Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.1MB

Tome Al- alat za izradu prezentacija

Tome je alat koji za izradu prezentacija koristi umjetnu inteligenciju, generira lekcije unošenjem teksta, slike ili video zapisa. Omogućuje korištenje i drugih alata za dodavanje animacija, videozapisa, grafikona i dr. Na temelju zadane teme automatski stvara lekcije koje učitelj može preurediti i prilagoditi vlastitim potrebama. Alat koristi i komponente za komunikaciju sa Al programima: Chat GPT i DELL-E. To omogućuje učitelju da na brži i lakši način izradi zanimljive i kvalitetne prezentacije, koje može uz manje preinake prilagoditi potrebama i interesima učenika. Takvim pristupom učitelj unapređuje i sam nastavni proces, potiče kreativnost učitelja, a učenicima su sadržaji zanimljiviji i nastavni sat dinamičniji. Takvim pristupom nastavne sadržaje prilagođavamo novoj generaciji učenika, ujedno i povećavamo motivaciju za učenje na novi, zanimljiv i kreativan način. Učenici su u takvom procesu učenja i sami aktivni sudionici, što također doprinosi boljem i kvalitetnijem usvajanju nastavnih sadržaja Radionica će biti organizirana tako da se sudionici na početku upoznaju sa programom (alatom) i njegovim mogućnostima. Potom će im biti prikazani primjeri iz prakse. Nakon toga će sudionici moći samostalno izraditi lekciju prema svojim potrebama i interesima. Na takav će način dobiti uvid u mogućnosti alata i njegove primjene u nastavi.

Ciljana grupa: Ova radionica namijenjena je svim učiteljima koji su zainteresirani za primjenu Al u svom radu u nastavi. Očekuje se da polaznici radionice u svom radu primjenjuju IKT alate.

Potrebna predznanja: Osnovna digitalna pismenost.

Broj sudionika: 30 U slučaju da se ne uspijete prijaviti na navedenu radionicu, dođite sa svojim računalom i provjerite možete li ipak sudjelovati na radionici.

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Sonja Poljak
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
Croatia

Sonja Poljak, mr.sc. povijesti, učiteljica mentor. Radi u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu i Područnoj školi Tina Ujevića u Salinovcu kao učiteljica povijesti. Organizator je više nacionalnih i međunacionalnih projekata. Koordinator dva Erasmus + projekt. Redovito se uključuje u manifestacije Kliofest i Noć muzeja. Aktivan je član EuroClia, europske organizacije nastavnika povijesti, unutar koje sudjeluje u organizacija predavanja i radionica. Također surađuje sa drugim organizacijama npr. HERMES, Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja, SENSE, Centar za tranzicijsku pravdu te CENTROPA, Srednjeeuropski centar za istraživanje i dokumentaciju. Redovito objavljuje stručne i znanstvene radove. Članke s primjerima dobre prakse objavljuje u časopisima Povijest u nastavi i Pogled kroz prozor. Suautorica je školske monografije, Vremepolov (2014.) kao i monografije grada Ivanca, Ivanec kroz stoljeća 1396.-2016.(2017.).Surađivala je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu u pisanju članaka za potrebe edicije zavoda (Enciklopedija Hrvatskog zagorja).Stručnu suradnju ostvarila je s izdavačkom kućom Profil Klett d.o.o. (2020.) i Školska knjiga (2021.) u izradi nastavnih sadržaja. Kao dio stručnog povjerenstva sudjelovala je u prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za 2021./2022. godinu, te je bila imenovana članom radne skupine za provedbu cjelovite kurikularne reforme. Školske godine 2022./2023. bila je član stručne radne skupine za izrade nacionalnih ispita za osnovnu školu iz područja Povijest. Sa svojim učenicima redovito sudjeluje na svim nivoima natjecanja gdje redovito postižu zapažene rezultate. Redovito drži predavanja i radionice na županijskom, državnom i međudržavnim stručnim skupovima. U suradnji s drugim učiteljima sudjeluje u organizaciji godišnjih i višegodišnjih školskih projekta.

Renata Papec
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
Croatia

Renata Papec, dipl. inf., učiteljica savjetnica. Radi u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog kao učitelj informatike od 5. do 8. razreda. Administrator je resursa, imenika, e- dnevnika škole, uređuje mrežnu stranicu škole i STEM časopis . Radila je kao edukatorica na ICT Edu projektu, modul 1. Završila je Expertni ECDL za predavača i radila kao predavač i ispitivač istog. Već dvanaest godina na Centru izvrsnosti Varaždinske županije vodi radionice kodiranja ( C++, Python). Sudjeluje u organizaciji i provedbi Festivala informatike Varaždinske županije. Sa svojim učenicima redovito sudjeluje na svim nivoima natjecanja Infokup-a na kojima učenici redovito postižu zapažene rezultate. Surađuje sa ostalim učiteljima u školi na provođenju projekata na svim razinama. Redovito održava predavanja i radionice primjene IKT-a u procesu učenja i poučavanja na stručnim skupovima od županijske do međudržavne razine. U posljednje dvije godine intenzivno se bavi implementacijom umjetne inteligencije u obrazovanje te održava radionice istih.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC