Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.9MB

Kami

Učitelji svaki dan imaju izazov stvoriti interesantan sadržaj kako bi angažirali i motivirali učenike, a Kami im to omogućava kroz svoje brojne opcije poput spajanja više gotovih dokumenata u novi dokument ili uzimanja samo dijela nekog dokumenta koji će iskoristiti u novom zadatku ili pak kroz 'oživljavanje' statičnog dokumenta koji Kami vrlo lako učini interaktivnim. Brzi pristup Google Driveu, OneDriveu, Youtube videima, čije trajanje možete odrediti u Kamiju, dokumentima vašeg računala ili Google pretraživanju fotografija skraćuje vrijeme potrebno za pripremu materijala. Kami se često integrira i sa sustavima za učenje poput Google Classrooma ili Teamsa. Atraktivni stikeri kojima možete nagraditi rad učenika te izraditi svoj potpis koji možete ostaviti na kraju učeničkog rada , uz učinkovito ocjenjivanje, pridonose razlozima zašto koristiti ovaj alat. U ovom interaktivnom izlaganju kroz primjer iz prakse predstavit ćemo značajke alata Kami koje će pridonijeti aktivnom uključivanju svih učenika u nastavu bez obzira na njihove mogućnosti. Unutar Kamija svaki učenik ima alate za rad koji odgovaraju njegovim specifičnim potrebama ,a vi alate uz koje u stvarnom vremenu možete pratiti njihov rad i napredak, dati povratne informacije jednake onima koje dajete u živo čak i ako učenik nije u mogućnosti biti na nastavi. Kami štedi vrijeme i potiče kreativnost.

Ciljana grupa: Učitelji razredne nastave, učitelji i nastavnici informatike.

Potrebna predznanja: Predznanja nisu potrebna.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Željka Vargić
Osnovna škola "Vladimir Nazor", Slavonski Brod
Croatia

Željka Vargić, rođena 08. kolovoza 1981. u Slavonskom Brodu. Diplomirala 14. veljače 2007. na Učiteljskom fakultetu u Slavonskom Brodu i stekla zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz predmeta informatika. Radila kao učiteljica razredne nastave u kombiniranim razrednim odjeljenjima, a od 2020.godine radi kao nastavnica informatike od 1. do 6. razreda. Od svibnja 2023.g u zvanju učiteljice mentorice. Dobitnica je nagrade Centra za sigurni Internet iz Osijeka za aktivnost provedenu tijekom obilježavanja DSI-a 2021. godine. Iste 2021. godine provedenu aktivnost prezentira na Međunarodnoj konferenciji „ Prevencijom do kulture nenasilja“ kao aktivni sudionik u okviru Predstavljanja inovativnih i korisnih aktivnost, alata i materijala. Aktivno sudjeluje u obilježavanju Europskog tjedna kodiranja ,a 2022.g sudjeluje s učenicima na Infokupu na županijskoj razini . Mentor učenicama osvajačicama srebrne i brončane medalje te prijelaznog pehara za najuspješniju školu na Županijskom natjecanju Dron race SB. Sljedeće, 2023. godine, na CUC-u prezentira interaktivno izlaganje Dron kao poticaj za STEM. Volonterski uključena u rad udruge Vivak iz Slavonskog Broda koja potiče kreativni razvoj djece i mladih. Piše članke s primjerima dobre prakse i objavljuje ih u online časopisima i tiskanim izdanjima. Vodi youtube kanal bekavci3b na kojem objavljuje obrazovne video uratke. Tajnica učeničke zadruge „Bijeli jelen“. Voditeljica školskog aktiva informatičara OŠ „Vladimir Nazor“.

Martina Anušić
Osnovna škola "Vladimir Nazor", Slavonski Brod
Croatia

Martina Anušić, rođena 07. srpnja 1992. u Slavonskom Brodu. Diplomirala u rujnu 2016. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu i stekla zvanje magistre primarnog obrazovanja. Za vrijeme studiranja sudjelovala na Festivalu znanosti pod nazivom Ne talasaj od 7. do 12. travnja 2014. gdje je proučavala odnos konformizma, društvene aktivnosti i aktivizma. U okviru projekta Gradimo zajednice – prijatelje djece koji je trajao od prosinca 2013. do siječnja 2014. aktivno sudjelovala na radionici Izazovi u odgoju i obrazovanju za ljudska prava djece predškolskog uzrasta. U okviru Umjetničke svečanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti EKTe, 29. svibnja 2015., izlagala projekt pod nazivom Pričam ti priču u kojem je proučavala odnos školske ocjene i želje za čitanjem kod učenika razredne nastave. U rujnu 2019. godine upisala Nezavisni univerzitet Banja Luka, Fakultet za informatiku, studijski program Računalstvo i informatika. U rujnu 2022. godine završila studij i stekla kompetencije za savladavanje vještinama i znanjima vezanim za računalstvo i informatiku. Radi kao učiteljica informatike od 1. do 4. razreda u OŠ „Vladimir Nazor“ u Slavonskom Brodu. Volonterski uključena u rad udruge Vivak iz Slavonskog Broda koja potiče kreativni razvoj djece i mladih. Aktivna sudionica Carnet Users Conference na kojoj 2023.g. predstavlja interaktivno izlaganje Dron kao poticaj za STEM.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC