Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
27.5MB

In your face, Aesop!

Danas je umjetna inteligencija (AI) sveprisutna u razgovorima, nije usko vezana samo za robote ili programiranje. Mi, kao učitelji trebamo biti otvoreni za nove trendove poučavanja, pa tako i za AI. Zadatak nam je usmjeravati učenike već od nižih razreda osnovne škole pravilnom korištenju novih tehnologija. Kroz projekt željeli smo učenike upoznati s nekim AI alatima, potaknuti znatiželju, ali i kritičko promišljanje o istom. Projekt „In your face, AESOP!“ nastao je iz zanimanja za primjenjivanje AI u osnovnoj školi, ali i potrebe da se učenike usmjeri na pravilno korištenje alata. Polazišna točka projekta je obrada lektire Ezopove basne. U projektu sudjeluju učenici različite dobi. Učenici nižih razreda su nakon obrade lektire imali zadatak napisati svoju izmišljenu basnu te ju ilustrirati na papiru ili u nekom računalnom programu. Učenici su upoznati sa programima ChatGPT i Image Creator from Microsoft Designer. Nakon edukacije samostalno su Chatu zadavali osnovne smjernice za pisanje basni (likove, mjesto radnje i pouku svojih basni). U programu Image Creator from Microsoft Designer unijeli su smjernice za ilustracije istih tih basni. Dobili smo basne i ilustracije iz mašte djece i basne kako bi ih generirala AI. Učenici viših razreda bili su svojevrsni suci i kritički su ocijenili sve radove. Ocjene su dali oni, ali su provukli basne i kroz ChatGPT te dobili i recenzije AI. Nakon provedenih aktivnosti, organizirana je debata. Učenici su se podijelili u dvije grupe ZA AI i PROTIV AI te su kroz debatu davali svoje argumente istodobno učeći o sigurnosti na internetu, zaštiti autorskih prava i odgovornom korištenju AI. Aktivnost koja je i svojevrsna diseminacija projekta je izrada digitalne knjige u programu Bookcreator sa svim basnama (mašta i AI) koja je dostupna na web stranici škole te u budućnosti ispis likova basni na magnete pomoću 3D printera kojeg smo dobili u sklopu projekta eŠkole.

Ciljana grupa: Obrazovni djelatnici

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Jelena Andrić
Osnovna škola Gračani
Croatia

Jelena Andrić, profesor informatologije i poljskog jezika i književnosti te diplomirani bibliotekar. Radi u OŠ Gračani kao školska knjižničarka te aktivno sudjeluje u projektima škole. Koordinator PIRLS i TIMSS projekata za školu te je član školskog projektnog tima K2 Erasmus+, administrator imenika, administrator e-dnevnika te mentor u Nacionalnom projektu za poticanje čitanja i promicanje kulture čitanja- Čitanjem do zvijezda. Redovito sudjeluje u projektima škole, natjecanjima i stručnim usavršavanjima, kako bi slijedila najnovije pedagoške trendove integracije IKT-a u nastavu te potakla ljubav prema čitanju od prvih razreda. Veliki dio svog vremena provodi u edukaciji učenika i roditelja o informacijskoj pismenosti i zamkama u digitalnom okruženju. Na Carnetovoj konferenciji za korisnike dva puta je sudjelovala kao izlagač: 2021. godine CUC 2021 Nove prilike i 2023. godine CUC2023 Era digitalne zrelosti.

Ivana Zelić
Osnovna škola Gračani
Croatia

Učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Gračani. Redovito sudjeluje u projektima škole i stručnim usavršavanjima. Od 2011. do uvođenja informatike u osnovne škole vodi izvannastavnu aktivnost Mali informatičari za učenike razredne nastave. U svakodnevnom radu s učenicima koristi IKT kako bi osuvremenila nastavu te potakla učenike na veće zalaganje pri usvajanju nastavnih sadržaja. U svom radu potiče učenike na kreativno mišljenje i odgovornu uporabu tehnologije. Sudjelovala je u projektu K2 Erasmus – The Green Microbit. Administrator je e-Dnevnika i web stranice škole. . Na Carnetovoj konferenciji za korisnike dva puta je sudjelovala kao izlagač: 2021. godine CUC 2021 Nove prilike i 2023. godine CUC2023 Era digitalne zrelosti.

Marina Franić
Osnovna škola Gračani
Croatia

Učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Gračani. U svom dugogodišnjem radu redovito se usavršava te prati trendove u poučavanju koje primjenjuje u radu s učenicima. U radu koristi IKT kako bi zainteresirala učenike, približila im obrazovni sadržaj te potakla interes za samostalno istraživanje. Dugogodišnja je voditeljica aktiva. Mentorirala je učenike za natjecanja iz matematike te učitelje za stručni ispit. Sudjelovala je u istraživanju Timms i Pirls. Redovito sudjeluje u školskim projektima i objavljuje radove u časopisu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC