Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
30.1MB

Primjena AI u obrazovanju iz predmeta priroda

ChatGPT je jedan od najvećih i najnaprednijih jezičnih modela koji su trenutno dostupni. Osim što je je obučen na ogromnoj količini tekstualnih podataka pribavljenih iz različitih izvora, interakcija između čovjeka i računala odvija se prirodnim jezikom, a njegova sposobnost generiranja tekstualnih odgovora obuhvaća i pisanje priča, eseja, nastavnih planova i scenarija poučavanja, ciljeva i ishoda učenja, scenarija za podcast ili videozapis, izradu rubrika za vrednovanje pa čak i programiranje i pronalaženje pogrešaka u kodovima. Prilikom korištenja ovog alata treba postavljati jednostavna pitanja. Kvalitetniji su odgovori pri upotrebi engleskog jezika. KRATAK OPIS PRIMJENE ALATA U NASTAVI: Učenici su po skupinama imali zadatak izraditi hranidbene mreže različitih ekosustava. Kako se teško snalaze u imenima biljaka i životinja, te tko je kome hrana, ovaj se alat pokazao kao odličan izvor informacija u izradi hranidbenih lanaca i hranidbene mreže. Cilj je bio izraditi što veću i širu hranidbenu mrežu počevši od proizvođača, preko niza potrošača do razlagača. U traku alata za komunikaciju učenici su upisivali pojmove, npr. Tko se hrani maslačkom? U ChatGPT pojavljivala su se imena životinja koje su potom upisivali u svoju hranidbenu mrežu. U slučaju neke nepoznate životinje ili one koja ne obitava na našem području nisu je stavljali u svoj primjer hranidbene mreže. Pronašavši životinju koja se hrani maslačkom, odabirali su dalje tko se hrani tom životinjom te tražili potrošača 2. reda te dalje 3 reda. Napisane primjere učenici su crtali. Postavljanjem pitanja o njihovoj ugroženosti, učenici su saznavali kako onečišćenja i ostali postupci čovjeka utječe na njih te koliko su u stvarnosti ugrožene. Raspravljali smo o potrebi njihove zaštite te što se sve poduzima na našem području u cilju očuvanja takvih životinja. Sudionicima bi bili predstavljeni radovi učenika. Nakon odrađene aktivnosti uočeno je da alat mogu jednostavno koristiti i učenici s teškoćama u svladavanju nastavnih sadržaja.

Ciljana grupa: Aktivnost je namijenjena za učitelje i profesore koji rade s učenicima koji su inkluzijom uključeni u nastavni proces no alat je svakako primjenjiv i za učitelje osnovne i srednje škole te studentima. S obzirom da alat može poslužiti i osobno za pronalaženje ideja, mogu ga koristiti i odgojitelji u svom radu.

Potrebna predznanja: Najosnovnije korištenje računala.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Đurđica Patafta
Osnovna škola Ljudevita Gaja, Zaprešić
Croatia

Prof. Đurđica Patafta, učiteljica savjetnica, u OŠ Ljudevita Gaja iz Zaprešića predaje prirodu, biologiju i kemiju. Sudjeluje u različitim projektima unutar svoje škole, e Twinning projekata i Erasmusa. Aktivan je član koji u mnogome doprinosi svojim znanjem i iskustvom udruzi Mladih čuvara prirode. Unazad desetak godina ostvaruje izvrsne rezultate s učenicima na natjecanju iz znanja i istraživačkih radova.

Martina Čiček
Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb
Croatia

Prof. Martina Čiček učiteljica je prirode i biologije u Osnovnoj školi A.Šenoe u Zagrebu. Jedna je od autorica udžbenika za Biologiju, 7. i 8.razreda. Sudjelovala je u izradi ispita za pisane provjere, priprema za nastavu tijekom kurikularne reforme, izradi nacionalnih ispita i dr. Od 2019. ima status učitelja mentora. Sudjeluje u eTwinning nacionalnim i međunarodnim projektima kao autor. Jedna je od članova radne skupine za izradu nacionalnih ispita iz Biologije.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC