Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Prihvaćanje umjetne inteligencije u STEM učionici

Prihvaćanjem umjetne inteligencije u obrazovanju pripremamo sebe i naše učenike za sadašnjost i budućnost u kojoj je umjetna inteligencija uobičajena pojava. Poznavanje digitalnih alata, integracija AI u učiteljsku svakodnevicu i njihova primjena nužni su kako bi bili spremni za rad u digitalnom dobu.

U prvom dijelu radionice ćemo pokazati primjere primjene platforme MagicSchool.AI. To je platforma temeljena na umjetnoj inteligenciji i sastoji se od više od 50 različitih malih AI alata. Prikazat ćemo primjere dobre prakse u STEM području ostvarenih s pet alata MagicScool.AI platforme.

Drugi dio radionice je namijenjen za upoznavanje s platformom i rad s alatima.

Math spiral review generator omogućuje brzo generiranje zadataka temeljenih na unaprijed definiranim sadržajima i zadanim kriterijima. Omogućuje izradu većeg broja zadataka za vježbu radi razvijanja matematičkih vještina i diferencijaciju sadržaja pomoću promjene zadanih kriterija.

Math story word problems generira zadatke riječima s obzirom na željeni sadržaj. Učenicima ćemo sadržaje učiniti zanimljivijima birajući temu na kojoj će se problemski zadatci temeljiti npr. planet Mars.

Važno obilježje vrednovanja je objektivnost gdje je važno odrediti jasne kriterije koje učeniku govore što se točno od njega očekuje, a učitelju da utvrdi jesu li provjeravani ishodi usvojeni. Rubrike za vrednovanje su odličan način za organizaciju postavljenih kriterija. Alat Rubric generator izrađuje rubrike pomoću jasnog opisa zadatka, ljestvice bodovanja i dodatnih kriterija.

Alat Science lab stvara scenarij učenja za navedenu temu iz STEM područja. Ovaj način potiče učenike da aktivno sudjeluju i bolje razumiju predočene koncepte. Scenarij učenja sadrži ishode učenja, potrebne materijale, tijek rada i zaključak.

Uz ova četiri mala alata učiteljima je ponuđena pomoć u obliku obrazovnog chatbota Raina koji nam može dati relevantne informacije i ideje za daljnje istraživanje i rad.

Treći dio radionice namijenjen je podijeli uradaka i razmjeni ideja na koji način možemo obogatiti naš rad koristeći prikazane AI alate.

Ciljana grupa: Radionica je namijenjena polaznicima koji žele koristiti AI u pripremi za rad i u učionici.

Potrebna predznanja: Sudionici trebaju biti motivirani i otvoreni prema drugačijem pristupu poučavanju. Polaznici ne trebaju imati posebna predznanja.

Broj sudionika: 30

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Antonela Matajić
Osnovna škola Rajić
Croatia

Antonela Matajić, učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Matematika radi kao učiteljica matematike u Osnovnoj školi Rajić. Promovirana je u zvanje učitelj savjetnik.  Redovito se usavršava na nacionalnim i međunarodnim seminarima, tečajevima i platformama. Održava predavanja, radionice i webinare na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. U svrhu popularizacije matematike i matematičkog načina razmišljanja organizator je matematičkih natjecanja i događanja na razini škole. Sudjeluje u matematičkim projektima i događanjima. Bookwidgets ambasadorica, članica radne skupine za izradu videolekcija iz Matematike. Dugogodišnji je član i predsjednica Društva naša djeca „Osmijeh“ Rajić gdje je organizirala robotičke radionice, čitaonice, informatičke radionice, kvizove znanja i druga događanja za djecu.

Dražena Potočki
Osnovna škola Novska
Croatia

Profesorica matematike i fizike  Dražena Potočki  radi kao učiteljica matematike  u Osnovnoj školi Novska u Novskoj. Promovirana je u zvanje savjetnice, i voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za matematiku Sisačko-moslavačke županije. Aktivna je sudionica u eTwinning projektima, kao i u nizu školskih projekata. Područje profesionalnog razvoja se bazira na upotrebi digitalne tehnologije u nastavi i na promicanju njenih pozitivnih utjecaja. U svrhu popularizacije matematike i matematičkog načina razmišljanja organizator je matematičkih natjecanja i događanja na razini škole. Genially i BookWidgets ambasadorica, te MIEE expert. Svoje znanje i iskustvo rado dijeli s kolegicama i kolegama u zbornici te na različitim stručnim usavršavanjima.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC