Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.9MB

Cyber detektivi

Izlaganje će učiteljima pokazati praktičan pristup nastavi o sigurnosti na internetu putem obrnute učionice. Glavna tema će biti upoznavanje s deep fake videom, a prezentirat će se radionica provedena s učenicima sedmih razreda. Prije radionice učenici su kroz kviz ispitani što znaju o pojmu deep fake video. Nakon provedbe radionice ponovno su riješili isti kviz kako bi se izmjerila promjena u njihovom poimanju ovoga pojma. U uvodnom su dijelu radionice učenici upoznati s navedenim pojmom, mogućnostima i opasnostima koje deep fake video predstavlja u životu pojedinca i društva. U središnjem su dijelu naučili o karakteristikama koje razlikuju autentičan sadržaj od deep fake sadržaja. Na primjerima prisutnima na internetu vježbali su prepoznavati autentične od lažnih sadržaja. Uz pomoć vanjskog suradnika (bivšeg učenika naše škole) saznali su kako se uz pomoć umjetne inteligencije mogu stvoriti generirani prizori. Upoznati su i s Deepware alatom koji prepoznaje sadržaje generirane umjetnom inteligencijom. Praktična primjena naučenoga o ovom pojmu dogodila se u izradi obrnute učionice: učenici su napravili video uz pomoć UI (alata Puppetry) na temu sigurnosti na internetu, odnosno razlikovanja autentičnih od lažnih videa. Obrnuta učionica je izrađena na engleskom jeziku s titlovima na hrvatskom jeziku kako bi bila pristupačna široj publici. Cilj radionice je bio stvoriti lekciju koja će biti dostupna drugim učenicima, razredima, ali i učiteljima i roditeljima. Radionica je pridonijela jačanju digitalnih kompetencija učenika te potaknula kritičko razmišljanje o informacijama na internetu. Također smatramo kako upotreba UI s kritičkim, ali i kreativnim pristupom snaži učenike u snalaženju u obrazovnim i praktičnim izazovima sadašnjice i budućnosti. Interaktivno izlaganje ima namjeru podijeliti korake i iskustvo ovoga projekta s kolegama, te im pokazati kako se UI može koristiti na kreativan način kao alat za razvijanje transverzalnih kompetencija učenika. Uz navedene vještine, učenici su ostvarili kurikulumske ishode iz informatike i engleskog jezika.

Ciljana grupa: učitelji osnovnih i srednjih škola

Potrebna predznanja: osnovna digitalna pismenost

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Lidija Šaravanja
OŠ Vladimir Nazor, Čepin
Croatia

Lidija Šaravanja profesorica je engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Radila je kao učiteljica engleskog jezika s različitim dobnih skupinama, od vrtićke, preko osnovnih i srednjih škole do rada sa studentima. Trenutno radi kao učiteljica savjetnica u OŠ Vladimir Nazor u Čepinu. Uz niz formalnih i neformalnih edukacija, 2019.g. stekla je titulu doktora znanosti u području jezikoslovlja. U rado često primjenjuje integraciju različitih područja obrazovanja, svijest o građanskom identitetu, projektno učenje, digitalnu pismenost. Autorica je nastavnih materijala (uglavnom digitalnih), te recenzentica ispita za nacionalno vrednovanje.

Maja Jurić Babaja
OŠ Vladimir Nazor, Čepin
Croatia

Maja Jurić-Babaja rođena je 1972. godine u Osijeku. Diplomirala je 1999. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2000.godine radi u OŠ Vladimir Nazor kao profesor informatike. Promovirana u zvanje mentora 2009. te u zvanje savjetnika 2014., te ponovo 2019. Redovito sudjeluje na školskim i županijskim natjecanja, te je aktivna i u povjerenstvu za natjecanja. Redovito sudjeluje na raznim stručnim usavršavanjima, a često drži i razna predavanja i radionice vezana za IKT. U školi je koordinator za e-škole, administrator e-matice i e-dnevnika, web stranice i Facebook i Instagram profila škole.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC