Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Starci na steroidima

Svjesni smo da je umjetna inteligencija postala sastavni dio našeg života, da su promjene brze, često neočekivane, čak zastrašujuće. Urođena znatiželja učitelje čini otvorenima i spremnima za prihvaćanje novih tehnologija pa prihvaćaju i prisutnost AI u svom radu. Prilagođavaju se trendovima, a trendove prilagođavaju svojim potrebama.

Ponekad smo oduševljeni, a ponekad se pitamo možemo li se snaći i dalje koristi poznate digitalne alate na koje smo se navikli. Polaznici radionice će upoznati nove mogućnosti i prednosti digitalnih veterana, alata BookWidgets i Quizziz, te naučiti iskoristili prednosti koje im omogućuje AI.

Alati BookWidgets i Quizziz prepoznali su nove mogućnosti i korisnicima omogućili jednostavnije stvaranje različitih sadržaja koji će podržati svakog učenika i njegov stil učenja. Povratne informacije su svrhovite i možemo brzo i jednostavno identificirati nedostatke u vještinama te učenicima dati osobne preporuke za vježbu.

U uvodnom dijelu radionice, polaznici će vidjeti različite primjere digitalnih sadržaja koje su predavačice koristile u nastavi, a izrađene su u navedenim alatima uz pomoć AI.

Središnji dio radionice predviđen je za praktičan rad i samostalnu izradu edukativnih sadržaja, uz usmeno izlaganje, demonstraciju i dodatne upute predavačica.

Polaznici će naučiti kako uz nekoliko jednostavnih uputa (zadavanja teme, broja pitanja, i sl.) alati mogu izraditi kviz koji je jednostavno nadograđivati po potrebi. Isprobat će i generiranje različitih vrsta pitanja prema zadanom tekstu, učitanom dokumentu ili vanjskoj poveznici. Upoznat će i AI generiranje pitanja na temelju video transkripta.

Završni dio radionice predviđen je za objavu sadržaja polaznika, rješavanje primjera izrađenih vježbi i analizu. Nakon radionica polaznici će biti osposobljeni jednostavno i brzo izrađivati različite digitalne sadržaje uz pomoć digitalnih veterana, alata BookWidgets i Quizziz i integrirane AI.

Ciljana grupa: Radionica je namijenjena nastavnicima koji se žele okušati se u izradi vlastitih atraktivnih digitalnih obrazovnih sadržaja primjerenih potrebama i interesima učenika 21. stoljeća, nastavnicima koji su spremni na razmjenu kvalitetnih sadržaja kako bi dodatno motivirali svoje učenike za rad.

Potrebna predznanja: Sudionici trebaju biti motivirani i otvoreni prema drugačijem pristupu poučavanju. Polaznici ne trebaju imati posebna predznanja.

Broj sudionika: 30

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Dražena Potočki
Osnovna škola Novska
Croatia

Profesorica matematike i fizike  Dražena Potočki  radi kao učiteljica matematike  u Osnovnoj školi Novska u Novskoj. Promovirana je u zvanje savjetnice, i voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za matematiku Sisačko-moslavačke županije. Aktivna je sudionica u eTwinning projektima, kao i u nizu školskih projekata. Područje profesionalnog razvoja se bazira na upotrebi digitalne tehnologije u nastavi i na promicanju njenih pozitivnih utjecaja. U svrhu popularizacije matematike i matematičkog načina razmišljanja organizator je matematičkih natjecanja i događanja na razini škole. Genially i BookWidgets ambasadorica, te MIEE expert. Svoje znanje i iskustvo rado dijeli s kolegicama i kolegama u zbornici te na različitim stručnim usavršavanjima.

Ksenija Lekić
Osnovna škola Novska
Croatia

Ksenija Lekić, mag. prim educ., promovirana u zvanje savjetnice, radi u Osnovnoj školi Novska. Dobitnica je nagrada MZO, Genially i BookWidgets ambasadorica, jedna od autorica digitalnih sadržaja na platformi e-sfera. Održala je niz radionica i predavanja na skupovima županijske, međužupanijske, državne i međunarodne razine iz područja primjene digitalnih tehnologija u nastavi i integracije digitalnih tehnologija. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima s ciljem razmjene znanja i iskustava, razvoja inovativnosti i kreativnosti u procesu učenja i poučavanja. Autorica je, voditeljica i sudionica eTwinning projekata. Izrađuje vlastite digitalne obrazovne sadržaje koje rado dijeli s učiteljima praktičarima.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC