja vezanoga uz uporabu različitih multimedijskih sadržaja u nastavi.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Ivana Macan
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia

Ivana Macan rođena je 1978. godine u Osijeku. Pedagoški fakultet u Osijeku (danas Filozofski fakultet Osijek) završava 2003. godine sa zvanjem profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Kao učiteljica Hrvatskoga jezika u OŠ Vijenac Osijek zaposlena je posljednjih osamnaest godina. U školskoj godini 2019./2020. promovirana je u zvanje učiteljice mentorice. Permanentno stručno usavršavanje i praćenje najnovijih didaktičkih, metodičkih i pedagoških spoznaja dio su njezine profesionalne svakodnevice. Rado sudjeluje na stručnim skupovima organiziranima za učitelje Hrvatskoga jezika, ali i na usavršavanjima s interdisciplinarnim sadržajima iz područja odgoja i obrazovanja. Rado održava predavanja na stručnim skupovima vezanima za integraciju IKT-a u nastavu Hrvatskoga jezika (ŽSV učitelja Hrvatskoga jezika, CUC, webinari u organizacije Školske knjige…) sa željom da sustručnjacima podijeli vlastita iskustva dobre prakse. Izrađuje digitalne obrazovne sadržaje primjenjive u nastavi Hrvatskoga jezika koje objavljuje je u repozitorijima digitalnih aplikacija u kojima su načinjeni kao i na CARNETOVOM Edutoriju te grupama na društvenim mrežama koje organiziraju sustručnjaci. Na vlastitome You Tube kanalu objavljuje videosadržaje kao motivaciju za različite učeničke aktivnosti te učeničke stvaralačke videoradove. Autorica je dodatnih digitalnih sadržaja kao dio digitalne podrške uz udžbenik Snaga riječi autorice Anite Šojat. Dobitnica je nagrada i priznanja Ministarstva znanosti i obrazovanja za inovativne digitalne obrazovne sadržaje.

Sudjelovala je u znanstvenom istraživanju Eksperimentalna primjena modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, a u okviru 2. faze Carnet-ova projekta e-Škole, 2022. godine.

Od školske godine 2022./2023. voditeljica je Županijskoga stručnog vijeća učitelja Hrvatskoga jezika Osječko-baranjske županije.

Renata Čeč
Osnovna škola Tenja, Tenja
Croatia

Renata Čeč je profesorica hrvatskog jezika i književnosti i filozofije, u zvanju savjetnika, trenutno radi kao učiteljica Hrvatskog jezika u OŠ Tenja u Tenji. Svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završava u Orahovici te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava dvopredmetni studij gdje stječe zvanje profesor hrvatskog jezika i književnosti i filozofije. Svojim dugogodišnjim iskustvom u nastavi pokušava na inovativan način obogatiti nastavni proces što dokazuje stjecanjem zvanja mentora pa savjetnika te postaje i MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert). U nastavi se koristi metodama koje uključuju digitalnu tehnologiju te potiče učenike na razvijanje vlastitog identiteta. Sudjelovala je u međunarodnim projektima u K1-mobilnostima Erasmus i K2-Erasmus+ projektima. Istražuje nove digitalne alate aktivnim sudjelovanjem u Webučionici, Etwinningu i drugim online webinarima te izrađuje vlastite digitalne sadržaje koje rado dijeli za primjenu u nastavi. Održava predavanja i webinare na školskoj, županijskoj i državnoj razini (ŽSV učitelja Hrvatskog jezika, CUC, predavanja u organizaciji ŠK, aktivi na razini škole i županije, međunarodni Erasmus projekti – radionice). Autorica je dodatnih digitalnih sadržaja kao dio digitalne podrške uz udžbenike Snaga riječi i Naš hrvatski za sve udžbeničke komplete od 5. do 8. razreda autorice Anite Šojat. Isto tako, izrađuje digitalne obrazovne sadržaje koje objavljuje u repozitorijima digitalnih aplikacija kao i na CARNET-ovom Edutoriju. Kao voditeljica dodatne skupine za 7. i 8. razrede s učenicima postiže značajne uspjehe na županijskoj i državnoj razini Natjecanja iz hrvatskog jezika. U svom radu promiče kreativnost u bilo kojem obliku kojim se može poticati na rast i razvoj učeničkih sposobnosti, znanja i vještina

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC