Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
23.5MB

Integrirani sat uz pomoć Eduaide - AI

U današnjem digitalnom dobu, učitelji se suočavaju s izazovima prilagodbe nastavnih metoda kako bi odgovorili na brze promjene tehnologije i povećane zahtjeve učenika. Jedan od ključnih alata koji učitelji sve više uključuju u svoj rad su različite platforme umjetne inteligencije (AI). Platforme umjetne inteligencije ne samo da olakšavaju rad učiteljima, već i unaprjeđuju iskustvo učenja za učenike. U našem izlaganju predstavit ćemo jednu od AI platformi Eduaide – AI. Eduaide - AI je platforma utemeljena na umjetnoj inteligenciji, dizajnirana za nastavnike kako bi smanjili vrijeme za izradu različitih materijala i pritom dobili više vremena za posvetiti se učenicima. Platforma nudi alate koje je generirala umjetna inteligencija kako bi se olakšao teret nastavnicima, uključujući pomoć u planiranju lekcija i stvaranje visokokvalitetnih materijala za učionicu, kao što su radni listovi, planovi scenarija poučavanja, rubrike i kriterija ocjenjivanja. Posebno bismo istaknule da uz pomoć alata učitelji mogu kreirati materijale temeljene na šest kognitivnih domena učenja Bloomove taksonomije. U našem izlaganju pokazat ćemo kako smo navedenu platformu koristile u kreiranju scenarija za integrirani sat iz hrvatskoga jezika i fizike. Kako bismo dobili optimalan scenarij aktivnost, bilo je potrebno alatu zadati konkretne i detaljne smjernice onoga što se očekuje. Zadovoljavajući scenariji nismo uspjeli dobiti iz prvoga pokušaja. Bez obzira na sve mogućnosti umjetne inteligencije, ipak je nužna korekcija od strane učitelja. S obzirom na iskustvo pripreme i realizacije nastavnoga sata kreiranog od strane umjetne inteligencije, preporučujemo kolegama korištenje u svim područjima nastavnoga procesa, od pripreme do vrednovanja.

Ciljana grupa: Odgojno obrazovni djelatnici

Potrebna predznanja: Bez potrebnog predznanja

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Ivana Ljevnaić
OŠ "August Cesarec" Ivankovo
Croatia

Ivana Ljevnaić, učitelj savjetnik u OŠ "August Cesarec" u Ivankovu. Diplomirala je 2006. na Odjelu za fiziku, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku te stekla zvanje profesora fizike i tehničke kulture. Suautorica je Zbirke zadataka "Fizika plus" te autorica testova i digitalnih sadržaja za učenike s teškoćama iz fizike za 7. i 8.razred. Četiri godine je Microsoftov inovativni edukacijski stručnjak. Održava razne radionice i predavanja na državnoj i međunarodnoj razini.Ivana Ljevnaić sudjelovala kao autor izvedbe na radionicama uživo državnog projekta “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. – II.faza programa, organizacija i provedba radionica.

Marija Jurić
OŠ "August Cesarec" Ivankovo
Croatia

Marija Jurić po struci učiteljica hrvatskoga jezika, u zvanju učitelja savjetnika, zaposlena u Osnovnoj školi „August Cesarec“ u Ivankovu s radnim iskustvom od dvadeset godina. Osim nastave hrvatskoga jezika, uređuje i školski list te vodi novinarsku skupinu škole koja dugi niz godina izdaje školski list Cesarus. Nastojeći svoju nastavu učenicima učiniti što zanimljivijom, stalno se stručno usavršava i pokušava novim znanjima obogatiti svoje sate te tako svojim učenicima razvijati ljubav za hrvatski jezik. Naravno, to je prilika i za razvijanje osobne, ali i učeničke kreativnosti koji sadržaje obrađene na zanimljiv, suvremen i neuobičajen način uče puno brže i duže pamte. S učenicima sudjeluje u raznovrsnim projektima te zajedno stvaraju sadržaje koji često zasluže pohvale i nagrade.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC