Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
7.3MB

Tko se boji AI-a u humanističkim znanostima još?

Upotreba umjetne inteligencije modificira obrazovanje i nudi njegovu transformaciju, stoga predstavlja budućnost nastave pa je nužno razvijati učeničku digitalnu kompetenciju, ali i kritičko mišljenje njezinim uključivanjem u nastavni proces. Iako je primjena umjetne inteligencije uobičajenija u nastavnim sadržajima društvenoga usmjerenja, ovim ćemo izlaganjem nastojati prikazati mogućnost njegove upotrebe u znanostima humanističkih određenja pa interaktivno izlaganje prikazuje mogućnosti primjene alata umjetne inteligencije u nastavi usmjerenoj prema humanističkim temama, a napose u nastavi materinskoga jezika. Odabrani alati kategoriziraju se u dvije kategorije pa će jedna podrazumijevati alate koji se temelje na primjeni strojnoga učenja (machine learning), primjerice Croapi, Perplexity i Ispravi.me, a čija će funkcija biti razvijanje učeničke analitičke kompetencije i osuvremenjeno savladavanje materinskoga jezika. Učenici će analizirati kako ti alati funkcioniraju te će istraživačkim učenjem otkriti njihove nedostatke. Naime, služeći se Croapijem uočit će primjere u kojima alat ne može ispravno prepoznati vrste riječi, a služeći se Ispravi.me alatom uočit će njegovu nemogućnost ovladavanja sintaktičkom (red riječi u rečenici) i pravopisnom razinom teksta (upotreba interpunkcijskih znakova). Druga skupina alata usmjerena je prema razvijanju učeničke kreativnosti i recepcije književno-umjetničkoga teksta, a posrijedi su alati ChatGPT, Gencraft.com, NightCafe i Blockade Labs Skybox. Korištenjem ChatGPT-a i Hrvatskog čestotnog rječnika istražuju se, a potom i uspoređuju, najfrekventniji leksemi hrvatskoga jezika, a koji postaju korpus za stvaranje haiku pjesama. Uz to, naglasak je stavljen na važnost postavljanja preciznih uputa za dobivanje željenih informacija. Gencraft.com, NightCafe i Blockade Labs Skybox alati su za vizualizaciju i kao takvi su poticajniji za kreativno stvaralaštvo, konkretno jezično izražavanje. Nakon prikaza primjene spomenutih alata istaknut će se njihove pozitivne i negativne strane, ali i ponuditi moguća rješenja za njihovo svrhovito korištenje uključujući etičke, pravne i kreativne aspekte. Afirmacija alata umjetne inteligencije najavljuje novu eru obrazovanja, stoga ih je nužno određenim metodama prilagoditi nastavnome sadržaju te recepcijskoj i spoznajnoj mogućnosti učenika.

Ciljana grupa: Aktivnost je namijenjena stručnjacima iz društveno-humanističkog područja (ponajviše nastavnicima hrvatskoga jezika jer su svi primjeri temeljeni upravo na tom nastavnom predmetu). Također, odabrani primjeri zainteresiranim polaznima mogu poslužiti za obogaćivanje nastavnoga procesa, uvođenje novih alata, širenje nastavnog sadržaja. Držimo važnim poticati edukaciju nastavnika za pravilno korištenje AI alata jer je to preduvjet podučavanja i kako mogu pomoći svojim učenicima za funkcionalno korištenje i kritičko promišljanje o dobivenim rezultatima.

Potrebna predznanja: Za sudjelovanje nisu potrebna specifična predznanja, vještine ili iskustva, ali mogu obogatiti izlaganje. Polaznici koji aktivno koriste AI alate mogu podijeliti svoje ideje i/ili iskustva.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Maja Sokač
Gimnazija Karlovac
Croatia

Studij hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Od 2017. radi kao profesorica hrvatskoga jezika u više srednjih škola Karlovačke županije, a od 2021. zaposlena je u Gimnaziji Karlovac. Članica je Kulturnog vijeća Grada Karlovca. Godine 2021., 2022. i 2023. među 500 je nagrađenih profesora u RH, a 2023. napredovala je u zvanje mentora. Rado sudjeluje u različitim aktivnostima od kojih valja izdvojiti eTwinning projekte, sudjelovanje na konferencijama, rad u školskom čitateljskom klubu, organiziranje radionica i natječaja, izradu videolekcija u sklopu projekta i-Nastave. U Gimnaziji Karlovac pokrenula je školski podcast Gimnazija špice čime se izuzetno ponosi. U svom radu veliki fokus stavlja na kombinaciju tradicionalnih metoda i digitalnih alata.

Glorija Mavrinac

-Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka
Croatia


- 2017. završila Filozofski fakultet sveučilišta u
Rijeci i stekla status mag. euc. philol croat. Iste godine upisala poslijediplomski Sveučilišni studij Znanosti o književnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Od 2019. radi kao nastavnica Hrvatskoga jezika u Medicinskoj školi Rijeka, a od 2020. u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka. Od 2021. radi kao naslovni asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i simpozijima.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC